!!! Visiem darba ņēmējiem ir jāparaksta darba līgums. Tas attiecas gan uz pastāvīgi, gan uz noteikta laika nodarbinātajiem. Nav izņēmumu. !!!

Darba līguma saturs ietver svarīgu informāciju par darba ņēmēju un iekļauj šādus punktus:

 • Darba ņēmēja vārds, uzvārds un darba devēja (uzņēmuma) nosaukums (jāidentificē abas līguma puses).
 • Darba vieta. Ja līgumā nav norādīta pastāvīgā vai galvenā darba vieta, jānorāda, ka darba ņēmējs strādā dažādās vietās. Jānorāda arī uzņēmuma adrese vai darba devēja mājas adrese.
 • Darba apraksts vai darba ņēmēja pienākumi, darba kategorija.
 • Darba uzsākšanas datums.
 • Ja darba ņēmējs tiek algots īslaicīgi, līgumā jānorāda aptuvenais nodarbinātības periods un īslaicīgās nodarbinātības iemesls.
 • Nosacījumus pārbaudes laikā.
 • Nosacījumus par atvaļinājumu un atvaļinājuma naudu.
 • Brīdinājuma nosacījumus par atlaišanu gan darba ņēmēja, darba devējam.
 • Līgumā tiek saskaņots arī darba algas tarifs, prēmiju un citu atlīdzību, kas nav algas daļa, piemēram, pensiju fonda iemaksu, ēdināšanas un uzturēšanās pabalstu izmaksāšanas kārtība. Tāpat jānosaka maksājuma veids un izmaksu termiņi.
 • Līgumā ietvaros jāsaskaņo darba laiks un darba stundas nedēļā.
 • Pārtraukumu (atpūtas laika) ilgums, biežums.
 • Vienošanos par īpaša darba laika organizēšanu saistībā ar saīsinātu darba laiku, mainīgu darba laiku utt.
 • Informācija par koplīgumiem, kas reglamentē pieņemšanu darbā. Ja līgumā ir iesaistītas puses ārpus uzņēmuma (trešā puse), darba līgumā jānorāda koplīguma pušu identitāte.

https://www.no-tax.no/wp-content/uploads/2017/11/word-image-1.jpeg

ATCERIETIES!

 • Jūs varēsiet izvairīties no iespējamiem konfliktiem, ja detalizēts darba līgums tiks sastādīts pirms darba uzsākšanas.
 • Par darba līguma sastādīšanu ir atbildīgs darba devējs.

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Norvēģijas darba inspekcija ir izstrādājusi standarta darba līgumu paraugus, kas ietver lielāko daļu likumu un noteikumu. Šis līgums ir pieejams vairākās valodās, latviešu valodā diemžēl vēl nav.

Standarta darba līgumu norvēģu-angļu valodā varat lejupielādēt ŠEIT.

Standarta darba līgumu norvēģu-krievu valodā varat lejupielādēt ŠEIT.