Jums ir iespēja saņemt papildus pabalstu bērnam, kura vecums ir no 1 līdz 2 gadiem vai kurš ir adoptēts, un bērns vēl neapmeklē skolu. Šis pabalsts ir izveidots ar mērķi palīdzēt mazu bērnu vecākiem pilnvērtīgi uzturēt bērnu. Jums ir jāizvēlas, vai vēlaties pieskatīt bērnu visu laiku pats, vai laist savu atvasi bērnu dārzā un noteikt, cik ilgi bērns tur uzturēsies.

Kas var saņemt pabalstu?

Ja Jums ir bērns/-i (1-2 gadus veci), kuri pilnībā neapmeklē bērnu dārzu, ir iespēja saņemt 100% pabalsta izmaksu. Pabalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā laiku, kuru atvase pavada bērnu dārzā. Ja tas ir mazāk par 20 stundām nedēļā, tad pabalsts tiek izmaksāts 50% apmērā, ja bērnu dārzs netiek apmeklēts vispār, tad var saņemt maksimālo pabalstu (100%) 11 mēnešu garumā.

Ja pārceļaties uz dzīvi ārzemēs

Bērnam jābūt pastāvīgam Norvēģijas iedzīvotājam. Par tādu bērns tiek uzskatīts, ja Norvēģijā viņš dzīvo vairāk par 12 mēnešiem. Ir atsevišķi gadījumi, kad ir iespējams saņemt šo pabalstu arī tad, ja ir pagaidu uzturēšanās atļauja līdz 3 mēnešiem.

Ja ieradāties Norvēģijā

Saskaņā ar dažādiem noteikumiem ir iespēja saņemt „Kontantstøtte til småbarnsforeldre” par bērniem, kuri dzīvo citā EEZ (Eiropas Ekonomikas Zona) valstī, ja strādājat Norvēģijā, uz Norvēģijas kuģa vai Norvēģijas kontinentālajā šelfā.

Kādu summu saņemsiet?

Pabalsta summu nosaka laiks, kuru bērns pavada bērnu dārzā. Pabalsts netiek aplikts ar nodokli. Svarīgi ir uzreiz paziņot, kad Jūsu bērns sāk apmeklēt bērnu dārzu.

Bērna vecums 13-18 mēn.

Bērna vecums 19-23 mēn.

Bērnu dārzs netiek apmeklēts, 100%

6000 NOK

6000 NOK

Bērnu dārzs tiek apmeklēts līdz 19h nedēļā, 50%

3000 NOK

3000 NOK

Bērnu dārzs tiek apmeklēts 20h nedēļā vai vairāk

pabalsts netiks piešķirts

pabalsts netiks piešķirts

Viss par pabalstu mazu bērnu vecakiem/ Kontantstøtte til småbarnsforeldre norvēģu valodā šeit: www.nav.no/Familie/Kontantst%C3%B8tte
Pieteikšanās bērnu pabalstam: https://www.no-tax.no/bernu-pabalsti/