Jei manote, kad NAV padarė klaidą, galite apskųsti sprendimą.

Laiške, kuriame NAV informuoja apie savo sprendimą, bus nurodyti formalūs duomenys, susiję su apeliacija.

Naudokite formą, pavadintą „Apeliacinis skundas dėl sprendimo“. Pasirinkite skyrių, esantį NAV, kuris padarė sprendimą dėl kurio rašote skundą. Atsiųskite savo dokumentus, viršelio puslapį adresu, nurodytu viršelyje.

Pagalba dėl skundo

Jei jums reikia pagalbos rašant skundą, jūsų NAV biuras jums padės. Jūs turite teisę būti kartu su asmeniu, kuriuo pasitikite susitikimuose su savo NAV biuru. Jūs taip pat galite atsivesti advokatą arba įgalioti draugą tvarkyti apeliacinį procesą jūsų vardu.

Kai pateiksite skundą, NAV skyrius, kuris padarė pradinį sprendimą, iš naujo įvertins jūsų bylą.  Jei sprendimas lieka nepakitęs, jūsų apeliacinis skundas persiunčiamas tolesniam nagrinėjimui NAV Apeliacinių skundų skyriui, kurie tada peržiūri visą bylą.

Skundų terminai

Apeliacinio skundo pateikimo terminas priklauso nuo konkretaus atvejo. Apeliacijos terminas nurodytas laiške, kuriame pranešama apie NAV sprendimą.

Apeliacinis skundas dėl sprendimų pagal Nacionalinio draudimo įstatymą ir Šeimos pašalpos aktą

Skundo pateikimo terminas yra šešios savaitės nuo tos dienos, kai gaunate pranešimą apie sprendimą. Pagal nacionalinį draudimo įstatymą sprendžiamų bylų pavyzdžiai apima bedarbio išmokas (Dagpenger), reabilitacijos išmokas (Arbeidsavklaringspenger), ligos išmokas (Sykepenger), neįgalumo išmokas (Uføretrygd) ir išmokas už vaikus (Barnetrygd).

Apeliacinis skundas dėl sprendimų pagal kitus teisės aktus

Skundo pateikimo terminas yra šešios savaitės nuo tos dienos, kai gaunate pranešimą apie sprendimą. Galima apskųsti sprendimus dėl išmokų grynais pinigais už globą ir išlaidų kompensavimą.

Taikomas Viešojo administravimo įstatyme nurodytas apeliacijos terminas, jei konkrečiuose teisės aktuose nenurodyta kitaip. Pavyzdžiai atvejų, kai atitinkamuose teisės aktuose nustatytas pratęstas apeliacijos pateikimo terminas, yra sprendimai, susiję su vaiko alimentų išankstiniais mokėjimais ir individualiomis išmokomis užimtumo programose. Tokiais atvejais apeliacijos terminas yra šešios savaitės

Apeliacinis skundas dėl sprendimų pagal Socialinių paslaugų įstatymą

Galite apskųsti apskrities valdytoją dėl sprendimų pagal Socialinių paslaugų įstatymą. Apeliacijos terminas ir tai, kaip tai atlikti, nurodytas jūsų laiške. Jei norite skųsti, kreipkitės į savo vietinį NAV biurą.

Skundai nacionaliniam draudimo teismui

Jei jūsų skundas yra atmestas NAV, galite pateikti apeliacinį skundą nacionaliniam draudimo teismui (Trygderetten). Išskyrus keletą išimčių, visi pagal Valstybinio draudimo įstatymą priimti sprendimai gali būti skundžiami Nacionaliniam draudimo teismui. Skundo pateikimo terminas yra šešios savaitės nuo tos dienos, kai gaunate pranešimą apie sprendimą iš NAv skundų skyriaus.

Pateikite savo skundą į savo NAV biurą. NAV skundų skyrius persvarstys jūsų bylą. Jei sprendimas nepasikeis, jūsų apeliacinis skundas bus persiunčiamas Nacionaliniam draudimo teismui.

Be nacionalinio draudimo akte reglamentuojamų klausimų, Nacionaliniame draudimo teisme gali būti kreiptasi ir dėl šių įstatymų ar sistemas reglamentuojančių atvejų:

  • Vaiko išmokos aktų;
  • Pensijų ir išmokų įstatymo aktų;
  • Nuostatų dėl papildomų pensijų sistemų pagal įstatymus ar parlamento sprendimus;
  • Profesinių traumų aktų;
  • Savivaldybių pensijų sistemos;
  • Sutartinė pensija pagal AFP (ankstyvo išėjimo į pensiją) sistemą darbuotojams nuo 64 iki 67 metų.

Kalbant apie vaiko išlaikymą, asmenines išmokas žmonėms, dalyvaujantiems užimtumo programoje ir pinigines išmokas už priežiūrą, NAV skundų skyriaus priimti sprendimai yra galutiniai ir negali būti apskundžiami Nacionaliniam draudimo teismui.

Išlaidų grąžinimas

Jei jūsų apeliacinis skundas yra sėkmingas, jums gali būti suteikta teisė kompensuoti reikšmingas išlaidas, kurios buvo būtinos, kad sprendimas būtų panaikintas, pvz., teisiniai mokesčiai. Pateikite prašymą grąžinti išlaidas NAV skyriui, kuris panaikino pradinį sprendimą.

Parlamento ombudsmenas (dar kitaip vadinamas arbitras, atitikmuo Lietuvoje – seimo kontrolierius)

Jei esate nepatenkintas savo bylos baigtimi ar tuo, kaip NAV tvarkė bylą, galite pateikti skundą parlamento ombudsmenui. Parlamento ombudsmenas negali pakeisti ar atšaukti sprendimo, tačiau gali reikalauti persvarstyti bylą.

Teismai

Jei esate nepatenkintas galutiniu jūsų bylos rezultatu, galite kreiptis į teismą.

Jei jūsų byla priklauso Nacionalinio draudimo teismo kompetencijai, jūs negalėsite kreiptis į reguliarius teismus, kol neišnaudosite visų apeliacijos galimybių. Tai reiškia, kad jūsų byloje turi būti priimtas galutinis sprendimas NAV ir (arba) Nacionalinio draudimo teismo. Teisminis ginčas turi būti pradėtas per šešis mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą iš Nacionalinio draudimo teismo gavimo.

Jei jūsų byla negali būti skundžiama Nacionaliniam draudimo teismui, turite išnaudoti visas savo galimybes apskųsti NAV, kitaip jūs negalėsite kreiptis į teismą. Esate asmeniškai atsakingas už terminus, kada reikia kreiptis į apygardos teismą ar vykdomąjį teismą.

Nemokama teisinė pagalba

Galite gauti nemokamą teisinę pagalbą. Visi advokatai privalo nemokamai pateikti informaciją apie šią schemą. Galite kreiptis į apskrities viršininką dėl nemokamos teisinės pagalbos arba paprašyti savo advokato, kad kreiptųsi už jus. Taikomi pajamų ir turto apribojimai.