CEĻOTĀJA STATUSS NORVĒĢIJĀ (“PENDLING”). PAR KĀDIEM IZDEVUMIEM VARAT ATGŪT NODOKĻUS “PENDLER” STATUSĀ?

Ja jums ir mājas citā EEZ valstī un strādājat Norvēģijā, varat atgūt pārmaksātos nodokļus no Norvēģijas. Kopš 2018.gada jauni nodokļu ieturēšanas nosacījumi ir piemērojami tiem nodarbinātajiem, kuriem ir mājoklis citā EEZ valstī, un šos atvieglojumus drīkstat prasīt ar atpakaļejošu datumu jeb arī par iepriekšējiem gadiem.

Saskaņā ar jauni pieņemtajiem grozījumiem nodokļu politikas regulējumos, ir atļauts labot vai apstrīdēt iepriekšējos Skatteetaten lēmumus, sākot pat ar 2015.gadu! Šie ir JAUNI grozījumi, un SIA “NO-TAX” piedāvā BEZMAKSAS pārrēķināt jūsu nodokļu deklarācijas no 2015.gada saskaņā ar aktuālajām izmaiņām nodokļu atgriešanā.

Ja zināt, ka uz jums attiecas nodokļu atgriešana periodā no 2015. līdz 2019.gadam, tad lūdzu aizpildiet sākumā anketu un mēs veiksim individuālu BEZMAKSAS izvērtēšanu un atgriežamās summas aprēķinu. ANKETA ŠEIT.

Lasot tālāk, uzzināsiet informāciju, kā var izlabot iepriekšējo gadu nodokļu deklarācijas vai kā apstrīdēt Skatteetaten lēmumus un kādi termiņi ir noteikti šīm darbībām.


 

VAI UZ JUMS ATTIECAS ŠĪS IZMAIŅAS?

Attiecas, ja jums ir ģimene Latvijā un esat nodarbinātais Norvēģijā (ģimenes “Pendler”)

  • Nav noteikts vairs minimālais ceļojumu skaits uz mājām (uz mītnes valsti – Latviju) pie ģimenes, lai tiktu piešķirts Pendling statuss, ar nosacījumu, ka ģimenes locekļiem mītnes valstī ir viena kopīga dzīvesvieta.
  • Ja jūsu ģimene dzīvo ar jums kopā Norvēģijā, arī varat pieprasīt “Pendler” atskaitījumus par uzturēšanās izdevumiem, ja apmeklējat savu dzīvesvietu savā mītnes valstī. Taču šajā gadījumā ir jābūt vismaz 4 dzīvesvietas apmeklējumiem gadā, lai pieprasītu atskaitījumus. Ja jūsu dzīvesvieta ir Zviedrijā, Dānijā vai Somijā, ir jābūt 8 mājas vizītēm.

Attiecas, ja esat viens un nodarbināts Norvēģijā (vientuļais “Pendler”)

  • Parasti 4 mājas vizītes gadā ir pietiekami, ja dodaties uz savu dzīvesvietu citā EEZ valstī. Ja mājas ir Zviedrijā, Dānijā vai Somijā, jābūt vismaz 8 mājas vizītēm.

Attiecas, ja jums ir mājoklis mītnes valstī, bet uz turieni nedodaties

Ja jūs ar ģimeni pārceļaties uz Norvēģiju vai arī ja esat Norvēģijā viens bez ģimenes, jūs joprojām varat atskaitīt “Pendler” izdevumus, pat ja nedodaties uz mītnes valsts dzīvesvietu.

Šādā gadījumā ir jāatbilst visiem sekojošiem kritērijiem:

  • jums ir mājoklis citā EEZ valstī;
  • jums nav pastāvīgās dzīvesvietas Norvēģijā;
  • maksājat nodokļus Norvēģijā;
  • neapmeklējat savu dzīvesvietu mītnes valstī (šajā gadījumā – Latvijā), dzīvojat Norvēģijā darba attiecību dēļ/ dzīvesvieta ir darba vietā.

 


CITI NODOKĻU ATSKAITĪJUMI/ATVIEGLOJUMI

Nodokļus atgriežot, nedrīkst pieprasīt kopā “Pendler” atvieglojumus un 10% standartatvieglojumu. Ir jāizvēlas – viens vai otrs. Ja esat pieprasījis 10% standartatvieglojumu par iepriekšējiem ienākumu gadiem, ir jāizsver, vai būs izdevīgāk pieprasīt “Pendler” atvieglojumus. Ja nolemsiet labot savas deklarācijas par labu “Pendler” statusam, tad jūsu nodokļu deklarācijas tiks atkārtoti pārskatītas.


 

KĀ MAINĪT NODOKĻU DEKLARĀCIJU PAR IEPRIEKŠĒJIEM IENĀKUMU GADIEM

Ja atbilstat nosacījumiem par uzturēšanās izdevumu atskaitīšanu, varat pats veikt izmaiņas savā nodokļu deklarācijā. To var izdarīt elektroniski, pieslēdzoties Altinn sistēmai, vai izdrukājot un nosūtot labotos dokumentus pa pastu papīra formātā Norvēģijas nodokļu inspekcijai Skatteetaten.

Izmaiņas jāveic ne vēlāk kā 3 gadus pēc nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa attiecīgajā ienākumu gadā. Tas nozīmē, ka varat mainīt savu 2016., 2017. un 2018. gada ienākumu deklarāciju. Jūsu 2016.gada labotās nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 30. aprīlis.

Skatteetaten ir grozījusi nodokļu regulējumu un sniedz iespēju apstrīdēt (iesniegt apelāciju) arī 2015.gada deklarāciju!  Par 2015. ienākuma gadu apelācija ir jāiesniedz līdz 2020. gada 31. decembrim.

Jūs nevarat pats veikt izmaiņas (labot deklarāciju) savā nodokļu deklarācijā, ja bijāt jau iesniedzis Skatteetaten deklarācijas labojumus, pieprasot “Pendler” atvieglojumus (ceļojumu un uzturēšanās izdevumi), un pēc tam šo prasību Skatteetaten ar lēmumu ir noraidījis. Šādos gadījumos ir jāsniedz apelācija nevis labojumi!

Ja jūsu apelāciju iesniegumi iepriekš tika noraidīti dokumentācijas trūkuma vai kāda cita iemesla dēļ, jums ir iespēja tagad mēģināt vēlreiz saskaņā ar JAUNAJIEM likumiem, kas neprasa vairs konkrētu ceļojumu skaitu un līdz ar to arī nav jāiesniedz tik daudz pamatojošo paskaidrojošo dokumentu!!


 

Ja agrāk, laikā no 2015. līdz 2019. gadam bijāt iesniedzis nodokļu deklarāciju vai arī nebijāt, Jums ir iespēja tagad BEZMAKSAS pārbaudīt iepriekš piešķirtos nodokļu atvieglojumus SASKAŅĀ AR JAUNO REGULĒJUMU.

Mēs piedāvājam BEZMAKSAS jūsu nodokļu deklarācijas pārrēķinu saskaņā ar

JAUNĀM NODOKĻU LIKUMU IZMAIŅĀM NO 2015.GADA!!

 


 

Ja domājat, ka uz jums attiecas nodokļu atgriešana no 2015.gada, tad lūdzu aizpildiet ANKETU ŠEIT.