Jei suma mažesnė nei 100 NOK, nereikia mokėti. Jei esate skolingas, sumos, kurios yra mažesnės nei 100 NOK, nebus mokamos.

Jaunimo būsto santaupos (BSU)

Jei jaunimo būsto taupymo pagrindas yra neteisingas, be to, kad pateiktumėte apeliacinį skundą dėl jūsų mokesčių apskaičiavimo pranešimo, taip pat turite paprašyti savo banko pranešti mokesčių administratoriui apie teisingą sumą. Sužinokite daugiau apie jaunimo aprūpinimo būstu išlaidas.

Pensijos taškai

Mokesčių administracija nebeskaičiuoja pensijų taškų. Nuo 2012 m. pajamų metų Norvegijos darbo ir socialinio aprūpinimo tarnyba (NAV) skaičiavo pensijų taškus.

Jei jūs turite sumokėti nesumokėtus mokesčius ir per trejus metus nesumokate, jūsų pensijos taškai gali būti sumažinti.

Taškai už priežiūrą užfiksuoti tik grynaisiais pinigais ir todėl nebus įtraukiami į jūsų mokesčių apskaičiavimą. Tai taip pat taikoma specialiam taškų skaičiavimui pagal invalidumo pensijos pensininkams taikomas taisykles. Jūsų vietinis NAV biuras gali pateikti informaciją apie teisingus pensijų taškus tiems, kurie gauna invalidumo pensiją ir (arba) turi taškų už priežiūros darbą.

Išsaugokite savo mokesčio apskaičiavimo pranešimą, jei ateityje turėsite patikrinti savo pensijų taškus.

Mokesčių klasės

Mokesčių klasė, kuriai esate priskirti, nustatys asmeninius atskaitymus, kurie jums priklauso. Asmeniniai atskaitymai 2 klasei yra didesnis už 1 klasės.  Jeigu jūs dalį metų gyvenote tik Norvegijoje, jums bus skiriama asmeninis atskaitymas, atsižvelgiant į mėnesius ar jų dalį, kada jūs gyvenote šalyje.

Susituokusios poros, kurios kartu vertinamos pagal bendrąsias pajamas, priskiriamos 2 klasei. Bendras pajamų apskaičiavimas dažniausiai taikomas tais atvejais, kai vienas sutuoktinis turi mažai pajamų arba iį viso neturi. Susituokusios poros, kurios vertinamos atskirai, t. y. kiekvieno asmens pajamos yra vertinamos atskirai, yra priskiriamos 1 klasei apskaičiuojant pajamų mokestį. Sutuoktinių poros, kuriose abu gauna pajamas, yra vertinamos klasėje, kurioje suteikiamas mažiausias bendras mokestis (arba “2 F” klasė arba “1 E” klasė). Susituokusios poros turtas bus vertinamas kartu, nepriklausomai nuo to, ar jų pajamos yra vertinamos individualiai ar kartu.

Mokesčių atskaitymas sutuoktiniams, gaunantiems mažą pensiją

Jei sutuoktinis gauna pensiją, kuri yra mažesnė nei 184 800 NOK, ir neturi kitų pajamų, jų bendras pajamų mokestis ir nacionalinio draudimo įmokos bus mažesni už didžiausią mokesčių atskaitymą. Perleidus kapitalo pajamas iš sutuoktinio, gaunančio aukštesnę pensiją ir (arba) darbo užmokestį sutuoktiniui su mažesne pensija, leidžia mažesnės pensijos gavėjui geriau pasinaudoti mokesčių atskaitymu – jūs galite sumokėti mažesnius mokesčius. Tas pats rezultatas gali būti pasiektas, jei sutuoktinio su mažesne pensija susijusios kapitalo išlaidos perkeliamos sutuoktiniui su aukštesne pensija / darbo užmokesčiu. Sužinoti daugiau.

Skundas dėl jūsų mokesčių apskaičiavimo pranešimo

Jei norite pateikti apeliaciją dėl mokesčių apskaičiavimo pranešimo, pvz., netinkama mokesčių klasė, pajamos, turtas, atskaitymai ar mokesčių ir muitų skaičiavimai, turite atsiųsti savo apeliaciją mokesčių inspekcijai per šešias savaites nuo to momento, kai gausite pranešimą. Datą rasite dešinėje viršuje mokesčių apskaičiavimo pranešime. Apeliaciniame skunde turi būti nurodyta, kokia yra klaida, ir jūsų apeliacijos pagrindas.

Skundas dėl jūsų mokesčių apskaičiavimo

Jei norite pateikti apeliaciją dėl mokesčių atskaitymo, pvz., jis neteisingai iš anksto apmokestinamasis atskaitymas ar papildomas išankstinis mokestis, jūs turite atsiųsti savo apeliaciją mokesčių surinkėjui per tris savaites nuo sprendimo gavimo dienos. Apeliaciniame skunde turi būti nurodyta, kokia yra klaida, ir jūsų apeliacijos pagrindas.

Palūkanų kompensavimas ir palūkanų įmokos

Palūkanos pridedamos prie kredito sumos. Peržiūrėkite taisykles ir tarifus.

Nacionalinių draudimo išmokų gavėjams, kuriems nustatytas mokesčių apribojimas dėl mažų pajamų, nebus imamos palūkanos už nesumokėtus mokesčius.

Nesumokėti mokesčiai

Nesumokėti mokesčiai, mažesni nei 1000 NOK, turi būti sumokėti per tris savaites po to, kai buvo išsiųstas mokesčių apskaičiavimo pranešimas, bet ne anksčiau kaip rugpjūčio 20 d. Nesumokėti mokesčiai 1000 ar daugiau NOK gali būti mokami dviem dalimis, po trijų ir aštuonių savaičių po to, kai buvo išsiųstas mokestinio apskaičiavimo pranešimas. Jei nesumokėsite pirmosios įmokos iki nustatytos datos, antrą įmoką reikės sumokėti tą pačią dieną kaip ir pirmą įmoką.

Jei nesumokėti mokesčiai nėra mokami iki nustatyto termino, palūkanos sukaupiamos pagal bet kuriuo metu taikomą normą. Nesumokėti mokesčiai gali būti surinkti iš turimo turto , darbo užmokesčio ir kt. Gali būti patirtos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, teismo mokesčiai.

Nesumokėti mokesčiai turi būti sumokėti iki nustatytos datos, net jei jūs apskundėte mokesčių apskaičiavimą. Tai taip pat taikoma, jei apeliacija buvo nusiųsta mokesčių apeliacinei komisijai arba pateikta teismams.

Jei jūsų mokesčiai bus padidinti po to, kai bus svarstomas jūsų pateiktas apeliacinis skundas, padidintą mokestį reikės mokėti tris savaites po to, kai bus išsiųstas jūsų naujas mokesčių įvertinimo pranešimas, bet ne anksčiau kaip antrosios įmokos termino metu. [/swpm_protected]