Kad galėtumėte gauti bedarbio pašalpą, per pastaruosius tris pilnus kalendorinius metus turite būti gavę pajamas iš vieno ar daugiau apmokamų darbų, kurios yra 1,5 G (Nacionalinė draudimo bazinė suma) ar daugiau per pastaruosius metus arba bent 3 G per pastaruosius 3 metus.

 

Pajamos iš apmokamo darbo reiškia pinigus, kuriuos gaunate kaip kompensaciją už darbą, atliktą pagal darbo sutartį su darbdaviu. Nacionalinės draudimo išmokos, tėvystės išmokos, nėštumo išmokos ir su nėštumu susijusi ligos išmokos yra lygios uždirbtoms pajamoms ir yra įtrauktos į jūsų pajamų dalį. Kitos išmokos, kurias moka NAV, kompensacijos iš tam tikrų darbo rinkos sistemų, investicijų pajamos (dividendai, pajamos iš nuomos ir kt.) ir savarankiškos veiklos pajamos, nelaikomos pajamomis, susijusiomis su bedarbio pašalpa.

Vienintelis pajamų šaltinis dėl kurio vis tiek gausite bedarbio pašalpą vienam išmokų laikotarpiui, gali trukti 52 arba 104 savaites. Tai reiškia, kad jei jūs susirasite darbą ir vėl tapsite bedarbiu pasibaigus išmokų laikotarpiui, turėsite būti sukaupęs naujas minimalias 1,5 G pajamas, kad būtų galima kreiptis dėl bedarbio pašalpos antrą kartą.

Atkreipkite dėmesį, kad yra specialių taisyklių dėl minimalių pajamų tiems, kurie neseniai buvo atleisti iš pradinės tarnybos ginkluotosiose pajėgose.