Ja plānojat Norvēģijā palikt vienu vai divus gadus, šajā laikā varat izmantot ārzemēs reģistrētu transportlīdzekliTomēr Jums jebkurā brīdī jāspēj uzrādīt dokumentus, ka Jūsu uzturēšanās valstī nepārsniedz vienu vai divus gadus no ierašanās datuma. Šajā gadījumā par ierašanās datumu tiek uzskatīts datums, kad ieradāties Jūs nevis transportlīdzeklis. Par pagaidu uzturēšanos uzskatāms periods, ja persona valstī nav uzturējusies vai ja tā nav bijusi reģistrēta Norvēģijas nacionālajā reģistrā vairāk kā 365 dienas pēdējo divu gadu laikā no ierašanās datuma.

Līdz 1 gadam

Ja varat uzrādīt dokumentus, kuri apliecina, ka Norvēģijā plānojat uzturēties līdz vienam gadam, varat izmantot transportlīdzekli, nekārtojot tā vadīšanas atļauju.

Līdz 2 gadiem

Ja plānojat dzīvot Norvēģijā ne ilgāk kā divus gadus, jākārto transportlīdzekļa vadīšanas atļauja otrajam gadam. Un vispareizāk ir to kārtot pirmajā ierašanās gadā, ņemot vērā, ka iesnieguma izskatīšana ilgs ne mazāk kā 14 dienas. Iesniegumu var iesniegt, pieslēdzoties caur Altinn sistēmu.

http://www.skatteetaten.no/nn/Skjemaer/soknad-om-kjoretillatelse-ved-midlertidig-opphold-i-norge/

Ilgāk kā 2 gadus

Ja plānojat Norvēģijā uzturēties ilgāk par 2 gadiem, Jūsu uzturēšanās vairs netiek uzskatīta par īslaicīgu/pagaidu.

Ņemiet vērā:

  • Ierašanās un pagaidu uzturēšanās laikā nāksies uzrādīt, ka Norvēģijā esat īslaicīgi, un tas savukārt nozīmē, ka šajā laika posmā Jūs nedrīkstat nekur uzrādīties kā darbu meklējošs.
  • Ja Jūsu situācija mainās, un par pastāvīgo dzīvesvietu kļūst Norvēģija, transportlīdzeklis ir jāizved no Norvēģijas vai jānokārto muitas deklarācija (“jāatmuito”).

http://www.skatteetaten.no/nn/Person/bil-og-andre-kjoretoy/utanlandsregistrertbil/noreg/fritaka/

  • Ja neievērosiet noteikumus, būs jāmaksā nodokļi. Tāpat var nākties maksāt papildus nodokļus.

Dokumentu paraugi:

  • darba līgums Norvēģijā, kurš ir uz noteiktu laiku;
  • studijas Norvēģijā;
  • dokuments, kas apliecina, ka atgriezīsieties darbā ārzemēs (piemēram, apstiprināts pieteikums par pagaidu neapmaksāto atvaļinājumu – “for eksempel innvilget permisjonssøknad”);

dokuments, kurš uzrāda, ka Jūs ārzemēs iznomājat savu nekustamo īpašumu (piemēram, nomas līgums).