Jei gyvenate Norvegijoje, jūs galite gauti vaiko alimentus iš užsienyje gyvenančio vaiko globos neturinčio kito tėvo. Ar vaiko alimentai gali būti išskaičiuoti, priklausys nuo to, kurioje šalyje gyvena tėvas, kuriam netaikoma globa, ir nuo kitų bylos faktų.

NAV nacionalinis socialinio draudimo užsienyje biuras ar kitos šalies valdžios institucijos tvarko vaiko alimentų bylą, kai vienas iš tėvų ar vaikas gyvena užsienyje.

Nacionalinio socialinio draudimo užsienyje biuro adresas yra: PO Box 8138 Dep, 0033 Oslas, Norvegija.

Telefonas: (+47) 21 07 37 00.

Kaip nustatomi alimentai?

Alimentus galima nustatyti trimis būdais:

  • Galite atlikti privatų susitarimą;
  • Galite pateikti prašymą dėl vaiko alimentų, kuriuos nustato NAV nacionalinis socialinio draudimo užsienyje biuras;
  • Galite pateikti prašymą skirti vaikui alimentus, nustatytus šalies, kurioje gyvena globos neturintis tėvas, valdžios institucijoms.

Kaip sudaryti privatų susitarimą?

Galite laisvai susitarti dėl mokamų alimentų dydžio. Tai leidžia jums pritaikyti alimentų sumą pagal jūsų konkrečią situaciją.

Kaip NAV nacionalinis socialinio draudimo užsienyje biuras nustato alimentus?

Alimentai visada nustatomi pagal šalies įstatymus, kai vienas iš tėvų ar vaikas gyvena užsienyje. Tačiau tie patys pagrindiniai principai taikomi, kai abu tėvai gyvena Norvegijoje. Atsižvelgiama į gyvenimo lygį tėvų ir vaiko šalyse, atsižvelgiama ne tik į kiekvienos šalies pajamų lygį bet ir į valiutos keitimo kursų skirtumus.

Kai vaikas ir abu tėvai gyvena Norvegijoje, kiekvienas iš tėvų privalo sumokėti mokestį, kai NAV nustato alimentus. Kai vienas iš tėvų gyvena užsienyje, NAV nacionalinis socialinio draudimo užsienyje biuras nustato alimentus be mokesčio.

Kaip nustatomi alimentai užsienyje?

Daugumoje šalių alimentai nustatomi teismo sprendimu arba nutarimu. Jei norite, kad šalies, kurioje gyvena globos neturintis tėvas, valdžios institucijos nustatytų vaiko alimentus, turite susisiekti su teisinga institucija ar teismu toje šalyje, kurioje gyvena globą turintis tėvas. Jei globos neturintis tėvas gyvena šalyje, su kuria Norvegija yra sudariusi susitarimą dėl konvencijos, NAV gali padėti jums perduoti paraišką atitinkamai institucijai.

Jei globos neturintis tėvas, gyvena šalyje, kuri ratifikavo Lugano konvenciją (Šveicarija, Islandija ir visos ES šalys), kaip globą turintis tėvas galite pasirinkti, kur norite pateikti savo prašymą alimentų nustatymui. Paprastai ta pati konvencija įpareigoja globos neturintį tėvą pareikšti savo prašymą nustatyti ar pakeisti vaiko alimentus toje šalyje, kurioje jūs gyvenate.  Tai reiškia, kad jūsų ieškinys turi būti pateiktas Norvegijoje. Norvegija ratifikavo šią konvenciją.

Kiek laiko gausite alimentus?

Pagal Norvegijos teisės aktus vaiko teisė gauti alimentus nustoja galioti praėjus mėnesiui po to, kai vaikui sukanka 18 metų.

Po vaiko aštuonioliktojo gimtadienio, vaikas ir globos neturintis tėvas gali sudaryti privačią alimentų sutartį. Jei vaikas tęsia įprastą mokymąsi po to, kai jam sukako 18 metų, vaikas gali pateikti paraišką gauti alimentus, nustatomus suėjus 18 metų. Įprastas mokymasis pirmiausia turi būti suprantamas kaip mokymasis vidurinėje mokykloje.

Kai NAV nustato vaiko alimentus vyresniam nei 18 metų vaikui, laikotarpis, už kurį globos neturintis tėvas turi mokėti visada yra ribotas laiko atžvilgiu, o NAV nustato datą, kada tėvui ši prievolė nustoja galioti.

Alimentų išskaitymas

Pagrindinė taisyklė yra ta, kad globos neturintis tėvas turi mokėti alimentus tiesiogiai jums. Jei globos neturintis tėvas nemoka, galite kreiptis į šalies, kurioje gyvenate, valdžios institucijas, kad gautumėte pagalbą nustatant alimentus. Ar tai bus įmanoma, priklausys nuo to, kurioje šalyje gyvena globos neturintis tėvas.

Kai Norvegija ir kita atitinkama šalis pasirašo abipusį susitarimą dėl paramos alimentų išskaitymui, arba abi šalys ratifikuoja vieną ar keletą konvencijų dėl alimentų išskaitymo, Norvegijos valdžios institucijos gali padėti jums su alimentų išskaitymu. Galite kreiptis tiesiogiai į NAV nacionalinį socialinio draudimo užsienyje biurą. NAV tada susisieks su atitinkamos šalies valdžios institucijomis. NAV visada turi turėti sprendimo dėl alimentų ir susitarimo originalą ar jo kopiją.

Išskyrus tarp Šiaurės šalių, dažnai sunku išskaityti alimentus pagal privataus pobūdžio susitarimą, nes daugelis šalių pripažįsta tik teismo ar administracinius sprendimus.

Išankstinis alimentų mokėjimas

Jei gyvenate Norvegijoje, jums gali būti suteikta teisė gauti išankstinį alimentų mokėjimą iš NAV, jei tenkinate bendrąsias šios išmokos gavimo sąlygas. Neturi reikšmės, kur gyvena globos neturintis tėvas Kai gaunate išankstinius alimentų mokėjimus, vaiko alimentai turi būti mokami per NAV. Tokiu atveju jūs negalite gauti alimentų tiesiogiai iš globos neturinčio tėvo.

Sužinokite daugiau apie vaiko išankstinius alimentų mokėjimus.

Kaip elgtis, jei norite, kad NAV nustatytų alimentus?

Turite užpildyti šias formas: NAV 54-00.15 ir NAV 54-00.05. Kartu su formomis yra dokumentų sąrašas, kuriuos reikia pridėti prie jūsų paraiškos. Formos ir dokumentai turi būti siunčiami NAV nacionaliniam socialinio draudimo užsienyje biurui.

Yra apribojimų, kokia atgaline data gali būti nustatomi alimentai. Jei negalite sudaryti privataus susitarimo ir norėtumėte pateikti prašymą dėl alimentų NAV, tai turėtumėte atlikti kuo greičiau.

Kai pateikiate prašymą pakeisti vaiko alimentus, pakeitimas paprastai įsigalios praėjus mėnesiui nuo prašymo gavimo (jei bus laikomasi alimentų pakeitimo sąlygų).

Pranešimas apie  sprendimą

Abi šalys gaus pranešimą apie sprendimą, kai NAV nacionalinis socialinio draudimo užsienyje biuras išnagrinės reikalavimus.