Ligos išmokos yra kompensacija už prarastas pajamas dėl profesinės negalios, kilusios dėl ligos ar sužalojimo.

EEE piliečiai, atvykę į Norvegiją, turi teisę reikalauti ligos išmokų pagal Norvegijos įstatymus, jei jie dirba Norvegijoje.

Pagrindinės taisyklės gauti ligos išmokas

  • Jūs tampate nedarbingas dėl funkcinio sutrikimo, kurį aiškiai sukelia jūsų pačių liga ar sužalojimas.
  • Jūs turite dirbti ne mažiau kaip keturias savaites – darbo laikas kitoje EEE šalyje taip pat įtrauktas į kvalifikacinį laikotarpį.
  • Turite prarasti pensijines gaunamas pajamas dėl savo negalios. Tai yra sąlyga, kad jūsų pajamų apskaičiavimo pagrindas yra ne mažiau kaip 50 procentų bazinės sumos pagal Norvegijos nacionalinę draudimo sistemą.

Kaip teikti paraišką ligos išmokoms gauti, kai apsistojate Norvegijoje

Kad galėtumėte gauti ligos išmokas, privalote dokumentais įrodyti savo profesinę negalią pateikdami gydytojo pažymėjimą / ligos pažymėjimą.

Tai netaikoma savarankiško sertifikavimo laikotarpiu (tekstas norvegų kalba).

Jūs turite nusiųsti ligos pažymėjimo D dalį savo darbdaviui, kuris yra atsakingas už ligos išmokų mokėjimą pirmąsias 16 kalendorinių dienų nuo ligos pradžios. Šis laikotarpis vadinamas darbdavio laikotarpiu.

NAV mokės ligos išmokas, kai pasibaigs darbdavio mokėjimo terminas.

Jei turite registruotą Norvegijos adresą, privalote atsiųsti ligos pažymėjimo D dalį į NAV. Apskrityje, kurioje gyvenate, nustatomas adresas, kurį reikia naudoti.

Jei neturite registruoto adreso Norvegijoje, apskritis, kurioje jūsų darbdavys turi savo registruotą įmonę, nustato, kur nusiųsti ligos pažymėjimo D dalį.

Sužinokite daugiau apie tai, kur siųsti savo ligos pažymėjimą (tekstas norvegų kalba).

Jūsų darbdavys privalo pateikti informaciją apie jūsų pajamas ir darbo duomenis NAV. Mokėjimai bus atliekami tiesiogiai jums. Kai kuriais atvejais darbdavys iš anksto išmoka darbuotojui ligos išmokas ir reikalauja grąžinti pinigus iš NAV. Jums reikės paaiškinti tai savo darbdaviui.

Jei esate savarankiškai dirbantis asmuo, jūs neturite teisės gauti ligos išmokų už pirmąsias 16 dienų nuo ligos. NAV moka ligos išmokas nuo 17 dienos. Daugiau informacijos galite gauti susisiekę su vietiniu NAV biuru.

Norint priskaičiuoti nacionalinės draudimo sistemos narystės laikotarpius, įdarbinimo ir gyvenimo laikotarpius kitose EEE šalyse į jūsų reikalavimus atitinkantį laikotarpį, kai prašote ligos išmokų Norvegijoje, jums reikės gauti iš atitinkamos šalies sertifikatą (E 104 formos) kaip įrodymą.

Dėl papildomų klausimų galite skambinti tel.: NAV 55 55 33 33.

Ligos išmokų apskaičiavimas

Jūsų ligos išmokų apskaičiavimo pagrindas – tai daugiausia pajamų, gautų per pirmąsias keturias savaites iki pirmosios jūsų nedarbingumo dienos, skaičiuojant metines pajamas.

Tik Norvegijoje gautos pajamos gali būti įtrauktos į skaičiavimus.

Ligos išmokos negali būti daugiau nei šešis kartus didesnės už nacionalinę draudimo bazinę sumą.

Jei jūsų nedarbingumas yra dalinis, turite teisę gauti ligos išmokas, atitinkančias jūsų profesinės negalios laipsnį. Jūsų ligos išmokos gali būti paskirstytos nuo 100 iki 20 procentų.

Tolesni veiksmai ir veiklos reikalavimai

NAV vietinis biuras stebi tuos, kurie gauna ligos išmokas.

Kad galėtumėte gauti ligos išmokas, turėtumėte pabandyti atnaujinti su darbu susijusią veiklą kuo anksčiau ir ne vėliau kaip per aštuonias savaites, išskyrus tuos atvejus, kai jūsų sveikatos būklė aiškiai trukdo tokiai veiklai.

Per keturias savaites, jūs ir jūsų darbdavys turi susitarti dėl tolesnio plano, kuriame išsamiai nurodoma, kaip jūs galite geriausiai sugrįžti į darbą. Jei per aštuonias savaites nedalyvausite darbinėje veikloje, NAV reikalauja išplėstinio gydytojo pažymėjimo kaip svarbių medicininių priežasčių, kurios trukdo vykdyti veiklą, įrodymo.

Kaip ilgai galite gauti ligos išmokas?

Jūs turite teisę gauti ligos išmokas ne ilgiau kaip vienerius metus. Bet kurios ligos išmokos, kurias moka kita EEE šalis, kurias gavote prieš pradėdami dirbti Norvegijoje, gali būti įtrauktos į šį laikotarpį, jei tos pačios ligos gydymas yra tęsiamas.

Jei jūs vis dar negalėsite dirbti, kai ligos išmokos nebebus mokamos, jums gali būti suteikta teisė gauti kitas išmokas, pavyzdžiui, reabilitacijos išmokas arba invalidumo pašalpą. Dėl šių išmokų turėsite kreiptis į NAV. Norint vėl gauti ligos išmokas iš NAV, turite būti visiškai tinkamas darbui 26 savaites po paskutinio laikotarpio, už kurį gavote ligos išmokas.

Mokėjimai

Sužinokite daugiau apie mokėjimų datas, atostogų išmokas ir atleidimą nuo mokesčių.

Taip pat galite patikrinti savo mokėjimus “Dine utbetalinger”.

Ligos išmokos ligos atveju, kuri pasireiškia gyvenant jūsų šalyje

Jei dirbate Norvegijoje ir susirgote kai buvote savo gyvenamojoje šalyje, turite teisę reikalauti ligos išmokas iš Norvegijos, kurios bus mokamos jūsų gyvenamosios vietos šalyje. Ligos išmokos bus mokamos pagal Norvegijos įstatymus

Nedelsdami praneškite atitinkamai įstaigai savo gyvenamosios vietos valstybėje, jei susirgsite ten esant. Pagal Norvegijos įstatymus iš gydytojo, kuris gydo jus savo gyvenamosios vietos šalyje, gali būti reikalaujama gauti pažymėjimą E116.

Gyvenamosios šalies įstaiga privalo nedelsdama nusiųsti gydytojo pažymėjimą Norvegijai po medicininio patikrinimo. Tuo pat metu jūsų gyvenamosios vietos įstaigos pareiga yra Norvegijos įstaigoje pateikti prašymą dėl ligos išmokų, naudojant formą E 115.

Gyvenamosios šalies įstaiga atsako už asmenį, kuriam teikiamos nedarbingumas.

 

Ligos išmokos apsistojant ar persikraustant į kitą EEE šalį

Pagal Norvegijos įstatymus EEE piliečiai turi teisę gauti ligos išmokas iš Norvegijos tuo metu, kai jie gyvena ar persikelia į kitas EEE šalis.

 

Daugiau informacijos

Jei turite papildomų klausimų apie ligos išmokas, kreipkitės į savo vietinį NAV biurą savivaldybėje/rajone, kuriame jūs gyvenate.