Išlaidos maistui ir apgyvendinimui

Jei gyvendami ir dirbdami Norvegijoje dėl savo darbo praleidžiate naktį ne savo namuose ir dėl to turite papildomų išlaidų, jūs galite susigrąžinti mokesčius už maistą, apgyvendinimą, keliones ir kt.

Būtina sąlyga, kad tai būtų tik tos išlaidos, kurių nepadengia jūsų darbdavys.
Šiuos atskaitymus turite įrašyti savo mokesčių deklaracijoje.

 


 

Užpildykite anketą ir mes nemokamai paskaičiuosime, kiek mokesčių galite susigrąžinti: Spauskite čia

 


 

Kelionės į darbą

Jei jūs prašote mokesčių atskaitymo už nuvažiuotus kilometrus, didžiausia suma kurią galite deklaruoti yra 97 000 NOK (pvz.: 50 000 km x 1,65 NOK). Gauta suma sumažinama 14 000 NOK (minimali suma, kuri neįeina į mokesčių atskaitymą), tai reiškia, kad už nuvažiuotus 50 000 km, Jūs galite deklaruoti 68 500 NOK atskaitymą.

Atskaitymas apskaičiuojamas pagal kelionių atstumą ir nurodytą sumą. Suma gali būti iš anksto užpildyta remiantis informacija apie praėjusių metų mokesčių deklaraciją. Taisydami mokesčių deklaraciją, turite įrašyti savo atskaitymą.

 

Naujos taisyklės negalintiems gaminti maistą namuose 2022 m.

Jei nuo 2018 m. Jūs galėjote gauti mokesčių atskaitymus, už maitinimąsi ne namuose, t. y. jei neturėjote sąlygų gaminti maistą namuose, nuo 2022 m. Jūs netenkate šios mokesčių lengvatos.

 

Pakeistos „Pendler“ (keliaujančiųjų) taisyklės

Taisyklės maksimaliai galioja 24 mėnesius, kuomet pirmą kartą pasinaudojote šia lengvata, Jei pakeitėte savivaldybę (komuną), darbo vietą ir gyvenamąją vietą, vėl  galite gauti 24 mėnesius „Pendling“ atsakaitymus už busto nuomą, elektrą ir kt.

 

Teisė gauti atskaitymus už išlaidas maistui ne ilgiau kaip 24 mėnesius

Jūs turite teisę gauti mokesčių atskaitymus už papildomas išlaidas maistui, kai negalite gaminti namuose, ne ilgiau kaip 24 mėnesius nuo to laiko, kai jums pirmą kartą buvo taikoma ši mokesčių lengvata.

Taigi, jei naudojotės šia mokesčių lengvata 2018–2021 m., Jūs negalite tai deklaruoti savo mokesčių deklaracijoje (Skattemelding 2022).

Tačiau, jei jūs persikėlėte dirbti į kitą Norvegijos savivaldybę, jums vėl gali būti taikomas 24 mėn. mokesčių atskaitymas už papildomas išlaidas maitinimuisi ne namuose.

 

Kelionės į namus Lietuvoje ar kitoje EEE šalyje

Jei dėl darbo turite gyventi ne savo namuose Norvegijoje arba užsienyje, galite gauti atskaitymą už kelionių į namus išlaidas, viršijančias 14 000 NOK, tačiau iki 97 000 NOK, iš kurios būtina atskaičiuoti minimalią neapmokestinamą sumą – 14 000 NOK, nuo kurios skaičiuojama grąžinama suma.

Jūs negalite susigrąžinti mokesčių už sutuoktinio, sugyventinio ar vaikų keliones į Norvegiją ar atgal į šalį, kurioje jie gyvena. Jei Jūsų šeima lanko Jus Norvegijoje Jūs negalite deklaruoti savo šeimos narių kelionės išlaidų. Mokesčių atskaitymai taikomi tik jūsų kelionėms!!!

 

Taip pat Jūs galite susigrąžinti mokesčius už patirtas išlaidas kelių mokesčiams, keltams ir tuneliams. Šių išlaidų atskaitymai taikomi, kai suma viršija 3 300 NOK per metus. Maksimali atskaitymo suma už kelių mokesčius, keltus ir tunelius – 97 000 NOK, iš kurios būtina atskaičiuoti minimalią neapmokestinamą sumą – 14 000 NOK, nuo kurios skaičiuojama grąžinama suma.

 

Taigi, šios nurodytos deklaruojamos sumos tai dar nėra galutinės sumos, kurias gausite į savo sąskaitą. Tai sumos, kurias reikia įrašyti į Jūsų deklaraciją. Skateetaten patikrins Jūsų deklaracijos pataisymus ir apskaičiuos grąžinamų mokesčių sumą, kurią gausite į sąskaitą.

 


 

Užpildykite anketą ir mes nemokamai paskaičiuosime, kiek mokesčių galite susigrąžinti: Spauskite čia