Atostogos ir (arba) atostogų išmokos kaupiasi kaip tam tikros išmokos iš NAV. Sužinokite, ar tai jums taikoma, ir ką turėtumėte daryti, jei vykstate atostogauti.

Jei negaunate jokios iš žemiau išvardytų išmokų, jums nereikės pranešti NAV, jei atostogausite Norvegijoje. Jei jūs keliaujate į užsienį, taikomos specialios taisyklės. Šios taisyklės skiriasi priklausomai nuo to, kur keliaujate ar apsistojate.

Lankymo išmoka ir atostogos

Jūs neturite teisės gauti lankymo išmokų atostogų dienomis. Lankymo išmokos bus sustabdytos per jūsų atostogų laikotarpį ir bus atnaujintos, kai baigsis atostogos. Atostogų išmoka yra skirta kompensuoti prarastą pajamų dalį atostogų laikotarpiu. Jei pasiimsite įstatymiškai priklausančias atostogas, kai gaunate lankymo išmoką – apie tai turite pranešti NAV. Taip pat galite skambinti tel.: 55 55 33 33 (spausti 3, tada 2).

Neturite pranešti NAV, jei sutinkate su savo darbdaviu atidėti atostogų laiką pagal atostogų įstatymo nuostatas. Jei turite klausimų apie atostogų įstatymą, kreipkitės į Norvegijos darbo inspekciją.

Galite atidėti atostogas tik tuo atveju, jei gaunate 100 proc. lankymo išmoką.

Paprastai jūs turite likti Norvegijoje, kad galėtumėte gauti išmoką už lankymąsi. Jei vykstate į užsienį nenaudodami įstatymais numatyto atostogų laiko, turėtumėte kreiptis dėl lankymo išmokos, kai būsite užsienyje. Kreipkitės į Send beskjed til NAV.

 

Atostogų išmoka:

Atostogų išmoka kaupiasi pirmosiomis 12 kvalifikacinių metų savaitėmis. Atostogų išmoka yra lygi 10,2 proc. lankymo išmokos, suteikiančios teisę gauti atostogų išmoką.

Jei išmokų laikotarpis prasideda vienais metais ir baigiasi kitais, pvz., nuo 2021 m. iki 2022 m., už 2022 m. sukauptos atostogų išmokos mokamos 2023 m.

Tai reiškia, kad galite gauti atostogų išmoką už 12 savaičių 2021 m. ir už 12 naujų savaičių 2022 m.

 

Priežiūros išmokos dienos ir atostogos

Jūs neturite teisės gauti priežiūros išmokos atostogų dienomis. Jei pasiimsite įstatymiškai priklausančias atostogas, kai gaunate priežiūros išmoką – apie tai turite pranešti NAV.

Paprastai jūs turite likti Norvegijoje, kad galėtumėte gauti priežiūros išmoką. Skaitykite daugiau apie priežiūros išmokų dienas.

 

Atostogų išmoka:

Atostogų išmoka yra lygi 10,2 proc. pajamų, suteikiančių teisę gauti atostogų išmoką. Paprastai atostogų pinigus mokės jūsų darbdavys.

Savarankiškai dirbantys ir laisvai samdomi darbuotojai neturi teisės gauti atostogų išmokos, kai jie gauna priežiūros išmokas iš NAV.

 

Užimtumo schemos išmokos ir atostogos

Jei esate mokymosi programos dalyvis, paprastai neturite teisės gauti išmokų per atostogas iš darbo užmokesčio schemos. Tai taip pat taikoma, jei esate darbo ieškantis asmuo ir esate priverstas pasirinkti atostogų laiką, kurio nenorite pasirinkti, pvz. nes jūsų mokykla / mokymo centras yra vasarą nedirba.

Jei negalite priimti darbo pasiūlymo dėl sveikatos problemų arba neturite teisės į atostogų išmoką, jums gali būti suteikta teisė išlaikyti įdarbinimo plano išmokas vasaros atostogų metu, jei jūsų mokymosi programa trunka ilgiau nei vienerius mokslo metus.

Jei esate darbo ieškantis asmuo ir turite teisę gauti bedarbio pašalpą, galite išlaikyti bedarbio pašalpos mokėjimus jūsų mokymosi centro atostogų metu.

Jei esate darbo vietos schemos dalyvis (nesimokote), galite išsaugoti savo įdarbinimo schemos išmokų mokėjimą, jei sistema yra laikinai sustabdoma dėl įmonės bendrų atostogų. Bendra atostogų tvarka turi būti įmonės dokumentuojama ir turi apimti visus darbuotojus.

 

Finansinė parama ir atostogos

Socialinių paslaugų įstatymas taikomas visiems asmenims, gyvenantiems Norvegijoje. Tačiau jeigu gaunate finansinę paramą, gyvenimo Norvegijoje sąlyga nedraudžia trumpam apsistoti užsienyje, pavyzdžiui, atostogaujant, jei tai naudinga jūsų ar jūsų šeimos poreikiams. Turite gauti išankstinį patvirtinimą dėl buvimo užsienyje iš savo NAV biuro. Raginame jus kuo greičiau susisiekti su NAV. Jei gyvenate Osle, skambinkite tel.: 02180. Jei gyvenate Bergene, galite rasti savo NAV biurą čia nav.no. Jei gyvenate kitur Norvegijoje, skambinkite mums tel.: 55 55 33 33.

 

Įvadinė išmoka ir atostogos

Kaip įvedimo programos dalyvis, kiekvienais kalendoriniais metais turite teisę atostogauti iki 25 darbo dienų.

Savivaldybė nuspręs jūsų atostogų laiką.

Skaitykite daugiau imdi.no.

 

Tėvystės išmoka ir atostogos

Galite išeiti atostogų, kai gaunate tėvystės išmokas, arba galite pasirinkti atidėti tėvystės išmokų laikotarpį.

Atostogų išmoka iš NAV yra lygi 10,2 proc. bendrosios tėvystės išmokos už pirmąsias 12 ar 15 savaičių iš viso išmokų laikotarpio (12 savaičių 100 proc. atitinkanti suma ir 15 savaičių 80 proc. atitinkanti suma). Tai reiškia, kad jei vienas iš tėvų gavo tėvystės išmoką per pirmąsias 12–15 savaičių, jokios atostogų išmokos negaus kitas tėvas.

Jei tik vienas iš tėvų turi darbdavį, atostogų išmoka bus mokama šiam tėvui.

Jei darbdavys tvarko tėvystės išmokas, darbdavys taip pat tvarkys atostogų išmokų mokėjimą.

Jei pirmosios 12–15 savaičių tėvystės išmokos pradedamos gauti vienais metais ir baigiamos kitais, pvz., nuo 2021 iki 2022 m., už 2021 m. tėvystės išmoką atostogų išmokas gausite 2022m. Už atostogų už tėvystės išmokų dienas 2022 m. bus sumokėta 2023 m.

 

Nėštumo išmoka ir atostogos

Neturite pranešti NAV, jei susitariate su savo darbdaviu dėl atostogų laiko pagal atostogų įstatymo nuostatas.

 

Atostogų išmoka:

Atostogų išmoka yra lygi 10,2 proc. bendrosios nėštumo išmokos už pirmąsias 64 išmokos dienas.

Jei išmokų laikotarpis prasideda vienais metais ir baigiasi kais, pvz., nuo 2021 m. iki 2022 m., 2022 m. jums bus mokamos atostogų išmokos už bet kurias išmokų dienas 2021 m. Atostogų išmoka už 2022 m. bus išmokėta 2023 m., tačiau bendras atostogų užmokestis vienam išmokų laikotarpiui yra ribojamas ne daugiau kaip už 64 dienas.

 

Kvalifikacijos išmoka ir atostogos

Kaip kvalifikacijos programos dalyvis, kiekvienais kalendoriniais metais turite teisę atostogauti iki 25 darbo dienų. Jei esate vyresnis nei 60 metų, turite teisę į 5 papildomas atostogų darbo dienas per metus. Jūs negaunate atostogų išmokų pagal Nacionalinio draudimo įstatymo ir Atostogų įstatymo nuostatas. Tačiau turėsite teisę išlaikyti savo kvalifikacijos išmokas, kai išvyksite atostogauti. Kvalifikacijos išmokos birželio mėnesį yra neapmokestinamos.

Savivaldybė nuspręs jūsų atostogų laiką. Sprendimas dėl atostogų laiko turi būti priimamas bendradarbiaujant su jumis kaip programos dalyviu ir su jūsų darbdaviu/schemos administratoriumi.

 

Išėjimo iš darbo išmoka ir atostogos

Galite atostogauti iki 3 savaičių per kalendorinius metus, kai gaunate išeitines išmokas. Per šį laikotarpį jūs atleidžiami nuo pareigos ieškotis darbo ir galite keliauti į užsienį.

Galite pratęsti savo atostogas, bet tada atskaitymai bus padaryti iš jūsų išeitinės išmokos.

Kad galėtumėte gauti išeitinę išmoką per atostogas, prieš pradėdami atostogauti privalote susisiekti su NAV.

Atostogų išmoka nėra kaupiama kaip išeitinės išmokos dalis.

 

Ligos pašalpa ir atostogos

Jei sirgdami naudosite įstatymais numatytą atostogų laiką, turėsite pažymėti jo laukelį savo ligos pašalpos prašymo formoje ir nurodyti, kada jūsų atostogos prasideda ir baigiasi.

Neturite pranešti NAV, jei sutinkate su savo darbdaviu atidėti atostogų laiką pagal atostogų įstatymo nuostatas. Jei turite klausimų apie atostogų įstatymą, kreipkitės į Norvegijos darbo inspekciją.

Jei vykstate į užsienį nenaudodami įstatymais numatyto atostogų laiko, turėtumėte kreiptis į NAV, kad galėtumėte išlaikyti savo ligos išmokas tuo metu, kai esate užsienyje. Prieš eidami atostogauti,turite pateikti savo paraišką ir turėti NAV patvirtinimą. Skaitykite daugiau apie ligos išmokas užsienyje apsistojusiems asmenims.

Jūs neturite teisės į ligos išmoką atostogų metu. Ligos išmokos bus sustabdytos per jūsų atostogų laikotarpį ir vėl bus atnaujintos, kai baigsis atostogos, su sąlyga, kad grįžę toliau sirgsite. Atostogų išmoka, skirta kompensuoti jūsų negautas pajamas per šį laikotarpį.

Turite būti Norvegijoje, kad galėtumėte gauti lankymosi pašalpą. Jei negausite leidimo iš NAV, ligos išmoka bus sustabdyta, jei išvyksite į užsienį.

 

Atostogų išmoka:

Darbuotojų, gaunančių ligos išmokas iš NAV, atostogų išmoka kaupiasi už pirmąsias 48 ligos išmokų dienas kvalifikacijos metais. Jei jūsų darbdavys iš anksto sumokėjo ligos išmoką, NAV perkėlė atostogų išmokėjimą jūsų darbdaviui.

Atostogų išmoka yra lygi 10,2 proc. ligos išmokos, suteikiančių teisę gauti atostogų išmoką. Darbuotojams, kuriems kvalifikacijos metais sukanka 59 metai ir daugiau, ši procentinė dalis padidinta iki 12,5 proc.

Jei išmokų laikotarpis prasideda vienais metais ir baigiasi kais, pvz., nuo 2021 m. iki 2022 m. , 2022 m. jums bus mokamos atostogų išmokos už bet kurias ligos išmokų dienas 2021 m. Atostogų išmokos už ligos išmokų dienas, kurios buvo 2022 m., nebus mokamos iki 2023 m. Tai reiškia, kad galite gauti atostogų išmoką už 48 ligos išmokų dienas 2021 m. ir už 48 naujų ligos išmokų dienas 2022 m.

 

Vienišo tėvo/motinos pašalpa ir atostogos

Jei esate vienišas tėvas, turite teisę laikinai apsigyventi užsienyje: 6 savaites (42 dienas) per 12 mėnesių laikotarpį. Pranešimo laiške nurodoma, kada turėsite pranešti NAV apie laikiną apsistojimą užsienyje.

Jei turite pareigą užsiimti profesine veikla (darbas, mokymasis ar darbo paieškos) ir sustabdote šią veiklą laikinai apsigyvenę užsienyje, vienkartinė tėvystės išmoka paprastai bus laikinai sustabdyta.

 

Papildomos išmokos ir atostogos 

Jei sustabdysite dalyvavimą programoje atostogų metu, jūsų papildomos išmokos paprastai bus laikinai sustabdytos.

 

Mokymų išmoka ir atostogos

Jūs neturite teisės gauti mokymosi išmokos dienomis, kai atostogaujate. Lankymo išmoka bus sustabdytos per jūsų atostogų laikotarpį ir bus atnaujinta, kai baigsis atostogos. Atostogų išmoka yra skirta kompensuoti prarastą pajamų dalį atostogų laikotarpiu. Jei pasiimsite įstatymiškai priklausančias atostogas, kai gaunate lankymo išmoką – apie tai turite pranešti NAV. Taip pat galite skambinti tel.: 55 55 33 33 (spausti 3, tada 2).

Neturite pranešti NAV, jei sutinkate su savo darbdaviu atidėti atostogų laiką pagal atostogų įstatymo nuostatas. Jei turite klausimų apie atostogų įstatymą, kreipkitės į Norvegijos darbo inspekciją.

 

Atostogų išmoka:

Atostogų išmoka kaupiasi pirmosiomis 12 kvalifikacinių metų savaitėmis. Atostogų išmoka yra lygi 10,2 proc. mokymosi išmokos, suteikiančios teisę gauti atostogų išmoką.

Jei išmokų laikotarpis prasideda vienais metais ir baigiasi kitais, pvz., nuo 2021 m. iki 2022 m., už 2022 m. sukauptos atostogų išmokos mokamos 2023 m.

Tai reiškia, kad galite gauti atostogų išmoką už 12 savaičių 2021 m. ir už 12 naujų savaičių 2022 m.

 

Atleidimas iš darbo ir atostogos

Jei esate atleistas iš darbo įmonėje su bendru atostogų susitarimu, jūs neturite teisės į bedarbio pašalpą per laikotarpį, kurį jūsų įmonė vykdo arba paprastai vykdo šias bendras atostogas, jei jums buvo taikoma bendrų atostogų sutartis. Tas pats pasakytina ir tuo atveju, kai atleidimo metu jūs sutinkate su atostogomis pagal sutartį su darbdaviu.

 

Bedarbio pašalpa ir atostogos

Paprastai jūs neturite teisės gauti bedarbio pašalpos tomis dienomis, kai atostogaujate, nes vienas iš bedarbio pašalpos gavimo reikalavimų yra tapimas darbo ieškančiu asmeniu.

Savo įdarbinimo statuso formoje turite nurodyti dienas, per kurias atostogaujate. Žiūrėkite 4 formos klausimą.

Be to, prieš pradedant atostogas privalote susisiekti su NAV, kad praneštumėte apie atostogas. Kai tik atostogos baigsis, turite nedelsiant užsiregistruoti kaip darbo ieškotojas arba galite skambinti NAV. Jei jūsų išmokų mokėjimas buvo sustabdytas, turite kreiptis dėl bedarbio pašalpos atnaujinimo.

Jei gavote bedarbio pašalpą ilgiau nei 52 savaites, galite atostogauti iki 4 savaičių ir išlaikyti savo bedarbio pašalpos teises. Galite pasirinkti, ar atostogų laikas yra vienas tęstinis laikotarpis, ar kaip atskiros dienos, ir jūs taip pat galite keliauti į užsienį. Turite būti įregistruotas kaip darbo ieškantis asmuo ir laiku pateikti elektronines užimtumo statuso formas visą atostogų laikotarpį. Savo užimtumo statuso formoje turite nurodyti, kurios dienos atostogų, net jei jūs turite teisę į atostogas, kai gaunate bedarbio pašalpą.

Atostogos yra bedarbio pašalpos laikotarpio dalis, ir atostogos nepratęsia pašalpos gavimo laiko. Negalite išsaugoti atostogų laiko po to, kai pasibaigs jūsų išmokų laikotarpis, taip pat negalėsite reikalauti atostogų laiko vėliau, jei pradėsite naują bedarbio pašalpos laikotarpį.

 

Reabilitacijos pašalpa ir atostogos

Neturite teisės į reabilitacijos pašalpą atostogų metu. Tačiau galite vykti atostogų be mokėjimų sustabdymo, jei veikla, dėl kurios susitarėte, gali tęstis, kaip ir planuota. Jei NAV neturi atitinkamos veiklos, kurią pasiūlytų jums per tam tikrą laikotarpį, NAV jus laiko laisvu. Tai reiškia, kad nežymėsite savęs kaip nieko neveikiančio darbo statuso formoje, o jūsų reabilitacijos pašalpa bus mokama kaip įprasta.

Jei atostogaujate ir todėl nesate pasiekiamas NAV, tai turite nurodyti 4 klausime apie atostogas ar nebuvimą darbo statuso formoje.

 • Jei jūs nedalyvavote visose sutartose veiklose. Net jei jūsų veiklos planas gali būti pertrauka, turite būti prieinamas ir kitiems pasirinkimams, pvz., vasaros darbui, stažuotėms ar kitokiam tolesniam darbui.
 • Galite šiek tiek laiko nebūti prieinamas NAV.  Tai taip pat taikoma, jei keliaujate Norvegijoje ir / arba užsienyje. Kai keliaujate, esate laikomas kaip išvykęs asmuo, todėl jūs neturite teisės į reabilitacijos pašalpą.

Paprastai jūs turite likti Norvegijoje, kad galėtumėte gauti reabilitacijos pašalpą. Jei norite vykti į užsienį, turite pateikti raštišką paraišką išlaikyti savo reabilitacijos išmoką užsienyje. Negalite išlaikyti reabilitacijos pašalpos apsistojus užsienyje be NAV patvirtinimo. Tai taikoma net tada, kai NAV neturi pasiūlyti atitinkamos veiklos tuo laikotarpiu.

Prieš atostogaudami, skambinkite NAV, jei nesate tikri, ar tai leidžiama.

Jei derinate reabilitacijos pašalpą su pusės etato darbu, taikomos specialios atostogų taisyklės. Sužinokite daugiau apie reabilitacijos pašalpą ir atostogų nebuvimą.

 

Kas turi teisę į atostogų išmoką?

 • darbuotojai,
 • šauktiniai,
 • jūrininkai,
 • žvejai, apmokestinami kaip darbuotojai.

 

Kas neturi teisės į atostogų išmoką?

 • savarankiškai dirbantys asmenys,
 • laisvai samdomi darbuotojai,
 • pensininkai,
 • asmenys, gaunantys ligos pašalpą pagal § 8-47 skirsnį, kurie yra laikinai be darbo,
 • bedarbiai,
 • žvejai, apmokestinami savarankiškai.