Apie bet kokius jūsų situacijos pokyčius, kurie gali daryti įtaką iš Norvegijos darbo ir socialinio aprūpinimo administracijos (NAV) gaunamoms išmokoms, nedelsdami praneškite savo vietinei NAV įstaigai.

Įvairioms išmokoms, kurias moka NAV, taikomos specialios taisyklės. Jei nesate tikri ar jūsų situacijos pasikeitimas darys įtaką jūsų išmokoms, daugiau informacijos galite rasti  laiške, kurį NAV atsiuntė kaip sprendimą dėl jūsų atvejo. Taip pat galite rasti daugiau informacijos apie savo pareigą informuoti mus apie jūsų situacijos pokyčius puslapyje apie išmokas (nav.no).

Pavyzdžiui, jūs turite pranešti NAV, jei:

  • pasikeičia jūsų darbo užmokestis;
  • pasikeičia jūsų šeimyninė padėtis;
  • jūs esate išdirbęs daugiau, nei mums pranešėte;
  • išvykstate gyventi į užsienį;
  • nesate tikri, ar jūsų padėties ir pajamų pokyčiai gali daryti įtaką išmokoms, gaunamoms iš NAV.

Pasidomėkite, kaip galite pakeisti savo kontaktinius duomenis arba banko sąskaitos numerį.

Gavote per mažai arba per daug pinigų iš NAV?

Norėdami gauti teisingai apskaičiuotą sumą iš NAV, jūs turite tiksliai pateikti informaciją ir pranešti, kai pasikeičia jūsų situacija ar pajamos. Jei pateikėte neišsamią ar klaidingą informaciją, gali būti sumokėta neteisinga suma.