Kui Teil on küsimusi elu või tööde kohta Norras või kui saate kirja Norrast ja Te ei tea, mis see on, skaneerige see ja saatke meile! Konsultatsiooni hind sõltub tellitud info kogusest ja kui küsitakse – ülesande keerukusest.

Konsultatsioonid on kättesaadavad järgmiste küsimuste kohta:

  •  Maksud Norras (deklaratsioonide täitmine, maksuoodustuse taotlus, maksugraafikud jms).
  • Aadressi muutmine ametiasutuses (maksuametis, pangas jms).
  • Dokumentide täitmine sotsiaalabi saamiseks (alaealiste eest, töökoha kaotuse korral jms).
  • Töötajate õigused Norras (info, advokaadi abi jm). Vajaduse korral, Teie nimel suuliselt või kirjalikult, võtame ühendust tööandjatega ning ametlike asutuste inspektoritega Norras (tööinspektsioon, maksuamet, politsei jm).
  • Konsultatsioonid raamatupidamise kohta.