Kas var saņemt pārcelšanās dotāciju?

Ja esat vientuļā māte/ tēvs un Jums jāpārceļas, lai atrastu darbu, Jums var būt piešķirtas tiesības uz pārcelšanās dotāciju. Jums jāsniedz informācija, lai pierādītu, ka nevarat atrast piemērotu darbu blakus savai pašreizējai dzīves vietai, vai arī darbu nevarat sākt, jo nav kam uzticēt bērna kopšanu. Ir jāpierāda, ka Jums ir konkrēts darbs imigrācijas vietā. Jūs nesaņemsiet pārcelšanās subsīdiju, ja izdevumus sakarā ar pārcelšanos samaksās citi, kā piemēram, jūsu darba devējs.

Dotācijas apjoms

Dotācijas tiek maksātas, ja pašreizējā periodā ir tiesības uz pārejas perioda pabalstu un ja vēl nav pagājuši seši mēneši no pārejas perioda pabalsta. Dotācija ietver ceļa un pārcelšanās izdevumus un var atšķirties, atkarībā no pašas pārcelšanās, tās ilguma. Jums ir jāsaņem vismaz divi piedāvājumi.

Pārcelšanās dotācija tiek izmaksāta, kā vienreizējs pabalsts, kurš netiek aplikts ar nodokļiem.

Pieteikšanās pārcelšanās dotācijai, saistītia ar jaunu darba vietu/ Tilskuddtilflyttingfor å komme i arbeid iespējama šeit: https://www.no-tax.no/bernu-pabalsti/