Jei jūs persikelsite gyventi į užsienį, jūs ir toliau gausite savo senatvės pensiją. Bet jei ketinate apsigyventi užsienyje, vis tiek svarbu pasitikrinti, kaip tai darys įtaką jūsų pensijai ir teisei į sveikatos priežiūros paslaugas Norvegijoje ir užsienyje.

Atostogos ir laikinas apsistojimas užsienyje

Jei jūs gyvenate užsienyje mažiau nei 12 mėnesių, jūs vis dar esate nacionalinės draudimo sistemos narys. Jei gyvenate ir užsienyje, ir Norvegijoje, kad neprarastumėte narystės nacionalinėje draudimo sistemoje, jūs turite praleisti Norvegijoje bent šešis mėnesius kiekvienais kalendoriniais metais. Tai yra faktinis laikas, kai užsienyje gyvenate, neatsižvelgiant į tai, kurioje registracijos įstaigoje esate registruotas, naudojamas įvertinant, ar jūs vis dar esate nacionalinės draudimo sistemos narys.

Gyvenimas užsienyje

Pagal nacionalinio draudimo įstatymo nuostatas, kai jūs gyvenate užsienyje ilgiau nei 12 mėnesių, laikoma, kad gyvenate užsienyje nuolat. Tas pats galioja, jei 2 ar daugiau kalendorinių metų iš eilės jūs gyvenate užsienyje daugiau nei 6 mėnesius per metus.

Jūs nelaikomas Nacionalinės draudimo sistemos nariu, kai esate laikomas užsienyje gyvenančiu asmeniu.

Senatvės pensija persikėlus į EEA šalį ar kitą šalį, su kuria Norvegija turi socialinės apsaugos sutartį

Jei persikeliate į EEA šalį ar kitą šalį, su kuria Norvegija turi socialinės apsaugos sutartį, galite ir toliau gauti savo Norvegijos senatvės pensiją. Tačiau yra tam tikrų apribojimų į teisę gauti Norvegijos senatvės pensiją užsienyje. Tai taikoma:

  • jei esate pabėgėlis,
  • jei gaunate pensiją su jaunuolio neįgalumo išmoka.

Specialios išmokos, kurios įtraukiamos į šių grupių pensijas, nėra mokamos išsikrausčius iš Norvegijos.

Senatvės pensija persikėlus į šalį, su kuria Norvegija neturi socialinės apsaugos sutarties

Jei jūs gyvenate ar ketinate gyventi šalyje, su kuria Norvegija neturi socialinio draudimo sutarties, galite ir toliau gauti savo Norvegijos pensiją, jei įvykdysite šiuos kriterijus.

Jei gimėte iki 1954 m., galioja senosios taisyklės:

  • Jūs privalote gyventi Norvegijoje bent 20 metų (faktinis Norvegijoje nugyventas laikotarpis).
  • Gaunate papildomą pensiją, bet negyvenate Norvegijoje 20 metų – jūs gausite papildomą pensiją ir bazinę pensiją daugelį metų, nes sukaupėte teises į pensiją. Minimalus pensijų lygis, specialusis priedas ir pensijų priedas yra skaičiuojami taip pat.

Jei gimėte po 1963 m. –  naujosios taisyklės:

  • Galite ir toliau gauti savo Norvegijos senatvės pensiją be jokio reikalavimo, susijusio su nacionalinio draudimo laikotarpiu (laikotarpiais, kai jūs gyvenote ar dirbote Norvegijoje).
  • Galite ir toliau gauti garantuotą pensiją, jei sukaupėte bent 20 metų nacionalinio draudimo.

Jei gimėte nuo 1954 m. iki 1963 m., gausite savo Norvegijos senatvės pensiją pagal senąsias ir naujas taisykles. Jūs gausite dalį, kuri apskaičiuojama pagal senas taisykles ir dalį, kuri apskaičiuojama pagal naujas taisykles.

Nepriklausomai nuo to, kada gimėte, tam tikroms grupėms suteikiama teisė gauti senatvės pensiją užsienyje. Tai taikoma:

  • jei esate pabėgėlis,
  • jei gaunate pensiją su jaunuolio neįgalumo išmoka.

Specialios išmokos, kurios įtraukiamos į šių grupių pensijas, nėra įtraukiamos išsikrausčius iš Norvegijos.

Pranešimas apie pakitimus

Kai jūs persikeliate į užsienį, turite:

  • pranešti NAV,
  • pranešti Nacionaliniam gyventojų registrui.

Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad, vykstant gyventi į užsienį, turite susisiekti su Norvegijos mokesčių administravimo įstaiga dėl mokesčių prievolės Norvegijai.

Jei gaunate senatvės pensiją ir atsiranda pokyčių jūsų šeimyninėje padėtyje, ar jūsų sutuoktinio ar drauge gyvenančio partnerio pajamose, tai gali daryti įtaką senatvės pensijai, kurią gaunate iš NAV.

Tokiais atvejais turite nedelsdami pranešti NAV.

Jei grįžtate gyventi į Norvegiją taip pat privalote pranešti NAV.  

Mokėjimai

Jūsų pensija mokama kaip įprasta, kai jūs gyvenate užsienyje.

Galite patikrinti mokėjimo datas NAV internetinėje tarnyboje “Dine utbetalinger”.

Taip pat galite patikrinti savo mokėjimus NAV internetinėje pensijų sistemoje “Din pensjon”. Jei norite pakeisti savo banko sąskaitos duomenis, tai galite padaryti “Din pensjon”.

Sveikatos priežiūros draudimas

Jei persikeliate į kitą Šiaurės šalį, turėsite teises, kol gyvensite šioje šalyje. Tuomet jūs negalite būti savarankišku nacionalinės draudimo sistemos nariu.

Jei persikeliate į kitą EEA šalį, esate išbraukiamas Nacionalinės draudimo sistemos. Esant tam tikroms sąlygoms, jūs vis tiek galite gauti medicininių išlaidų padengimą. “Helsenorge.no” galite daugiau sužinoti apie medicininių išlaidų padengimą persikėlus gyventi į EEA šalį.

Jei persikeliate į kitą EEA šalį, esate išbraukiamas iš Nacionalinės draudimo sistemos. Tačiau, jei turite savarankišką narystę nacionalinėje draudimo sistemoje, vis tiek galite gauti medicininių išlaidų kompensaciją. “Helsenorge.no” galite daugiau sužinoti apie medicininių išlaidų padengimą persikėlus gyventi į kitą šalį, už EEA šalių ribų.

Ką galite padaryti, kad išlaikytumėte narystę nacionalinėje draudimo sistemoje?

Galite kreiptis dėl savarankiškos narystės nacionalinėje draudimo sistemoje. Galite gauti tokią narystę, jei jūs nacionalinėje draudimo sistemoje esate ne mažiau kaip 30 metų, skaičiuojant nuo tada, kai jums sukako 16 metų, iš kurių mažiausiai 10 metų yra iš karto prieš pradedant kreiptis. Net jei jūs neatitinkate šių kriterijų, atlikus specialų įvertinimą, jūs vis tiek galite tapti nariu, jei esate valstybės draudimo sistemos narys bent tris iš pastarųjų penkių kalendorinių metų iki jūsų paraiškos pateikimo dienos.

AFP ankstyvos pensijos gavėjams

Jei jūs gaunate AFP ankstyvą pensiją ir gyvenate kitoje Šiaurės šalyje, turite sveikatos priežiūros teises pagal šalies, kurioje gyvenate, taisykles. AFP ankstyvo išėjimo į pensiją pensininkai taip pat gali kreiptis dėl savarankiškos narystės nacionalinėje draudimo sistemoje.

Gyvenimo pažymėjimas pensininkams, gyvenantiems užsienyje

Kaip ir daugelyje kitų šalių, Norvegijos socialinės apsaugos tarnybos naudojasi gyvenimo pažymėjimais, kad patikrintų užsienyje gyvenančius pensininkus. Ši kontrolės priemonė sumažina neteisingų mokėjimų, susijusių su mirtimi, riziką. Tie, kurie privalo pateikti gyvenimo pažymėjimą, gaus pažymėjimo formą ir informacinį laišką paštu.

Kitos išmokos iš NAV

Jei gaunate kitas išmokas iš NAV, turite patikrinti, ar jūs vis dar galite jas gauti, kai išvykstate į užsienį.