Tėvystės išmokos gali būti atidėtos arba derinamos su darbu ar atostogomis. Taip pat galite tuo pačiu metu reikalauti laipsninio mokėjimo dalimis.

Tėvystės išmokų atidėjimas
Darbo derinimas su tėvystės išmokomis
Sutampantys prašymai
Sutampantys prašymai, susiję su daugiau vaikų gimimu ar įvaikinimu

 

Tėvystės išmokų atidėjimas

Motina gali atidėti paskutines 4 motinystės atostogų savaites, o tėvas gali atidėti visą tėvystės išmokų laikotarpį. Taip pat galite atidėti bendrąjį tėvystės išmokų laikotarpį, išskyrus tris savaites iki nustatytos datos, kuris yra skirtas motinai. Įvaikinimo atveju visas laikotarpis gali būti naudojamas suteikiant tėvystės atostogas, įskaitant tėvystės dalį.

Atidėjimui reikia:

  • kad dirbtumėte visą darbo dieną;
  • kad turėtumėte teisę į įstatymų numatytas atostogas, t. y. 21 darbo dieną. Atostogos, suteiktos pagal kolektyvinę darbo užmokesčio sutartį, nėra įtraukiamos;
  • kad jūs, dėl ligos, negalite rūpinantis vaiku;
  • kad jūs arba jūsų vaikas yra paguldyti į sveikatos priežiūros įstaigą.

Jei norėsite atidėti tėvystės išmokų mokėjimą, nes dirbate visą darbo dieną, jūsų prašymas atidėti mokėjimą turi būti pateiktas NAV ne vėliau kaip prieš dieną iki atidėjimo pradžios. Jei norite atidėti tėvystės išmokų dalį, NAV turi gauti jūsų prašymą ne vėliau kaip paskutinę bendrojo laikotarpio dieną.

Jei jūsų sveikata yra priežastis, dėl kurios norite atidėti tėvystės išmokų mokėjimą, turite tai įrodyti dokumentais:

  • kaip liga ar sužalojimas įtakoja jūsų gebėjimui rūpintis vaiku;
  • kiek jūs esate priklausomas nuo svetimos  pagalbos;
  • kaip ilgai tikimasi, kad liga ar trauma truks.

Nepakanka, kad jūsų gydytojas paprasčiausiai parašytų, kad jums reikalinga pagalba vaiko priežiūrai.

Jei abu tėvai turi teisę į tėvystės išmokas ir tėvas nori atidėti išmokų dalį arba bendrąjį laikotarpį, motinai nereikia būti įdarbintai arba užsiimti kita lygiaverte veikla.

Jei tėvas yra vienintelis asmuo, turintis teisę į tėvystės išmokas , ir jis nori atidėti tėvystės išmokų mokėjimą, yra tam tikrų reikalavimų, taikomų motinos veiklai.
Jei tėvas nori atidėti išmokas 2 savaitėms ar ilgiau, nes dirba visą darbo dieną, jis pirmiausia turi būti gavęs tėvystės išmokas nuolat mažiausiai 6 savaites. Per šias šešias savaites tėvystės išmokos gali būti derinamos su darbu.

 

Darbo derinimas su tėvystės išmokomis

Galite pasirinkti gauti tėvystės išmokas kartu su ne visos darbo dienos darbu, vadinamomis laipsninėmis tėvystės išmokomis.

Motinos 3 savaitės iki gimdymo ir 6 pirmosios savaitės po to yra išimtis. Šių 9 savaičių negalima atidėti ar skirstyti dalimis.

Mokėjimo dalimis tėvystės išmokos kompensuoja skirtumus tarp pusės darbo dienos ir visos darbo dienos. Tėvystės išmokos mažinamos proporcingai pagal tai, kiek jūs dirbate, kad galėtumėte gauti tėvystės išmokas ilgiau. Bendra sumokėta suma yra vienoda, neatsižvelgiant į tai, ar jūs reikalaujate tėvystės išmokų mokėjimo dalimis ar pilnų tėvystės išmokų. Nėra apribojimų, kiek daug ar kiek mažai galite dirbti.

Galite pasirinkti laipsnines tėvystės išmokas, mokamas tuo pačiu metu arba atskirai. Jei nuspręsite lygiagrečiai gauti laipsnines išmokas, visos išmokos negali viršyti 100 proc. Pavyzdžiui, jei tėvas nori dirbti ne visą darbo dieną ir nori gauti laipsnines tėvystės išmokas, kurios nėra tėvystės išmokų dalis, reikalaujama, kad motina taip pat dirbtų ir gautų ne mažesnį atlyginimą nei apskaičiuotų išmokų procentinė dalis, kurios reikalauja tėvas. Šis reikalavimas taikomas net tada, kai motina nėra sukaupusi jokių atskirų tėvystės išmokų teisių.

Jei tėvas nori dalį atostogų panaudoti bendrame išmokų laikotarpyje, yra tam tikrų reikalavimų, kuriuos turi įvykdyti motina profesinės veiklos atžvilgiu.

Turite kreiptis nustatytu laiku dėl laipsninių išmokų. Tai taip pat taikoma, jei jūs kreipiatės dėl savo išmokų dalimis sąlygų pakeitimo.

Galite turėti atostogas, kai gaunate tėvystės išmokas.

 

Lygiagretūs prašymai

Galite pasirinkti tuo pačiu metu gauti iki 150 procentų tėvystės išmokų per 100 procentų motinystės ir tėvystės laikotarpį su 50 procentų bendro laikotarpio. Kai prašote 100 procentų savo dalies, kitas tėvas gali reikalauti iki 50 procentų laipsninės išmokos iš bendrojo laikotarpio. Pavyzdžiui, jei tėvas prašo savo tėvystės dalies 100 procentų ir motina nori 50 procentų tėvystės išmokų tuo pačiu metu, motina turi dirbti bent 50 procentų viso darbo dienos. Jei ji nori gauti 20 procentų laipsninę išmoką ir likti namuose, ji turi dirbti 80 procentų visos darbo dienos.

 

Lygiagretūs prašymai, susiję su daugiau vaikų gimimu ar įvaikinimu

Paprastai pirmosios šešios savaitės po gimdymo yra skirtos motinai, tačiau dėl kartotinių gimdymų, kuomet vienu metu gimsta daugiau nei vienas vaikas, tėvas ir motina gali kartu reikalauti tėvystės išmokų. Tėvas turi pasirinkti vieną iš šių alternatyvų:

  • Naudojant tėvystės išmokų dalį, suma priklauso nuo to, ar motina pasirinko 80 ar 100 procentų išmoką.
  • Naudokite papildomas savaites, suteikiamas dėl kartotinių gimdymų.

Turite pasirinkti, ar tėvas naudos savo tėvystės atostogų dalį, ar papildomas savaites kartu su motinos atostogomis. Lygiagrečius prašymus galima padalyti į kelis atskirus laikotarpius. Jei tėvas nusprendžia gauti savo tėvystės išmokas kartu su motinos atostogomis, jūsų tolesnės tuo metu galiojančios išmokos, apribojamos papildomų suteiktų savaičių skaičiumi.