Jūs galite gauti pinigines išmokas mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte), jei turite vaikų nuo 1 iki 2 metų, kurie nelanko valstybės dotuojamo darželio. Jeigu vaikas yra įvaikintas, išmokas galima išnaudoti iki mokyklinio amžiaus.

 

 

Jūs negalite gauti piniginių išmokų mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte) už vaikus, kurie yra globos namuose ar panašiose institucijose.

Kad gauti pinigines išmokas mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte), Jūs ir Jūsų vaikas turite gyventi Norvegijoje. Be to, Jūs turite turėti bent 5 metų narystę nacionalinėje draudimo sistemoje. Kai vaikas gyvena su abiem tėvais, abu tėvai privalo būti nacionalinio draudimo nariai mažiausiai 5 metus.

Kokią sumą galite gauti?

Jeigu vaikas nelanko valstybės dotuojamo vaikų darželio, Jūs galite gauti 100 proc. pinigines išmokas mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte).

Jeigu vaikas lanko darželį dalį laiko, galite gauti iki 50 proc. piniginių išmokų mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte).

Išmokų dydis skaičiuojamas pagal sutartą vaikų darželio lankymo laiką. Neturi reikšmės, kad vaikas prabuvo vaikų darželyje mažiau, nei sutartas vaikų darželio lankymo laikas.

Norvegijos Karalystės parlamentas (Stortinget) nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. patvirtino piniginės paramos mažų vaikų tėvams sistemos pakeitimus.

NAUJOS KONTANTSTØTTE TAISYKLĖS nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.

 

Kiek laiko Jūs galite gauti pinigines išmokas mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte)?

Galite gauti pinigines išmokas mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte) tarp 1 ir 2 metų, galima sakyti, kad nuo ir už mėnesį, kai vaikui sueina 13 mėnesių iki ir už mėnesį, kai vaikui sueina 23 mėnesiai. Tai reiškia, kad paramą galite gauti 11 mėnesių.

Jei Jūs įvaikinote vaiką, Jūs galite gauti 100 proc. pinigines išmokas mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte) 11 mėnesių po to, kai baigiasi tėvystės išmokų laikotarpis.

Piniginių išmokų mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte) laikotarpis gali būti išnaudotas iki vaikas pradės lankyti mokyklą. Jeigu Jūs gavote vienkartinę išmoką įvaikinus, anksčiausiai Jūs galite gauti 100 proc. pinigines išmokas mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte) nuo to mėnesio, kai pasibaigs tėvystės išmokų laikotarpis įvaikinimui.

Jeigu vaikas pradeda lankyti vaikų darželį, 100  proc. piniginės išmokos mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte) gali būti išmokėtos iki to mėnesio, kai vaikas gauna vietą darželyje.

 

Kaip kreiptis dėl piniginių išmokų mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte)?

Jeigu tėvai gyvena kartu, kreipiasi vienas iš jų. Jeigu Jūs gyvenate atskirai, dėl piniginių išmokų turi kreiptis tas iš tėvų, su kuriuo gyvena vaikas. Jūs negalite gauti išmokų atgaline data daugiau negu už 3 mėnesius prieš iki to kalendorinio mėnesio, kurį Jūs kreipėtės. Anksčiausiai galite kreiptis tą mėnesį, kai vaikui sueina metai.

Jeigu Jūs turite sudarę raštišką susitarimą apie padalintą vaiko gyvenamąją vietą, pagal vaiko įstatymą § 36. Jūs galite susitarti dėl piniginių išmokų mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte) padalinimo. Jūs turite kreiptis dėl piniginių išmokų mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte) kiekvienas už save atskirai.

 

Vykstate į užsienį

Jeigu Jūs ketinate viešėti užsienyje daugiau negu 3 mėnesius, tai piniginės išmokos mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte) paprastai baigsis tą mėnesį, kada Jūs išvažiuojate.

Jei Jūsų viešnagė bus EEE šalyse, Jūs galite turėti teisę gauti pinigines išmokas mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte) jei išvykimas truks ilgiau nei 3 mėnesius. Reikalavimas, kad vienas iš tėvų būtų išsiunčiamas į komandiruotę iš Norvegijos iki 24 mėnesių arba vienas iš tėvų gautų pensijines pajamas Norvegijoje.

Galite išsaugoti pinigines išmokas mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte), jei Jūs ir Jūsų šeima viešės užsienyje iki 3 mėnesių. Reikalavimas, kad Jūs išvykimo metu, nedirbtumėte užsienyje.

Jūs turite pranešti NAV į kurią šalį Jūs važiuosite ir kiek laiko truks viešnagė. Jei Jūsų viešnagė truks ilgiau nei planuota, Jūs turite apie tai pranešti.

 

Kai atvykstate į Norvegiją

Jeigu Jūs atvykstate į Norvegiją iš užsienio Jūs galite turėti teisę gauti pinigines išmokas mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte), jei visa šeima gyvena Norvegijoje ir gyvens čia mažiausiai 12 mėnesių. Tai taikoma visiems užsienio piliečiams, kurie gyvena Norvegijoje, yra registruoti gyventojų registre ir turi leidimą gyventi. Be to, privalote būti nacionalinio draudimo narys Norvegijoje arba būti apdraustas socialiniu draudimu kitoje EEE šalyje mažiausiai 5 metus. Kai vaikas gyvena su abiem tėvais, narystės sąlygos taikomos abiems.

Jei esate EEE šalies pilietis ir dirbate Norvegijoje, Jūs turite teisę į pinigines išmokas mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte), net jei jūs gyvenate Norvegijoje mažiau nei 12 mėnesių. Skaitykite daugiau straipsnyje: Išmokos už vaikus iki 18 metų (Barnetrygd) ir piniginė parama mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte) Norvegijoje darbuotojams iš užsienio

 

Pranešti apie pakeitimus

Svarbu, kad jūs praneštumėte NAV, jei Jūsų vaikas pradės lankyti vaikų darželį.

Jūs galite išsiųsti pranešimą, kai esate prisijungę prie NAV tinklapio  arba skambinkite telefonu 55 55 33 33 .

 

NAV reikalinga informacija:

  • Vaiko gimimo data.
  • Data, nuo kada vaikas pradės lankyti vaikų darželį.
  • Ar vaikas gavo pilną, ar dalinę vietą darželyje. Jeigu gavo dalinę vietą, NAV reikia žinoti, kiek valandų per savaitę priskirta vaikui.
  • Darželio pavadinimas.

Jeigu pasikeičia šeiminė situacija arba planuojate apsistoti užsienyje, tai gali turėti įtakos sumos dydžiui, kurį Jums išmoka NAV. Tokiais atvejais Jūs turite nedelsiant pranešti NAV.

Piniginės išmokos mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte) neapmokestinamos .