Ja dzīvojat Norvēģijā ne ilgāk kā 183 dienas gadā (12 mēnešos), vai ne ilgāk kā 270 dienas 3 gados (36 mēnešos), tad varat saņemt standarta atvieglojumu. Jums ir tiesības uz standarta, ar nodokli neapliekamu atvieglojumu katru mēnesi, ja neuzturaties Norvēģijā vidēji ilgāk par 90 dienām gadā vai maksimums 183 dienām gadā (12 mēnešos).

Kādus citus atvieglojumus Jūs nesaņemat, ja izmantojat standarta atvieglojumu:

  • atvieglojumu par ceļa izdevumiem no Jūsu mājām Norvēģijā līdz patstāvīgajai darba vietai (darbam);
  • samaksātos procentus bankai;
  • ceļotāja statusu (pendling).

Ja Jūsu darba devējs apmaksā ēšanu, dzīvošanu un ceļa izdevumus tieši vai caur kompensācijām, Jūs nevarat pieprasīt standarta atvieglojumu. Ja izdevumi, kurus sedz darba devējs, ir aplikti ar nodokli, tad Jūs varat pieprasīt standarta atvieglojumu.