Ligos išmokos EEE šalių gyventojams

Ligos išmokos yra kompensacija už prarastas pajamas dėl profesinės negalios, kilusios dėl ligos ar sužalojimo. EEE piliečiai, atvykę į Norvegiją, turi teisę reikalauti ligos išmokų pagal Norvegijos įstatymus, jei jie dirba Norvegijoje. Pagrindinės taisyklės gauti ligos išmokas Jūs tampate nedarbingas dėl funkcinio sutrikimo, kurį aiškiai sukelia jūsų pačių liga ar sužalojimas. Jūs turite dirbti ne…

Ligos išmokos lankantis užsienyje

Ligos išmokos skiriamos tiems, kurie negali dirbti dėl neįgalumo arba dėl akivaizdžios ligos ar sužeidimo. Nedarbingumas dėl socialinių ar ekonominių problemų nėra laikomas tinkamu gauti ligos išmoką. Pagal valstybinio socialinio draudimo įstatymą, Jūs neturite teisės į ligos išmokas, kol esate už Norvegijos ribų. Tam tikrose situacijose, Jūs galite gauti ligos išmokas tuo laikotarpiu, kai esate…

Ligos išmokos dirbantiems

Kas gali gauti ligos išmokas? Jūs turite būti apdraustas valstybiniu socialiniu draudimu. Jūs negalite dirbti dėl invalidumo arba dėl akivaizdžios ligos ar sužeidimo. Jūs turite būti išdirbę ne mažiau kaip keturias savaites prieš tai, kai tapote nedarbingi (privalomas laikotarpis). Nebuvimas darbe be pateisinamos priežasties neturi būti įtrauktas į suteikimo laikotarpį. Ligos išmokos nėra skiriama žmogui,…

Priežiūros išmokų dienos

Jei esate įdarbintas, paprastai turite teisę gauti priežiūros išmokas, kai negalite dirbti, jei jūsų vaikas ar asmuo, kuris paprastai rūpinasi jūsų vaiku, serga. Kad gautumėte priežiūros išmokas, turite būti dirbę paskutines 4 savaites ir prarasti dalį pajamų. Jei esate darbuotojas, jūsų darbdavys sumokės už pirmąsias dešimt priežiūros išmokų dienų už kalendorinius metus imtinai, iki kol…

Bazinė išmoka (Grunnstønad)

Bazinės išmokos padengia būtinas papildomas išlaidas, atsiradusias dėl nuolatinių sužalojimų, ligų, negalios ar įgimtų defektų. Kas gali gauti bazines išmokas? Galite gauti bazines išmokas, jei patiriate papildomų išlaidų, kurių neturi sveiki žmonės. Sąvoka papildomos išlaidos apima periodines išlaidas, patiriamas dėl ligos ar sužeidimo, kurių prieš tai neturėjote. Jei neįmanoma palyginti dabartinės situacijos su anksčiau buvusiomis…

Mokymosi išmokos (Opplæringspenger)

Jei turėsite lankyti kursus ar kitą mokymosi programą, reikalingą pasirūpinti lėtinėmis ligomis sergančiu ar neįgaliu vaiku, galite gauti mokymosi išmokas kaip kompensaciją už prarastas pajamas. Kas gali gauti mokymosi išmokas? Jei turite apmokamą darbą ir rūpinatės lėtinėmis ligomis sergančiu ar neįgaliu vaiku, galite gauti mokymosi išmokas. Jei kiti globėjai, išskyrus tėvus, kreipiasi dėl mokymosi išmokų,…

Slaugos pašalpa (Pleiepenger), kai rūpinamasi asmeniu, su kuriuo sieja artimas ryšys

Galite gauti globos išmokas kaip kompensaciją už prarastas pajamas kai rūpinatės artimu jums asmeniu paskutiniais jo ar jos gyvenimo etapais. Kas yra slaugos pašalpa, kai rūpinatės artimu jums asmeniu paskutiniais jo ar jos gyvenimo etapais? Slaugos pašalpa kompensuoja prarastas pajamas, kai rūpinatės artimu jums asmeniu paskutiniais jo ar jos gyvenimo etapais. Asmuo, kuriam reikia priežiūros,…

Jauni neįgalieji

Kadangi neįgalumo išmokos kompensuoja prarastas pajamas dėl negalios, jauniems neįgaliems asmenims užtikrinama bazinė suma yra didesnė nei kitų neįgaliųjų gaunamos išmokos. Sąlygos, kai asmuo priskiriamas prie jaunų neįgaliųjų: Buvo jaunesnis nei 26 metų, kai jūs sunkiai ir visam laikui susirgo. Gydytojas/specialistas pateikė reikiamus dokumentus paciento negaliai įrodyti. Kreipėsi dėl neįgalumo išmokos iki 36 metų, jei…

Socialinės išmokos likusiam gyvam sutuoktiniui, kai kartu gaunate ir neįgalumo išmokas

Jei sutuoktinis miršta, jūs galite gauti socialines išmokas likusiam gyvam sutuoktiniui. Tai yra jūsų neįgalumo išmokų priedas, kuris apskaičiuojamas pagal jūsų ir jūsų mirusio sutuoktinio išmokų mokėjimo laiką. Partneris ar kartu gyvenantis partneris, su kuriuo turite bendrų vaikų, turi tokias pačias teises kaip ir sutuoktinis. Jei susituokiat dar kartą, priedo nebegausite. Socialinės išmokos likusiam gyvam…

Pašalpa, gaunama reabilitacijos metu (AAP)

Reabilitacijos pašalpa užtikrina pajamas tuo laikotarpiu, kai sergate ar esate susižaloję ir jums reikia pagalbos iš Norvegijos darbo ir socialinės gerovės administracijos (NAV), kad grįžtumėte į darbą. Kas gali gauti reabilitacijos pašalpą? Jūs galite gauti reabilitacijos pašalpą, jei bent 50 proc. sumažėjo jūsų darbingumo galimybės. Pagalbą iš NAV gali sudaryti užimtumo schema, išmokos už gydymą…