• Pabalsts bērnam līdz 18 gadu vecumam (Barnetrygd): 970 NOK
 • Pabalsts mazu bērnu vecākiem (Kontantstøtte): 7500 NOK

 

Kādā gadījumā Jūs varat saņemt pabalstus par bērniem?

Ja Jūs pats un Jūsu ģimene dzīvo Norvēģijā:

 

 • Ja visa ģimene dzīvo Norvēģijā vismaz 12 mēnešus, Jums ir tiesības uz bērna pabalstu un finansiālu atbalstu mazu bērnu vecākiem. Tas attiecas uz visiem ārvalstu darba ņēmējiem, kuri ir Norvēģijas rezidenti, ir reģistrēti Norvēģijas valsts reģistrā un kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja no policijas, darba vai citu juridisku iemeslu dēļ.

 

 • Ja esat EEZ pilsonis un strādājat Norvēģijā, Jums ir tiesības uz bērna pabalstu pat ja Jūs dzīvojat Norvēģijā mazāk nekā 12 mēnešus. Svarīgākais nosacījums, kurš jāievēro, lai saņemtu finansiālu atbalstu mazu bērnu vecākiem (kontantstøtte), ir,- Jums ir jābūt sociāli apdrošinātam Norvēģijā vai citā EEZ valstī vismaz 5 gadus.

 

Ja esat EEZ pilsonis un strādājat Norvēģijā, bet Jūsu ģimene dzīvo citā EEZ valstī:

 

 • Ja viens no vecākiem, kurš dzīvo EEZ valstī un ir oficiāli nodarbināts, ir pašnodarbināta persona vai saņem bezdarbnieka pabalstu un viņam ir tiesības uz bērna pabalstu un finansiālu atbalstu mazu bērnu vecākiem no mītnes valsts, kurā dzīvo, tad NAV atmaksā starpību starp Norvēģijas pabalsta summu un pabalsta summu, ko saņemat savā mītnes valstī.

 

 • Ja viens no vecākiem, kurš dzīvo EEZ valstī, nav oficiāli nodarbināts vai nesaņem bērna pabalstus, tad otrajam vecākam, kurš strādā Norvēģijā, ir tiesības uz pabalstu no Norvēģijas pilnā apmērā.

 

 • EEZ pilsoņi, kuri strādā uz Norvēģijas kuģa vai Norvēģijas kontinentālajā šelfā, tiek identificēti kā ārvalstu darba ņēmēji uz sauszemes. IZŅĒMUMS, – tas neattiecas uz jūrniekiem no Polijas, Latvijas un Rumānijas, kuri strādā uz kuģiem, kas reģistrēti Norvēģijas Starptautiskajā jūras kuģu reģistrā. Šiem jūrniekiem jāievēro likumi, kuri reglamentē viņu valsts sociālo drošību.

 

Ja Jūsu darba devējs ir no Jūsu mītnes zemes (EEZ) un ir nosūtījis Jūs komandējumā uz Norvēģiju:

 

 • Jums netiek piemērotas tiesības saņemt Norvēģijas bērna pabalstu vai finansiālu atbalstu mazu bērnu vecākiem. Iemesls tam, – Jūsu darba devējs ir darba devējs no Jūsu EEZ mītnes valsts, tātad Jūs esat šīs mītnes valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas dalībnieks.

 

 • Ja laulātais/dzīvesbiedrs un bērns kopā ierodas Norvēģijā un laulātais/dzīvesbiedrs kļūst Norvēģijā par nodarbināto, tad viņš automātiski kļūst par Norvēģijas nacionālās apdrošināšanas sistēmas dalībnieku un viņam/viņai tiek piešķirtas tiesības saņemt bērna pabalstu un finansiālu atbalstu mazu bērnu vecākiem. Pat tādā gadījumā, ja Jūsu uzturēšanās laiks Norvēģijā ir mazāks par 12 mēnešiem. Obligāts nosacījums ir tāds, ka Jums un Jūsu laulātajam/dzīvesbiedram ir jābūt sociālās apdrošināšanas sistēmas dalībniekam izcelsmes valstī (dzimtajā valstī) vismaz 5 gadus.

 

Kā pieteikties bērna pabalstam (barnetrygd) vai pabalstam mazu bērnu vecākiem (kontantstøtte)?

Lai saņemtu bērna pabalstu vai finansiālu palīdzību mazu bērnu vecākiem (kontantstøtte), jāaizpilda veidlapas NAV mājaslapā.

Dokumentu saraksts, kurš jāizsūta kopā ar aizpildītajām veidlapām:

 

 • bērnu dzimšanas apliecība (dokuments no dzimtās valsts, kurš uzrāda, ka esat bērna, kura dēļ vēršaties pēc pabalsta, vecāks);
 • pases kopija;
 • darba līgums/-i (kopijas);
 • darba atļauja no policijas (izsniedz Norvēģijas UDI (Norvēģijas imigrācijas departaments));
 • algas lapas;
 • laulības apliecība;
 • ja esat vientuļais tēvs/māte, jāiesniedz bērna aizbildnības dokumenti.*
 • Dokuments no VSAA, lai saņemtu pabalstu par mazu bērnu (kontantstøtte). Abiem vecākiem jāpievieno apstiprinošs dokuments no izcelsmes valsts vai citas EEZ valsts, ka tajā ir bijuši sociāli apdrošināti vismaz piecus gadus. Šāds dokuments jāiesniedz, ja vecāki vismaz piecus gadus nav bijuši Norvēģijas nacionālās apdrošināšanas sistēmas dalībnieki. Latvijā katrai obligāti vai brīvprātīgi sociāli apdrošinātajai personai “uzkrājas” apdrošināšanas stāžs. Apdrošināšanas stāžu no 1996.gada 1.janvāra apliecina VSAA uzkrātie dati par apdrošināšanas iemaksām. ** Portālā www.latvija.lv pieejams pakalpojums, kurš nodrošina iespēju personai iegūt apdrošinātās personas kontā uzkrāto informāciju par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objektu un aprēķinātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām, sociālās apdrošināšanas periodiem un apdrošināšanas iemaksu veicējiem. Sīkāks apraksts par pakalpojumu pieejams šeit: https://www.latvija.lv/lv/PPK/Socialie-pakalpojumi/Sociala-apdrosinasana/p283/ProcesaApraksts

 

Izziņu var saņemt klātienē, pa pastu, pa e-pastu uz klienta norādīto adresi un portālā www.latvija.lv. Lai pakalpojumu veiktu elektroniski, dodieties uz šo vietni: https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP43/Apraksts un autentificējieties, izmantojot vienu no autentifikācijas veidiem.***

 

* Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.1 panta pirmo daļu vecāki var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, ja pirms nodošanas vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Ar bāriņtiesas lēmumu jādodas pie notāra, lai noformētu pilnvaru, kura ļaus personai, pie kuras bērns atstāts, aizstāvēt nepilngadīgā intereses un viņu pārstāvēt.

 

** Apdrošināšanas stāžā tiek ieskaitīti arī likumā noteiktie darba un tam pielīdzinātie periodi, kas uzkrāti līdz 1995.gada 31.decembrim. Par to, kas veido apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, lasiet šeit:

http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/apdrosinasanas-stazs

 

*** Ja nevarat izmantot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu vai nepieciešama parakstīta izziņa, Jums VSAA jāiesniedz aizpildīta iesnieguma veidlapa “Iesniegums informācijas par valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā uzkrātiem datiem saņemšanai” (to var atrast šeit: http://www.vsaa.lv/lv/noderigi/iesniegumi-vsaa-pakalpojumiem/citi-iesniegumi) kādā no sekojošiem veidiem:

 • sūtot uz e-pastu edoc@vsaa.lv, ja ir drošs elektroniskais paraksts;
 • Plašāku informāciju par prasībām ar drošu elektronisku parakstu parakstītiem elektroniskajiem dokumentiem varat iegūt pakalpojuma sniedzēja mājas lapā https://www.eparaksts.lv/lv
 • izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu Iesniegums iestādei, autentifikācijai izmantojot vienu no piedāvātajiem veidiem, piemēram, internetbanku, tālāk sekojot dotajiem norādījumiem;
 • nosūtot pa pastu deklarētās dzīvesvietas VSAA nodaļai;
 • klātienē jebkurā VSAA nodaļā. Jums nepieciešamo dokumentu var pieprasīt personas pilnvarotā persona, ja viņai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38.panta pirmajai daļai ir noformētas pārstāvības tiesības (t.i., ir notariāli apstiprināta pilnvara).

 

Apmeklējot nodaļu klātienē vai izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu, dokumentu saņemsiet uzreiz. Ja iesniegumu iesniegsiet, nosūtot to kādā no augstāk minētajiem veidiem, dokuments tiks sagatavots 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas nodaļā un izsniegts iesniegumā norādītajā veidā.

 

Dokumentu saraksts pašnodarbinātajiem:

Uz Jums arī attiecas augstāk minētie dokumenti, taču darba līguma/-u un algas lapu vietā, Jums ir jāiesniedz:

 • Kamēr neesat reģistrēts PVN maksātājs,- kopijas darba līgumiem ar klientiem un kopijas rēķiniem.
 • Uzsākot maksāt PVN,- Jūsu bankas konta izraksts, kurš apstiprina Jūsu darbības periodu.
 • Uzņēmuma reģistrācijas dokuments no “Brønnøysund” reģistra.

 

Ja esat vientuļais vecāks, kura aprūpē ir bērns, un pieprasāt palielināto bērna pabalstu, kamēr bērns dzīvo Jūsu izcelsmes valstī (EEZ), Jums jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Informācija par personu, kura rūpējas par Jūsu bērnu Jūsu izcelsmes valstī- vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese, personas kods.
 • Dokuments, kas apliecina, ka esat vienīgais bērna apgādnieks,- laulības šķiršanas dokuments, kā arī jebkuras vienošanās/lēmuma kopija par bērna dzīvesvietu, tiesas lēmuma kopija par bērna faktiskās dzīvesvietas noteikšanu. (Neesat deklarēti kopā ar dzīvesbiedru vai bērna dzimšanas apliecībā nav ierakstīts bērna tēvs).

 

Visiem augstāk minētajiem dokumentiem, kuri nav angļu vai norvēģu valodā, jābūt iztulkotiem angļu vai norvēģu valodā. (Obligāti jāiesniedz oriģināla kopija un tulkojums.)

Svarīga informācija par finansiālo atbalstu mazu bērnu vecākiem (kontantstøtte) 

Jums ir iespēja saņemt daļēju (kontantstøtte) izmaksu, ja bērns apmeklē bērnudārzu mazāk par 50%. Ja Jūsu bērns apmeklē bērnudārzu, ir svarīgi veidlapas 5. punktā ierakstīt, cik stundas Jūsu bērns apmeklē bērnudārzu un obligāti jāiesniedz attiecīgs stundu pamatojošs dokuments no bērnudārza. SVARĪGI: Ja bērnudārzu apmeklē 2.5 dienas nedēļā, tad to aprēķina kā 3 dienas. Ja bērnudārza apmeklētības intensitāte pārsniedz 50%, pabalsts netiks piemērots.

 

Par bērna pabalstu (barnetrygd) un finansiālo atbalstu mazu bērnu vecākiem (kontantstøtte)

Bērnu pabalstu sāk izmaksāt vienu mēnesi pēc bērna piedzimšanas vai vienu mēnesi pēc Jūsu un Jūsu bērna ierašanās Norvēģijā. Ja bērns piedzimis Norvēģijā un bērna vecāki ir sociālās apdrošināšanas dalībnieki, bērna pabalstu parasti piešķir automātiski.

Pabalstu mazu bērnu vecākiem (kontantstøtte) piemēro bērniem (arī adoptētiem) no viena līdz divu gadu vecumam, kuri vēl nav sākuši apmeklēt skolu.

 

Par izmaiņām jāziņo

Ja mainās ģimenes stāvoklis, nodarbinātības situācija vai ja plānojat uzturēties ārzemēs, Jums nekavējoties par izmaiņām jāinformē NAV. Neinformēšana var ietekmēt pabalsta summu vai maksājums var tikt pārtraukts.

ES un EEZ bērnu pabalsti

Eiropas Savienībā valsti, kuras ziņā ir Jūsu sociālā nodrošināšana, tostarp ģimenes pabalsti (bērnu pabalsti, bērna kopšanas pabalsti u.c.), nosaka pēc Jūsu ekonomiskā statusa un Jūsu dzīvesvietas, nevis pēc pilsonības.

 

Vairāk informācijas šeit: http://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/benefits/index_lv.htm

Ja nepieciešama palīdzība bērnu pabalstu nokārtošanai, aizpildiet anketu:

https://www.no-tax.no/bernu-pabalsti/