Visi, kurie dirba Norvegijoje, gauna mokesčių deklaraciją kovo – balandžio mėn, sekančiais metais, po pajamų metų. Jei negaunate mokesčių deklaracijos, turite kreiptis į Mokesčių inspekciją. Svarbu, kad Mokesčių inspekcija žinotų, kur išsiųsti mokesčių deklaraciją.

Mokesčių deklaracija yra iš anksto užpildyta ir joje pateikiama informacija, įskaitant ir jūsų darbdavio. Turite patikrinti, ar informacija yra tokia pati kaip ir pranešime, kurį gavote iš savo darbdavio sausio mėnesį. Jei ji neteisinga, turite ištaisyti informaciją mokesčių deklaracijoje.

Atkreipkite dėmesį, kad jums gali atskaityti iš jūsų pajamų, pvz., standartinis atskaitymas užsienio darbuotojams arba atskaitymas už išlaidas, susijusias su gyvenimu ne jūsų namuose užsienyje (komandiruotės). Turite reikalauti šių atskaitymų patys, įtraukdami juos į savo mokesčių deklaraciją.

Jei gyvenate kitoje ES / EEE šalyje ir mokate ribotus mokesčius Norvegijai, jums gali būti suteikta išplėstinė teisė į atskaitymus, jei Norvegijoje mokama mažiausiai už 90 procentų jūsų pajamų.

Kokie įsipareigojimai taikomi mokant mokesčius Norvegijoje?

  • Privalote pateikti mokesčių institucijoms informaciją apie savo pajamas, kapitalą ir atskaitymus.
  • Informacija turi būti pateikiama mokesčių deklaracijoje, kurią kiekvieną kartą, kai Norvegijoje mokami mokesčiai, visi privalo pateikti kartą per metus.
  • Jei negaunate mokesčių deklaracijos, turite kreiptis į Mokesčių inspekciją.
  • Jūs esate atsakingi už teisingą mokesčių deklaracijos informaciją. Tai taip pat taikoma ir iš anksto įvestai informacijai. Jei pateikiate neteisingą ar neišsamią informaciją, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
  • Jei pagal Norvegijos vidaus taisykles esate „mokestinis gyventojas“ Norvegijoje, bet „mokestinis gyventojas“ kitoje šalyje pagal mokesčių sutartį, vis tiek esate įpareigotas pateikti Norvegijos mokesčių institucijoms visiškai užpildytą mokesčių deklaraciją.

Kokias teises turiu?

  • Mokesčių administracija privalo pateikti nurodymus, susijusius su formų užpildymu ir taisyklėmis, kurios jums taikomos.
  • Galite prašyti peržiūrėti mokesčių dokumentus, susijusius su jūsų mokesčių apskaičiavimu.
  • Jūs galite paskirti ką nors kitą, kuris atstovautų jus, raštu jam suteikdami įgaliojimą.
  • Jei mokesčių deklaracijoje yra kokių nors klaidų, galite patikslinti mokesčių deklaraciją.
  • Jei mokesčių administratorius svarsto galimybę keisti sumas, kurias nurodėte savo mokesčių deklaracijoje, jis privalo pranešti apie tai ir nustatyti jūsų atsakymo terminą. Jei nesutinkate su siūlomais pakeitimais, turite atsakyti mokesčių administratoriui ir paaiškinti, kodėl nesutinkate. Mokesčių institucijos vertina ir nusprendžia kuo remtis apskaičiuojant mokesčius. Jei mokesčių įvertinimas pasikeis, jūs visada gausite raštišką pranešimą. Jei nepasikeis – jums apie tai taip pat bus pranešta.

Užpildykite mokesčių deklaravimo anketą ir sužinokite, kokią sumą galite susigrąžinti ir kokius dokumentus reikia pateikti. Mes nemokamai paskaičiuosime, kiek mokesčių galite susigrąžinti papildomai. Atsakymą pateiksime per kelias dienas. Spauskite čia