Ligos išmokos skiriamos tiems, kurie negali dirbti dėl neįgalumo arba dėl akivaizdžios ligos ar sužeidimo. Nedarbingumas dėl socialinių ar ekonominių problemų nėra laikomas tinkamu gauti ligos išmoką.

Pagal valstybinio socialinio draudimo įstatymą, Jūs neturite teisės į ligos išmokas, kol esate už Norvegijos ribų.

Tam tikrose situacijose, Jūs galite gauti ligos išmokas tuo laikotarpiu, kai esate užsienyje.

 

Prašymas gauti ligos išmokas esant užsienyje

Jūs galite rašyti paraišką NAV, kad gautumėte leidimą keliauti į užsienį ir išlaikyti teisę gauti ligos išmokas ribotam laikotarpiui.

Pateikus prašymą, pacientas gali gauti ligos išmokas ribotą laikotarpį per jo buvimą užsienyje. Jis ar ji turi įrodyti, kad jų buvimas užsienyje nepablogins sveikatos būklės, nepratęs nedarbingumo ar netrukdys NAV kontrolei ir priežiūrai.

Kada narys dirba užsienyje ir turi teisę gauti ligos išmoką iš socialinio draudimo, darbdavys moka ligos išmokas ir gauna kompensaciją iš draudimo.

 

Ką reikia žinoti prieš kelionę?

Jei buvimas užsienyje neleidžia Jums atlikti pareigų, kurias turite nedarbingumo laikotarpiu,

Jūsų paraiška dėl ligos išmokos būnant užsienyje bus atmesta. Norint gauti ligos išmokas turite aktyviai dalyvauti procese, kad grįžtumėte į darbą kuo greičiau.

Prieš kelionę Jūs turite pasitikslinti su darbdaviu ar Jūsų buvimas užsienyje neužkirs kelio planuojamiems tolesniems veiksmams ir veiklai darbo vietoje.

Jums taip pat reikia su gydytoju išsiaiškinti ar Jūsų viešnagė užsienyje nepablogins Jūsų būklės, sveikatos, neprailgins nedarbingumo laikotarpio arba planinio gydymo ir tolesnių veiksmų.

Pacientas turi patvirtinti, kad patikslino su darbdaviu ir gydytoju išvykimo sąlygas, tai pažymėdami paraiškos formoje.

NAV gavę Jūsų prašymą jį apsvarsto ir priima sprendimą. Prieš išvykdami Jūs turite gauti teigiamą atsakymą.

Prašymo schemoje turėsite patvirtinti, kad galėsite atlikti įsipareigojimus, kuomet būsite nedarbingumo atostogose.

Jei pasirinksite keliauti be leidimo iš NAV, Jūs rizikuojate, kad ligos išmoka bus sustabdyta per laiką, kurį būsite užsienyje. Taip pat gali buti įvykdytas ligos išmokos perskaičiavimas iš naujo arba rizikuojate visiškai prarasti teisę gauti ligos išmokas.

 

Susirgote per atostogas?

Jei susergate atostogų metu, Jūs galite reikalauti atidėti atostogų dienas. Apie ligą atostogų metu daugiau skaitykite arbeidtilsynet.no.

 

Ar ketinate imti atostogų?

Jūs galite vykti atostogauti į užsienį, kuomet esate laikinojo nedarbingumo atostogose, bet Jums nebus mokamos ligos išmokos. Jūs galite naudotis įstatymo numatytomis atostogomis keliaujant į užsienio šalis. Tokiais atvejais nereikia pildyti schemų dėl ligos išmokų išsaugojimo. Vietoj to turite pažymėti „atostogos“ nedarbingumo pranešimo formos dalyje D (reikalavimo).

Ligos išmokos sustabdomos atostogų metu .

Jeigu Jūs esate dalinėse laikinojo nedarbingumo atostogose (pavyzdžiui dirbate 50 proc.), Jūs negalite imti atostogų dienų už tas dienas, kurias ketinate dirbti ir gauti nedarbingumo išmokas už laikino nedarbingumo dienas.

 

Socialinio draudimo atsakomybė, kada darbdavys nemoka išmokų

Jei darbdavys nemoka ligos išmokų, kurias jis privalo išmokėti darbuotojui, už tą ligos laikotarpį apmoka draudimas. Po to, draudimas reikalauja grąžinti išmokėtą sumą iš darbdavio.

 

Neturite darbdavio ir gaunate išmokas iš NAV?

Jei Jūs neturite darbdavio, NAV prižiūri ligos eigą visą nedarbingumo laikotarpį. Savo pareiškime paraiškos formoje turite užpildyti II dalį ir priduoti į NAV.

 

Kaip pateikti paraišką?

Jūs turite užpildyti paraiškos formą „Prašymas nesustabdyti ligos išmokų mokėjimo viešnagės užsienyje laikotarpiu“ – NAV 08-09.07.