Sprawdźcie, które osoby korzystające ze świadczeń socjalnych z NAV mogą wybrać się na zagraniczne wakacje, a które wyjeżdżać nie mogą.

Jeśli otrzymujecie świadczenie z NAV sprawdźcie czy możecie wyjechać za granicę na wakacje. W niektórych wypadkach ryzykujecie, że za dni, które spędziliście w innym kraju świadczenia nie uzyskacie. Ograniczenia zależą od tego, jakiego rodzaju wsparcie otrzymujecie. Pamiętajcie, że NAV ma możliwość sprawdzenia czy byliście za granicą.

Osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych mogą go utracić.

Bezrobotni, otrzymujący zasiłek dla bezrobotnych znajdują się wśród osób, które tracą zasiłek na czas pobytu za granicą. Musicie pamiętać, aby dni, które spędziliście na wakacjach za granicą, zaznaczyć w karcie, którą co dwa tygodnie przesyłacie do NAV. Za zaznaczone dni, zasiłku dla bezrobotnych nie otrzymacie.

Zasady obowiązują również podczas urlopu w Norwegii.

Pamiętajcie, że macie możliwość złożenia podania o wypłatę zasiłku w pełnej wysokości, nawet za dni, które spędzicie za granicą. Musicie jednak dostarczyć dokumenty potwierdzające, że podróż nie pogorszy stanu Waszego zdrowia, nie przedłuży okresu leczenia oraz nie pominiecie w tym czasie zaplanowanych spotkań z pracownikiem NAV. Jeśli dostajecie zasiłek dla bezrobotnych, macie obowiązek przed wyjazdem dostarczyć do najbliższej siedziby NAV podania z prośbą o urlop. NAV musi rozpatrzyć Wasze podanie.

Jeżeli otrzymujecie zasiłek rehabilitacyjny (arbeidsavklaringspenger), istnieją wyjątki, w których możecie pobierać zasiłek nawet będąc za granicą np. oczekując na leczenie. NAV musi zostać powiadomiony o tym, że podróż nie będzie dłuższa niż 4 tygodnie oraz nie przeszkodzi w Waszych zobowiązaniach w stosunku do NAV (np. kursach, leczeniu).

3 tygodniowy urlop otrzymując świadczenia z NAV

Jeśli szukacie pracy i otrzymujecie zasiłek przejściowy (ventelønn), macie prawo spędzić do trzech tygodni w roku kalendarzowym na urlopie. Świadczenia nie utracicie nawet jeśli na urlop wyjedziecie za granicę.

Osoby otrzymujące zasiłek przejściowy (ventelønn), nie mają obowiązku w okresie urlopu poszukiwać pracy, przyjmować ofert ani spotykać się z konsultantem NAV. Jeśli osoba otrzymująca to świadczenie planuje spędzić na wakacjach ponad 3 tygodnie za każdy dodatkowy dzień spędzony na urlopie świadczenie nie zostanie wypłacone. Za każdym razem osoba otrzymująca świadczenie dla poszukujących pracy chcąc wybrać się na urlop musi powiadomić o tym NAV.

Kontrole z NAV

NAV ma wiele możliwości by sprawdzić czy wyjeżdżaliście za granicę. Niektóre z nich to: wymiana waluty , używanie karty płatniczej za granicą, wymiana walut oraz jej sprzedaż jeśli suma przekracza 5000 NOK, wysłanie lub otrzymanie waluty zza granicy niezależnie od wysokości sumy.

Źródło: dinside.no

Rozlicz się już dziś >