Išmokos vienišiems tėvams Norvegijoje

Vienišos motinos ar tėvo išmokos už vaikus skiriamos užtikrinti pajamas tiems, kurie vieni rūpinasi vaikais. Kas gali gauti išmokas kaip vienišas tėvas/motina? Turite būti nevedę/netekėjusios, išsiskyrę ar susituokę, tačiau gyvenantys atskirai. Realus santykių nutraukimas tam tikromis aplinkybėmis gali būti prilyginamas sutuoktinių gyvenimui atskirai. Jūs privalote būti vienintelis vaiko globėjas ir įvykdyti…

Plačiau

Ar norite, kad NAV išsiųstų jūsų laišką kitu adresu?

NAV naudoja Nacionaliniame gyventojų registre registruotą adresą. Jei norite, kad NAV išsiųstų jūsų laišką kitu adresu, galite nurodyti laikiną pašto adresą.   Dauguma Norvegijoje gyvenančių žmonių nacionaliniame gyventojų registre registruoja tik vieną adresą, tačiau galite nurodyti du: adresą, kuriuo jūs gyvenate (namų adresas), adresą, kuriuo norėtumėte gauti laiškus (pašto adresas).…

Plačiau

Vienkartinė išmoka gimdymo ar įvaikinimo atveju

Motina gali gauti vienkartinę išmoką gimdymo ar įvaikinimo atveju, jei ji neturi teisės gauti tėvystės išmokų. Jei tėvas yra vienintelis besirūpinantis vaiku asmuo – jis taip pat gali gauti vienkartinę išmoką. Kas gali gauti vienkartinę išmoką gimimo ar įvaikinimo atveju? Kad galėtumėte gauti vienkartinę išmoką, privalote būti nacionalinės draudimo sistemos…

Plačiau

Nepamirškite prašymus pateikti tinkamu laiku

Kad laiku gautumėte tėvystės išmokas ir jų neprarastumėte, turite žinoti apie taikomus terminus. Norint nustatyti tėvystės išmokų dydį, NAV reikia informacijos iš jūsų ir jūsų darbdavio apie tai, kokias pajamas gaunate ir kiek laiko dirbate. Kalbant apie motinai skirtas tėvystės išmokas, NAV taip pat reikia, kad jūsų gydytojas/šeimos gydytojas/akušeris dokumentuose…

Plačiau

Priežiūros išmokų dienos

Jei esate įdarbintas, paprastai turite teisę gauti priežiūros išmokas, kai negalite dirbti, jei jūsų vaikas ar asmuo, kuris paprastai rūpinasi jūsų vaiku, serga. Kad gautumėte priežiūros išmokas, turite būti dirbę paskutines 4 savaites ir prarasti dalį pajamų. Jei esate darbuotojas, jūsų darbdavys sumokės už pirmąsias dešimt priežiūros išmokų dienų už…

Plačiau

Tėvystės išmokos

Tėvystės išmokos skiriamos tėvams užtikrinti pajamas, susijusias su vaiko gimimu ar įvaikinimu. Kas gali gauti tėvystės išmokas? Turite teisę gauti tėvystės išmokas, jei dirbote pagal darbo sutartį ir gavote pajamas bent šešis iš 10 mėnesių iki tėvystės išmokų laikotarpio pradžios. Visos dienos, kurias dirbote, yra priskaičiuojamos. Taip pat yra priskaičiuojamos…

Plačiau

Tėvo kvota, motinos kvota ir bendras laikotarpis

Tėvystės išmokų laikotarpį sudaro tėvo kvota, motinos kvota ir bendras laikotarpis. Tėvystės išmokos turi būti išnaudojamos iki vaikui sukaks 3 metai. Įvaikinimo atveju jūs privalote pateikti prašymą gauti tėvystės išmokas per pirmuosius tris metus nuo tos dienos, kai pradėjote rūpintis vaiku iki jam sukaks 15 metų. Tėvo kvota Nuo 2018…

Plačiau

Išmokos už vaikus iki 18 metų (Barnetrygd) ir piniginė parama mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte) Norvegijoje darbuotojams iš užsienio

Kokiu atveju Jūs galite gauti išmokas už vaikus? Jeigu Jūs ir Jūsų šeima gyvena Norvegijoje: Jeigu visa šeima gyvena Norvegijoje mažiausiai 12 mėn., Jūs turite teisę gauti išmokas už vaikus ir piniginę paramą mažų vaikų tėvams. Tai galioja visiems užsienio darbuotojams, kurie gyvena Norvegijoje, yra registruoti Norvegijos nacionaliniame registre ir…

Plačiau

Nutraukti, išdėstyti dalimis ar pakeisti tėvystės išmokas

Tėvystės išmokos gali būti atidėtos arba derinamos su darbu ar atostogomis. Taip pat galite tuo pačiu metu reikalauti laipsninio mokėjimo dalimis. Tėvystės išmokų atidėjimas Motina gali atidėti paskutines 4 motinystės atostogų savaites, o tėvas gali atidėti visą tėvystės išmokų laikotarpį. Taip pat galite atidėti bendrąjį tėvystės išmokų laikotarpį, išskyrus tris…

Plačiau

Bazinė išmoka (Grunnstønad)

Bazinės išmokos padengia būtinas papildomas išlaidas, atsiradusias dėl nuolatinių sužalojimų, ligų, negalios ar įgimtų defektų. Kas gali gauti bazines išmokas? Galite gauti bazines išmokas, jei patiriate papildomų išlaidų, kurių neturi sveiki žmonės. Sąvoka papildomos išlaidos apima periodines išlaidas, patiriamas dėl ligos ar sužeidimo, kurių prieš tai neturėjote. Jei neįmanoma palyginti…

Plačiau

Mokymosi išmokos (Opplæringspenger)

Jei turėsite lankyti kursus ar kitą mokymosi programą, reikalingą pasirūpinti lėtinėmis ligomis sergančiu ar neįgaliu vaiku, galite gauti mokymosi išmokas kaip kompensaciją už prarastas pajamas. Kas gali gauti mokymosi išmokas? Jei turite apmokamą darbą ir rūpinatės lėtinėmis ligomis sergančiu ar neįgaliu vaiku, galite gauti mokymosi išmokas. Jei kiti globėjai, išskyrus…

Plačiau