Lai pārliecinātos, ka darba devējs par Jums ir iesniedzis korektu informāciju, Jums nav jāgaida, kamēr saņemsiet Norvēģijas nodokļu deklarāciju (selvangivelse). Tagad Jums ir iespēja pašiem pārbaudīt, cik un, kādus nodokļus darba devējs par Jums ir nomaksājis, turklāt viņam nav iespējas pārbaudīt, vai darbinieks šo opciju izmanto.

Darba devējs par Jums nomaksā nodokļus, atskaitot tos no atalgojuma. Tāpat darba devējam ir pienākums izsniegt algas lapiņas, kurās ir uzrādīts, kāda summa nomaksāta nodokļos. Ja Jums nav šīs algas lapiņas, var rasties sarežģījumi, lai pierādītu, ka par Jums nodokļi ir maksāti. Darba devēja pienākumos ietilpst uzdevums – informēt attiecīgās valsts institūcijas par samaksātajiem nodokļiem, taču darbiniekam ir jāseko līdzi, vai tas tiek darīts, pretējā gadījumā, tas var dārgi izmaksāt.

Ir vairāki negatīvi piemēri, kuros darba devējs tā vietā, lai par darbiniekiem likuma ietvaros maksātu nodokļus, naudu patur sev. Naudas sodu apmēri par šādiem nedarbiem ir tiešām augsti, taču tas nemaina šo būtisko faktu, ka nenomaksātie nodokļi ir jāsedz darbiniekam. Un no tā izvairīties nepalīdzēs arī pārcelšanās atpakaļ uz savu dzimto zemi, valsti, jo Norvēģijas nodokļu inspekcija tāpat kā citas institūcijas, sadarbojas ar citu valstu attiecīgajām institūcijām. Tāpēc tiek uzsvērts vēlreiz, – ir ļoti svarīgi sekot līdzi saviem nomaksātajiem nodokļiem, kā arī glabāt visus pierādījumus (dokumentus) par to nomaksu.

Skatteetaten, NAV un statistikas birojs ļauj Jums vieglāk sekot līdzi savām darba attiecībām. Darbiniekiem un citiem ienākumu guvējiem tiek nodrošināta pieeja iepazīties ar informāciju, kura ievietota A reģistrā (darbinieku reģistrs). Altinn sistēmā (www.altinn.no) var pieteikt atskaiti (pārskatu), kurā uzrādīta informācija par esošajām darba attiecībām, algas un pensiju fondu ienākumiem.

Kā atrast šo pārskatu:

  1. jāatver mājaslapa www.altinn.no;

  2. jāizvēlas sadaļa “skjema og tjenester” (veidlapas un pakalpojumi);

  3. jāatrod veidlapa “A08” (varat ierakstīt meklētājā kreisajā stūrī);

  4. tālāk Jums būs jāpieslēdzas ar kādu no kodu veidiem.**

Šādu pārskatu ir iespējams pieprasīt gan par katru mēnesi, gan par visu gadu:

http://www.skatteetaten.no/nn/Skjemaer/mine-inntekter-og-arbeidsforhold-a08/

Ja esat ieraudzījis kļūdu vai ir aizdomas, ka informācija nav pareiza, sazinieties ar savu darba devēju vai citu cilvēku, kurš darbavietā varētu iesniegt šādu informāciju, piemēram, grāmatvedi. Kļūdaino informāciju var labot līdz brīdim, kad tā tiks izmantota nodokļu deklarācijas aprēķiniem. Ja Jums nav iespējams sazināties ar savu darba devēju un kļūdainā informācija ir saistīta ar ienākumiem, vērsties vajag nodokļu iekasēšanas birojā. Ja kļūda saistīta ar darba attiecībām, – NAV valsts reģistrā. Ja Jums ir aizdomas, ka darba devējs ļaunprātīgi izmanto darba līgumus, sūta nepatiesu informāciju vai veic jebkuras citas ar darbu saistītas, nelikumīgas darbības, vērsties vajag Darba inspekcijā. Var būt arī gadījumi, kad Jūsu iesniegtā informācija netiek kontrolēta no valsts puses, taču NAV, Skatteetaten vai Darba inspekcija pēc Jūsu ziņojuma saņemšanas iestādi/uzņēmumu pārbauda.

** Ja Jums nav pieslēgšanās kodi vai nezināt, kas tas ir, lasiet te.

Aizpildiet detalizētu anketu un Jums tiks BEZMAKSAS aprēķināta iespējamā atgriežamā summa par nodokļu atvieglojumiem!

Anketa: https://www.no-tax.no/nodoklu-deklaracijas-norvegija-aizpildisanas-anketa/