Socialinio draudimo sutartis nustato, kokios šalies socialinės apsaugos taisyklės bus taikomos jums, jei persikelsite į kitą šalį, su kuria jūsų šalis pasirašė socialinės apsaugos sutartį, arba pradėsite dirbti.

Socialinės apsaugos susitarimų tikslas yra užtikrinti, kad jūs, kaip užsienietis, turėsite tas pačias teises, kokias turi susitarimo šalies piliečiai ten gyvendami ar dirbdami. Tokiuose susitarimuose yra taisyklių, kuriomis siekiama, kad darbuotojams, turintiems socialinio draudimo įsipareigojimus dviejose šalyse tuo pačiu metu, nereikėtų mokėti nacionalinių draudimo įmokų abiem šalims.

Kai Norvegija pasirašo socialinės apsaugos sutartį, sutarties taisyklės tampa viršesnės už nacionalinio draudimo akto taisykles. Socialinės apsaugos sutartys skiriasi pagal struktūrą ir nustato skirtingas taisykles (išmokoms eksportuoti). Jei ketinate persikelti į šalį, su kuria Norvegija turi socialinės apsaugos sutartį, ar dirbti, turite ištirti savo teises pagal atskirą sutartį.

 

Kam taikoma socialinio draudimo sutartis?

Kiekvienas atskiras susitarimas apibrėžia, kam jis taikomas. Nepaisant to, socialinio draudimo sutartys apima žmones, kurie yra ar buvo įtraukti į nacionalinę draudimo sistemą vienoje iš susitarusiųjų šalių. Be to, daugelyje socialinės apsaugos susitarimų taikomas vienodo požiūrio principas. Tai reiškia, kad su žmonėms iš vienos sutarties šalies turi būti elgiamasi taip pat, kaip ir kitos su šalies piliečiais, kol jie yra susitariančiojoje šalyje, ir kad jie turi tas pačias teises ir pareigas jurisdikcijoje, kuriai taikomas šis susitarimas. Pavyzdžiui, jei šalies taisyklėse nurodoma, kad tik šalies piliečiai turi teisę tapti nacionalinės draudimo sistemos narėmis – tai nedaro įtaką asmenims, kurie gali remtis tokia teise pagal socialinės apsaugos sutartį, kuri jiems suteikia tokią teisę.

 

Su kuo Norvegija pasirašė socialinės apsaugos sutartis?

Su daugeliu šalių Norvegija pasirašė socialinės apsaugos sutartis. Išsamiausius susitarimus Norvegija pasirašė su EEE šalimis (EEE susitarimas). Su Šveicarija buvo pasirašytas atskiras socialinės apsaugos susitarimas, o tai reiškia, kad šioje šalyje taikomos EEE taisyklės.

Šiaurės šalių socialinės apsaugos konvencija yra atskiras socialinės apsaugos susitarimas, sudarytas tarp Danijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos ir Švedijos. Joje remiamasi darbuotojo taisyklėmis pagal EEE susitarimą.

Sužinokite daugiau apie socialinės apsaugos susitarimus, kuriuos Norvegija pasirašė su kitomis šalimis skiltyje „Susijusi informacija“.