Vienišos motinos ar vienišo tėvo išmokos už vaikus skiriamos užtikrinti pajamas tiems, kurie vieni rūpinasi vaikais.

Kas gali gauti išmokas kaip vienišas tėvas/motina?
Kaip pateikti paraišką?
Kokias išmokas galite gauti?
Kai persikeliate į užsienį
Atvykstantiems į Norvegiją
Pranešimas apie pakitimus

Turite būti nevedę/netekėjusios, išsiskyrę ar susituokę, tačiau gyvenantys atskirai. Realus santykių nutraukimas tam tikromis aplinkybėmis gali būti prilyginamas sutuoktinių gyvenimui atskirai. Jūs privalote būti vienintelis vaiko globėjas ir įvykdyti sąlygą – negyventi su kitu vaiko tėvu ar kitu asmeniu, su kuriuo susituokėte. Taip pat negalite gauti išmokų, jei turite šeimą ir gyvenote kartu su partneriu per 12 paskutinių iš 18 mėnesių. Turite būti Nacionalinės draudimo sistemos narys per pastaruosius trejus metus, o jūs ir vaikas turite gyventi Norvegijoje. Pagal tam tikras taisykles tam tikrų sąlygų galima ir neatitikti.

Visi, kurie gauna išmokas už vaikus kaip vieniši motina ar tėvas, privalo pranešti NAV vietinėms tarnyboms apie visus pasikeitimus, kurie gali daryti įtaką jų teisei gauti išmokas arba jų dydžiui.

Galite gauti greitesnį atsakymą, jei pats pateiksite informaciją, kurios reikia NAV jūsų paraiškos apdorojimui.

Turite pateikti prašymą dėl vienišos motinos/tėvo išmokų už vaikus raštu. Prašymas turėtų būti pateiktas NAV 15-00.01 forma („Prašymas dėl vienišos motinos/tėvo išmokų“).

NAV įvertins, ar, remiantis jūsų pateikta informacija, atitinkate reikalavimus gauti išmokas kaip vienintelis maitintojas.

Paraiška turėtų būti siunčiama NAV vietiniam biurui, pagal jūsų gyvenamąją vietą.

Jei atitinkate keliamus reikalavimus išmokoms gauti kaip vieniša motina/tėvas, galite turėti teisę gauti:

  • Pereinamojo laikotarpio išmokas;
  • Padidintas išmokas už vaikus;
  • Studijavimo išmokas;
  • Persikėlimo išmokas, susijusias su darbu.

Pirmiausia turite patikrinti, ar priklausote nacionalinei draudimo sistemai.

Pagrindinė taisyklė yra ta, kad jūs ir vaikai turite gyventi Norvegijoje.

Gavus prašymą, išmoka gali būti skiriama, kai gyvenate užsienyje, jei:

  • buvimas užsienyje netrunka ilgiau nei šešis mėnesius;
  • buvimas užsienyje yra susijęs su darbu, gautu iš Norvegijos darbdavio.

Turite pranešti NAV vietiniam biurui, jei jūs persikeliate į užsienį arba laikinai ten apsistosite.

Pirmiausia turite patikrinti, ar priklausysite nacionalinei draudimo sistemai.

Paprastai, norint gauti išmokas kaip vieniši motina/tėvas, prieš pateikdami prašymą turite būti valstybės draudimo sistemos nariu per pastaruosius trejus metus. Išankstinės narystės sąlyga netaikoma pabėgėliams ir asmenims be pilietybės.

Jūsų darbo užmokesčio, šeimyninės padėties ir (arba) darbo pokyčiai, gali daryti įtaką iš Norvegijos darbo ir socialinės gerovės administracijos gaunamoms išmokoms. Gyvenimas užsienyje taip pat gali paveikti jūsų gaunamas išmokas. Todėl jūs privalote nedelsdami pranešti apie visus pakitimus NAV.

 


 

Dirbu Norvegijoje, šeima gyvena Lietuvoje. Ar galiu gauti išmokas už vaikus? Kokią sumą galiu gauti ir ar galiu susigrąžinti už praėjusį laikotarpį?

Taip, jei jūs auginate vaiką iki 18 metų vaikų, Jūs turite teisę gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd). Nesvarbu, ar vaikas gyvena Norvegijoje, ar Lietuvoje. Išmokas galima susigrąžinti už 3 praėjusius metus, daugiau apie išmokas už vaikus Norvegijoje galite paskaityti čia.

Pilna išmoka už vaikus Norvegijoje yra 1054 NOK per mėnesį už 1 vaiką, bet jei jums priklauso išmoka už vaikus Lietuvoje, norvegiška išmoka bus sumažinta atitinkama suma, kuri jums priklausytų Lietuvoje.


 

Ar galiu gauti išmoką  mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte), jeigu mano šeima gyvena Lietuvoje? Kokią sumą galiu gauti ir ar galiu susigrąžinti už praėjusį laikotarpį?

Jūs galite išmoką mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte), nepriklausomai, ar jūsų šeima gyvena Lietuvoje, ar Norvegijoje. Tačiau, kad gautumėte išmoką, jus turite atitikti tam tikrus reikalavimus. Plačiau apie reikalavimus, skaitykite čia.

Pilna išmokos suma yra 7500 NOK per mėnesį. Išmoką galima susigrąžinti už 3 praėjusius mėnesius, todėl labai svarbu kreiptis laiku.


 

Kokios yra taisyklės gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd) ir išmokas mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte), jei esu darbuotojas iš užsienio? Ar vaikas privalo gyventi Norvegijoje? Kokių dokumentų reikia?

Vaikas gali gyventi arba Norvegijoje, arba Lietuvoje. Pagrindinis reikalavimas, kad abu tėvai turi būti Socialinio draudimo nariai Norvegijoje arba EEE šalyje mažiausiai 5 metus paskutinius. Jeigu buvote socialiniai drausti Lietuvoje, turite pristatyti E104 formą už paskutinius 5 metus. Plačiau apie tai skaitykite čia.


 

Esu vieniša mama. Kokias išmokas galiu gauti?

Jei esate vieniša mama, galite gauti pereinamojo laikotarpio (Overgangsstønad), padidintą išmoką už vaikus (Utvidet barnetrygd), mokymosi (Stønad til skolepenger) ir persikėlimo, susijusio su darbu (Tilleggsstønader) išmokas. Kokios išmokos priklausys jums, galite sužinoti čia.