Izvairieties no liekām problēmām, pārbaudiet gada pārskatus

Veltiet laiku, lai pārliecinātos, ka informācija visos Jūsu attiecināmajos gada pārskatos ir pareiza. Ja kādā no gada pārskatiem esat konstatējis kļūdas, Jums vajadzētu sazināties ar iestādi, kura šo gada pārskatu Jums ir izsūtījusi/sagatavojusi. Gada pārskatos esošajām summām jābūt iekļautām Norvēģijas nodokļu deklarācija (Selvangivelse/Skattemelding), tāpēc laicīgi pārbaudot gada pārskatus, novērsīsiet iespējamās ieļautās kļūdas nodokļu Jūsu nodokļu deklarācijā.

Parasti janvāra mēnesī notiek gada pārskatu saņemšana gan no darba devēja par iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem un nomaksātajiem nodokļiem, gan no citām institūcijām, kuras pagājušajā gadā izmaksājušas Jums kādu atlīdzību vai pensiju. Tāpat gada pārskatiem jābūt arī no citām institūcijām: bankas, apdrošināšanas iestādēm, bērnudārza u.c. Gada pārskati tiek nosūtīti arī uz Norvēģijas nodokļu inspekciju Skatteetaten, lai visa informācija tiktu laicīgi reģistrēta un ierakstīta nodokļu deklarācijās (Selvangivelse/Skattemelding).

Ziņojiet par atrastajām kļūdām/neatbilstībām

Ja atradāt kļūdas, Jums ir nepieciešams sazināties ar iestādi, kura izsūtījusi/izsniegusi šo neatbilstīgo gada pārskatu. Lai gada pārskata labojumi būtu iekļauti arī nodokļu deklarācijā, nodokļu inspekcijai nepieciešams nosūtīt informāciju par kļūdu līdz 1. martam.

Institūciju saraksts, kuras var izsūtīt gada pārskatus:

  • Mājokļu asociācijas, dzīvokļu kooperatīvs u.tml.;
  • Pensijas pārskats no pensiju maksātāja;
  • Gada pārskats no bankas;
  • Gada pārskati no investīciju sabiedrībām, kurās Jums ir vērtspapīri;
  • Gada pārskats no apdrošināšanas;
  • Gada pārskats no bērnudārza par samaksāto summu;
  • Gada pārskats no skolas pēcstundu grupiņas par samaksāto summu;
  • Gada pārskats no organizācijas, kurai ziedojāt.

Gada pārskati ir pieejami internetā, Altinn sistēmā. Lai pieslēgtos, Jums ir jābūt reģistrētam lietotājam. Pieslēgšanās ir iespējama ar MinID, BankID, Altinn kodiem u.c.

Ja Jums nav šādu kodu, vai iepriekšējie ir nozaudēti, skatiet “soli pa solim, kā pasūtīt kodus” pamācību šeit: https://www.no-tax.no/norvegijas-nodoklu-deklaracija-selvangivelse-soli-pa-solim/

Ja neesat atgriezuši nodokļus par 2014., 2015. un 2016. gadu, aicinām aizpildīt anketu šeit!

Aizpildiet detalizētu anketu un Jums tiks BEZMAKSAS aprēķināta iespējamā atgriežamā summa par nodokļu atvieglojumiem! Ņemiet vērā, ka nodokļu atvieglojumi NAV tas pats, kas pārmaksātie nodokļi, kuri uzrādīti nodokļu deklarācijā.