Negavau mokesčių atskaitymo kortelės. Ką turėčiau daryti?

Mokesčių kortelė (Skattekort) yra skaitmeninė. Tai reiškia, kad begausite mokesčių atskaitymo kortelės paštu savo namų adresu. Jums taip pat nereikia nieko pateikti savo darbdaviui.

Vietoj mokesčių atskaitymo kortelės bus išsiųsta informacija apie jūsų mokesčių atskaitymo kortelę (mokesčių pranešimas). Jei esate registruotas elektroninis naudotojas, gausite informaciją savo pranešimų skiltyje Altinn puslapyje.

Jei iki sausio 9 d. negausite informacijos apie savo mokesčių kortelę, gali būti, kad Mokesčių administracijai nepakanka pagrindinės informacijos apie ją. Tokiu atveju galite užsisakyti mokesčių atskaitymo kortelę ir patys įvesti informaciją.

Svarbu! Prisiminkite, kad jūsų darbdavys gali pasinaudoti jūsų praėjusių metų mokesčių kortele už jūsų sausio mėnesio atlyginimą.

Kas yra elektroninė mokesčių kortelė?

Mokesčių administracija pristo elektronines mokesčių atskaitymo korteles. Jums nereikia nieko pateikti savo darbdaviui.

Kaip veikia elektroninė mokesčių kortelė:

 • Nebegausite popierinės mokesčių atskaitymo kortelės.
 • Gruodžio mėn. jums bus išsiųsta informacija apie jūsų mokesčių kortelę (mokesčių pranešimas). Čia rasite informaciją apie mokesčių atskaitymo pagrindą. Patikrinkite, ar šis paskaičiavimas yra teisingas. Jei esate registruotas elektroninis vartotojas, gausite informaciją savo pranešimų skiltyje Altinn puslapyje.
 • Jums nereikia nieko pateikti savo darbdaviui. Darbdaviai gauna jūsų mokesčių atskaitymo kortelę elektroniniu būdu.
 • Jei mokesčių atskaitymo kortelėje esantis mokesčių pagrindas yra neteisingas, galite pakeisti mokesčių atskaitymo kortelę.
 • Jei metų eigoje pakeisite mokesčių kortelę, apie jūsų darbdaviai bus apie tai informuoti, kad visada turėtų prieigą prie jūsų naujausios mokesčių išskaičiavimo kortelės.

Kaip apskaičiuojama mokesčių kortelė?

Paprastai jis bus grindžiama paskutiniu mokestiniu atsiskaitymu. Bus apskaičiuota, kiek jūsų pajamos ir atskaitymai pasikeis nuo paskutinio atskaitymo Paskutinio mokestinio atsiskaitymo duomenys yra beveik dvejų metų senumo nuo mokesčių išskaičiavimo kortelės išdavimo.

Tuo tarpu jūsų finansai galėjo labai pasikeisti, todėl svarbu patikrinti mokesčių išskaičiavimo kortelę.

Koks skirtumas tarp lentele grįstos kortelės ir procentinės kortelės?

Lentele grįsta kortelė

Naudojant lentele grįsta kortelę, daugiau mokesčių išskaičiuojamos kuo didesnės jūsų pajamos. Yra keletas skirtingų lentelių kodų, pagal kuriuos apskaičiuojami turto pajamų dydį ir įvestus atskaitymus. Darbo užmokesčio dydis arba pensija neturi reikšmės lentelės numeriui, jei viskas yra mokama to paties darbdavio.

Tai reiškia, kad tol, kol turite lentele grįstą kortelę ir tą patį darbą ar gaunate tą pačią pensiją, jūs pasiliekate tą patį lentelės numerį, net jei pasikeičia atlyginimas / pensija, kol kitos pajamos / atskaitymai yra vienodi.

Lentele grįsta kortelė susideda iš dviejų dalių. 1 dalyje yra lentelės numeris ir pagal šią lentelę pagrindinis darbdavys atskaito mokesčius. Mokesčių atskaitymo kortelės 2 dalyje yra procentinė norma, kuri naudojama, jei turite kelis darbdavius, taip pat, pavyzdžiui, už priemokas. Tai reiškia, kad jūsų pagrindinės pajamos nėra atskaičiuojamos procentais.

Ar gaunate lėšų iš Darbo ir socialinės gerovės tarnybos (NAV) ir gaunate pajamų iš darbo? Tokiu atveju turite atkreipti ypatingą dėmesį. NAV gauna mokesčių atskaitymo kortelės duomenis elektroniniu būdu ir ne visada informuojama, ar turite kitą pagrindinį darbdavį. Įsitikinkite, kad pagrindinis darbdavys ir NAV mokesčių neatskaitytų naudodami 1 dalį pagal lentelę.

Procentinė kortelė

Pagal procentinę kortelę atskaitomas tas pats mokesčių procentas, net jei jūsų pajamos pasikeis. Tai reiškia, kad jei uždirbsite daugiau nei pagrindas, naudojamas apskaičiuojant mokesčių kortelę, sumokėsite per mažai mokesčių. Jei uždirbsite mažiau, per daug mokesčių bus atskaičiuota.

Ką daryti, kai turiu kelis darbdavius?

Jei turite kortelę su atskaičiavimais pagal lentelę ir kelis darbdavius, pensijų fondus ar pan., turėtumėte informuoti, ar jie yra jūsų pagrindiniai darbdaviai (kur jūs daugiausiai uždirbate), ar jie yra antriniai darbdaviai. Atsižvelgiant į tai, Darbo ir socialinio aprūpinimo tarnyba (NAV) taip pat laikoma darbdaviu.

Pagrindinis darbdavys atskaito mokesčius pagal lentelę (anksčiau – mokesčių atskaitymo kortelės 1 dalis), o kiti darbdaviai atskaito procentus (anksčiau – 2 dalis).

Jei gaunate kelių rūšių išmokas iš NAV, turite nurodyti NAV atskaityti pagal pagrindines išmokų mokėjimo lenteles (anksčiau 1 dalį) ir kitus mokėjimus procentais (ankstesnė 2 dalis). Jei lentelės atskaičiavimai naudojami visiems mokėjimams iš NAV, jūsų mokesčių atskaitymai bus neteisingi ir yra didelė rizika, kad atsiras mokestinių įsiskolinimų.

Taip pat galite kreiptis dėl procentinės kortelės, kad išvengtumėte mokesčių sumažinimo klaidų. Iš esmės kiekvienam, turinčiam kelis darbdavius laikui bėgant, išduodama procentinė kortelė, tačiau Mokesčių administracijos skaičiavimai grindžiami paskutiniuoju mokestiniu atsiskaitymu arba paskutiniais mokesčių atskaitymo kortelės pakeitimais, o tai reiškia, kad po to padaryti pakeitimai neįtraukiami.

Ar gaunate lėšų iš Darbo ir socialinės gerovės tarnybos (NAV) ir gaunate pajamų iš darbo? Tokiu atveju turite atkreipti ypatingą dėmesį. NAV gauna mokesčių atskaitymo kortelės duomenis elektroniniu būdu ir ne visada informuojama, ar turite kitą pagrindinį darbdavį. Įsitikinkite, kad pagrindinis darbdavys ir NAV mokesčiai nėra atskaityti pagal lentelę.

Kaip gauti informaciją kopiją apie mokesčių atskaitymo kortelę (apie mokesčių pranešimą)?

Prisijunkite ir peržiūrėkite informaciją apie savo mokesčių kortelę.

Kaip turėčiau pakeisti mokesčių kortelę?

 1. Skaitykite, kaip pakeisti mokesčių atskaitymo kortelę
 2. Nežinote, ar reikia pakeisti mokesčių atskaitymo kortelę? Skaitykite daugiau apie tai, kada turėtumėte apsvarstyti galimybę pakeisti mokesčių atskaitymo kortelę.
 3. Prisijunkite.
 4. Įveskite išsamią informaciją apie užmokestį, pensiją ir sumokėtus mokesčius šiais metais. Ši informacija pateikiama paskutiniame algalapyje, kurį gavote iš savo darbdavio, arba paskutiniame pensijų fondo pranešime.
 5. Kai kurios pensijų įmonės to nepateikia kaip bendros sumos. Tokiu atveju jūs pats turite pridėti mokesčius, kurie buvo išskaičiuoti iš kiekvieno apmokėjimo.
 6. Jei negavote jokio atlyginimo, pensijos ar pajamų iš sužvejotų žuvų kiekio iš žvejybos ir iki šiol nemokėjote mokesčių šiais metais, galite įrašyti „0“. Šie elementai nėra rodomi iki sausio 1 d. kiekvienais metais.
 7. Įveskite laukiamą/nuspėjamą visų metų pajamų sumą. Kai kurios skiltys yra užpildytos pagal jūsų paskutinį mokesčių pranešimą ar paskutinį mokesčių kortelės pakeitimą. Jei šios sumos neatitinka jūsų duomenų, galite įvesti naują sumą.
 8. Įveskite numatomus atskaitymus, kitaip tariant, sumas, kurias galima atskaityti. Paprastai jūs turite teisę į atskaitymus už palūkanas. Jei skola priklauso keliems žmonėms, jūs turite teisę į atskaitymus tik už savo skolos dalį. Pavyzdžiui, atskaitymų apima kelionės išlaidas ir palūkanas už paskolas.
 9. Įveskite, kiek tikitės turėti turto ir paskolų metų pabaigoje.
 10. Galite pridėti elementus naudodami paieškos laukelį savo ekrano viršuje arba spustelėdami „Pridėti …“ pagal skirtingas kategorijas. Norėdami pašalinti elementą, galite įvesti „0“ arba spustelėkite šiukšlių dėžės simbolį ant elemento.
 11. Puslapio apačioje galite matyti, kaip jūsų pakeitimai įtakoja jūsų naują mokesčių atskaitymo kortelę.
 12. Paspauskite „Siųsti“ puslapio apačioje.

Darbdavys gauna jūsų mokesčių atskaitymo kortelę elektroniniu būdu. Tada gausite informacija apie jūsų mokesčių kortelę (mokesčių pranešimas) Altinn. Jums nereikia nieko pateikti savo darbdaviui.

Prieš keisdami mokesčių kortelę, turite turėti šiuos dokumentus:

 • Atlyginimas: Jūs gaunate algalapių popierinę arba elektroninę versiją iš darbdavio.
 • Pensija: Jei esate pensininkas, jums reikia dokumentų iš Darbo ir Socialinės Rūpybos tarnybos (NAV) arba iš to, kas moka pensiją.
 • Paskolos / turtas. Dokumentai iš banko parodys jūsų paskolas, palūkanas už paskolas ir bet kokį turtą.

Kada turėčiau pakeisti mokesčių kortelę?

Ar įsigijote namą ir paėmėte paskolą, ar pakeitėte darbo vietą ir gaunate didesnį atlyginimą? Jei taip, tai yra gera idėja pakeisti savo mokesčių atskaitymo kortelę, kad jūsų mokesčių atskaitymai būtų teisingi.

Priežastys mokesčių atskaitymo kortelės pakeitimui:

 • Jei mokesčių kortelės duomenys nėra teisingi;
 • Jei pradėsite dirbti;
 • Jei kelionė tarp jūsų namų ir darbo vietos tapo ilgesnė arba trumpesnė;
 • Jei tapote neįgaliu;
 • Jei per pastaruosius metus tapote pensininku;
 • Jei pradėjote gauti pilną ar dalinę senatvės pensiją;
 • Jei pakeisite savo pensijos dydžio procentus;
 • Jei pradėjote gauti AFP;
 • Jei paliksite samdomą darbą ir pradėsite gauti tik pensiją;
 • Jei jūsų pensija pasikeičia iš neįgalumo pensijos į senatvės pensiją;
 • Jei jūsų pensija pasikeičia iš likusio gyvo sutuoktinio pensijos į senatvės pensiją;
 • Jei pasikeičia jūsų apmokestinamoji nacionalinio draudimo išmoka;
 • Jei tapote našliu/našle;
 • Jei jūsų vaikas pradėjo eiti į dieninės priežiūros įstaigą;
 • Jei įsigijote namą ar automobilį ir paėmėte paskolą;
 • Jei jūsų palūkanų išlaidos pasikeičia;
 • Jei tapote vienišu tėvu;
 • Nustojus gauti pereinamojo laikotarpio išmokas.

Ar reikia į ką nors atsižvelgti, jei aš per einamuosius metus pakeisiu mokesčių išskaičiavimo kortelę?

Svarbu, kad jūs pateiktumėte ataskaitą apie tai, kiek uždirbote ir kiek buvo atskaityta nuo sausio iki jūsų paraiškos. Šią informaciją rasite paskutiniame algalapyje arba įvedę visus savo algalapius / pensijų mokėjimus. Taip pat turite pranešti apie savo metines pajamas ir kitas pajamas bei atskaitymus. Sumos turi būti nurodomos bruto.

Galite pakeisti savo mokesčių atskaitymo kortelę.

Aš gaunu pinigus iš NAV ir turiu klausimų apie mokesčių atskaitymo kortelę

Jei turite klausimų apie tai, ar mokesčių kortelė yra teisinga, mokesčių administracija atsakys į tai. Klausimai apie faktinį mokesčių atskaitymą turėtų būti siunčiami Darbo ir socialinio aprūpinimo tarnybai (NAV).

Nereikia pateikti savo mokesčių atskaitymo kortelės į NAV, nes NAV mokesčių korteles elektroniniu būdu gauna iš Mokesčių Administracijos.

NAV ne visada yra informuoti, jei turite kitą pagrindinį darbdavį. Jei turite lentele grįstą kortelę, turite užtikrinti, kad šią kortelę naudos tik jūsų pagrindinis darbdavys.

Ką daryti, jei noriu atskaityti daugiau nei nurodyta mokesčių kortelėje?

Jums nereikia naujos mokesčių atskaitymo kortelės iš mokesčių inspekcijos. Susisiekite su savo darbdaviu / darbo užmokesčio įstaiga (arba pensijų fondu) ir paprašykite atskaityti daugiau mokesčių. Mokesčių mokėjimo aktas (5 skyrius, 5-5 skirsnis, 2 dalis) įpareigoja darbdavį atskaityti daugiau mokesčių, jei to paprašysite.

Jei nesate tikri, kiek daugiau mokesčių norite atskaityti, galite apskaičiuoti savo mokesčius naudodami skaičiuoklę. Jūsų darbdavys gali reikalauti, kad jūsų prašymas būtų pateiktas raštu.

Kas gali gauti jūsų mokesčių atskaitymo kortelę?

Norint gauti mokesčių atskaitymo kortelę, darbdaviui reikia asmens nacionalinio ID numerio. Pagal įstatymą darbdaviai gali gauti mokesčių korteles asmenims, kuriems jie ketina apmokestinti darbo užmokestį.

Darbdavys turi teisę gauti mokesčių kortelę dėl jų įsipareigojimo atlikti išankstinius atskaitymus. Elektroninėje mokesčių kortelėje yra ribotas informacijos kiekis, pvz., mokesčių lentelės, mokesčių tarifas ir mokesčių savivaldybės duomenys.

Kai kurie darbdaviai neturi pilnos naujausios informacijos savo darbo užmokesčio sistemose, todėl gali atsitikti taip, kad jie gauna mokestines korteles asmenims, kurie šiuo metu nėra jų darbuotojai.

Jei pastebėsite, kad kitas nei jūsų dabartinis darbdavys gavo jūsų mokesčių atskaitymo kortelę, turėtumėte susisiekti, kad tai ištaisytų.


Užpildykite mokesčių deklaravimo anketą ir sužinokite, kokią sumą galite susigrąžinti ir kokius dokumentus reikia pateikti. Mes nemokamai paskaičiuosime, kiek mokesčių galite susigrąžinti papildomai. Atsakymą pateiksime per kelias dienas. Spauskite čia