Jei iki 67 metų Norvegijoje gyvenote tik trumpą laikotarpį, jūs galite gauti papildomas išmokas, kad būtų garantuotos bendros pajamos, lygios bazinei valstybinei pensijai.

Kas gali gauti papildomą išmoką?

Turite turėti leidimą gyventi Norvegijoje ir būti šios šalies gyventoju.

Jūs gausite dvylikos mėnesių išmokas vienu metu. Dukart per išmokų laikotarpį turite dalyvauti pakartotiniame susitikime vietiniame NAV biure.

Išmoka yra patikrinta pagal materialinę padėtį, o jūsų pajamos Norvegijoje ir iš užsienio yra įvertintos. Taip pat bus atsižvelgiama į bet kokias sutuoktinio, kartu gyvenančio ar registruoto partnerio pajamas. Ši išmoka taip pat bus patikrinta pagal jūsų turtą.

Jūsų teisė į papildomą pašalpą netenka galios, jei jūs gyvenate už Norvegijos ribų ilgiau nei 90 dienų išmokos laikotarpiu.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. jūs daugiau nebegalėsite gauti papildomos išmokos, jei atvykote į Norvegiją dėl šeimos susitikimo su vaikais, anūkais, sūnėnais ar dukterėčiomis, ir jei jums buvo suteiktas legalaus gyventojo statusas, nes buvo asmuo, kuris garantavo, kad jis jumis pasirūpins. Šis pakeitimas turės įtakos visiems naujiems išmokų laikotarpiams.

Kaip teikti paraišką?

Jūs turite atvykti asmeniškai į savo vietinę NAV įstaigą. Taip pat galioja, jei norite pateikti prašymą atnaujinti savo papildomą pašalpą.

Nepamirškite pateikti savo paso ar kitų kelionės dokumentų. Tai reikalinga identifikavimo tikslais ir todėl NAV gali patikrinti, kiek laiko jūs galėjote praleisti užsienyje.

Tiek pateikdami prašymą pirmą kartą, tiek prašydami atnaujinti savo papildomas išmokas, turite pateikti atnaujintus dokumentus apie savo bendrąsias pajamas ar pensiją iš Norvegijos ir užsienio. Tai taikoma jums ir jūsų sutuoktiniui/kartu gyvenančiam ir partneriui.

Galite atspausdinti papildomos išmokos paraiškos formą, kurią rasite skiltyje „Formos ir paraiškos“. Paraiškų formas taip pat rasite bet kuriame NAV biure.

Ką galite padaryti, kad pagreitintumėte procesą?

Gausite greitesnį atsakymą, jei asmeniškai surinksite informaciją, kurią jūsų vietinis NAV biuras turi apdoroti priėmęs jūsų paraišką.

Paraiškos priedai

  • Norvegijos Imigracijos tarnybos leidimas gyventi pareiškėjui ir bet kuriam sutuoktiniui, drauge gyvenančiam ar registruotam partneriui virš 67 metų amžiaus;
  • Pareiškėjo ir žmonos, kartu gyvenančio ar registruoto partnerio, vyresnio nei 67 metų, paso kopijos;
  • Pareiškėjo ir bet kurio sutuoktinio, ar kartu gyvenančio ar registruoto partnerio paskutinio mokestinio vertinimo arba mokesčių deklaracijos kopija, jei pastaroji yra naujesnė.

Ko reikia, norint gauti papildomą išmoką?

Papildoma išmoka užtikrins pagrindinės valstybės pensijos dydžio pajamas. Pilna išmoka mokama:

  • Vienišiems paramos gavėjams: bazinė valstybinė pensija/aukštas tarifas;
  • Žmonėms, turintiems sutuoktinį iki 67 metų amžiaus: bazinė valstybinė pensija/aukštas tarifas;
  • Kiekvienam sutuoktiniui, kai abiem sukako 67 metai: bazinė valstybinė pensija/vidutinis tarifas.

Norėdami apskaičiuoti, kiek galite gauti, galite pereiti prie bazinės valstybinės pensijos tarifų.

Gavėjai gali gauti išlaikymo išmoką, kuri yra 20 proc. bazinės valstybinės pensijos, kiekvienam vaikui iki 18 metų, kurį jis aprūpina ir kartu gyvena.

Išmoka bus sumažinta dėl bendrų pareiškėjo ir jo sutuoktinio, kartu gyvenančio ar registruoto partnerio pajamų. Jei pareiškėjas turi bet kokį turtą ar nuosavybę, tai gali būti prašymo atmetimo priežastis.

Galite gauti atgalinės datos išmoką ne ilgiau kaip tris mėnesius.

Išmoka gyventojams, išlaikantiems sutuoktinį iki 67 metų ir vaiko priedas už vaikus iki 18 metų, buvo nutrauktas 2015 m.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. vieniši gavėjai, kurie dalijasi būstu su kitais suaugusiaisiais, turės teisę tik į mažiausią bazinę valstybinę pensiją.

Gyvenimas užsienyje

Jeigu jūs gyvenate užsienyje ilgiau nei 90 dienų išmokų laikotarpiu, netenkate teisės gauti šią išmoką.

Žmonėms, atvykstantiems į Norvegiją

Pirmiausiai turite patikrinti, ar jūs galite tapti socialinio draudimo sistemos nariu.

Galite gauti papildomą išmoką, jei neturite teisės į išmokas iš kitų šalių, kurios yra lygiavertės papildomai išmokai. Ši išmoka negali pakeisti kitų išmokų.

Pranešimas dėl bet kokių pasikeitimų

Jei pasikeičia jūsų pajamos, šeimos ir (arba) darbo situacija arba planuojate gyventi užsienyje, tai gali daryti įtaką sumai, kurią gaunate iš NAV. Tokiais atvejais turite nedelsdami pranešti NAV.