Pārejas perioda pabalsts tiek maksāts, lai nodrošinātu dzīvošanai nepieciešamus ienākumus, kā vientuļai mātei vai tēvam, kuram ir piešķirta aizbildniecība par bērnu. Pārejas perioda pabalsti tiek doti uz noteiktu laiku, un ir atkarīgi no bērna vecuma un no bērna vecuma vajadzībām.

Kam ir tiesības saņemt pārejas perioda pabalstu?

Lai saņemtu pārejas perioda pabalstu, ir jāatbilst izvirzītiem nosacījumiem, kuri piešķir tiesības uz pabalstu kā vientuļai mātei/tēvam. Lai saņemtu pārejas perioda pabalstu, Jums un Jūsu bērnam Norvēģijā jādzīvo pēdējos trīs gadus un tā saņemšanas laikā arī jādzīvo Norvēģijā. Jūs nevarat būt precējies/-usies, laulībai jābūt šķirtai, jādzīvo šķirti un jābūt vienīgai personai, kura ir atbildīga par bērna kopšanu. Nedrīkst būt nekādu attiecību ar bērna tēvu, kas varētu liecināt, ka neesat vientuļā māte/tēvs. Ja atbilstat šīm prasībām, varat iegūt tiesības uz pārejas perioda pabalstu.

Ja bērns ir vecumā līdz vienam gadam, Jūs varat brīvi izvēlēties, vai vēlaties tai pašā laikā strādāt, vai studēt. Kad bērnam būs viens gads, drīkst strādāt vai studēt, bet ne vairāk kā pusslodzi. Ja nestrādājat un nestudējat, jābūt reģistrētam NAV, kā personai, kura meklē darbu.

Cik ilgi jūs varat saņemt pārejas perioda pabalstu?

Ja Jums ir bērni vecumā līdz astoņiem gadiem, kopējais noteikums ir tāds, ka varat saņemt pārejas perioda pabalstu līdz 3 gadiem, kamēr jaunākais bērns sasniegs astoņu gadu vecumu. Tiesības uz šo pabalstu zaudējat no tā brīža, kad bērns sāk apmeklēt bērnudārzu. Šo pabalstu var saņemt arī 2 mēnešus pirms dzemdībām, ja dzemdību laikā esat vientuļā māte.

Pārejas perioda pabalsta izmaksāšanas termiņš var būt pagarināts līdz diviem gadiem, kamēr jaunākajam bērnam būs astoņi gadi, vai jums ir jāturpina mācības.

Termiņš var būt pagarināts līdz 3 gadiem, kamēr jaunākais bērns sasniegs astoņu gadu vecumu,vai arī, ja Jums trūkst izglītības un rūpējaties vairāk nekā par 2 bērniem, vai arī, ja esat vientuļā māte, kurai nav 18 gadi.

Ja izšķīrāties, kad bērnam bija astoņi gadi, jūs varat saņemt pārejas perioda pabalstu līdz diviem gadiem, kamēr bērnam būs desmit gadi. Pirmajā gadā ir jāaizpilda darbības prasības. Otrajā gadā Jums jābūt prasītajai izglītībai.

Ja Jūsu bērnam ir nepieciešama īpaši intensīva kopšana invaliditātes, slimības vai lielu sociālo problēmu dēļ, Jūs varat saņemt pārejas perioda pabalstu, kamēr bērnam būs 18 gadi.

Pārejas perioda pabalsta apjoms

Pārejas perioda pabalsta lielums ir vienlīdzīgs 2 pamatsummām. Par šo summu ir jāmaksā nodokļi. Atvaļinājuma naudu par to nemaksā.
Pieteikšanās pabalstam iespējama šeit: https://www.no-tax.no/bernu-pabalsti/