https://www.no-tax.no/wp-content/uploads/2017/09/NAV.png

Parlamenta ziņojumā par NAV, kuru valdības locekļi skatīja pagājušā gada rudenī, tiek paredzētas vairākas izmaiņas, kuras skars “Norvēģijas darba un labklājības administrācijas” lietotājus. Kā NAV lietotājiem, Jums vajadzētu zināt, ka ir notikušas vairākas lielākas un mazākas izmaiņas. Tas nozīmē, ka NAV cenšas nodrošināt kvalitatīvākus pakalpojumus saviem lietotājiem.

“Viena no izmaiņām – būs vairāk jāpieņem un jāapgūst mobilais NAV, kas nav piesaistīts birojam,” sacīja Norvēģijas Karalisko Darba un sociālo lietu ministre Anniken Hauglie.

Šobrīd NAV sistēmā pakāpeniski tiek veikta digitālā transformācija. Katru gadu NAV saņem aptuveni 127 miljonus pieprasījumu pēc informācijas, paskaidrojuma u.tml. Daudzi jautājumi ir par piekļuvi veidlapām un to aizpildīšanu. Lai to risinātu, ir ieviesti labi digitālie pašapkalpošanās risinājumi, kas ietaupīs laiku NAV darbiniekiem. Tādā veidā administrācija spēs pieņemt elastīgākus lēmumus, cilvēkiem veltīt pietiekami daudz laika, kā arī tos atbilstoši uzraudzīt. Ja vairākums patērētāju izmantos pašapkalpošanās sistēmu, NAV darbinieki varēs veltīt vairāk laika, lai palīdzētu tiem, kuriem ir daudz lielākās un sarežģītākas vajadzības. Piemēram, tiem, kam ir grūtības atrast darbu, jo ir viegli psihiskie traucējumi.

Uzlabota pieejamība un lielāka uzmanība no NAV

 • NAV konsultanti satiksies ar Jums vietā, kur esat Jūs: administrācija būs mobilāka, mazāk atkarīga no biroja. NAV darbinieki dosies uz darba vietām ar visu lietotājam nepieciešamo aprīkojumu savā planšetdatorā vai portatīvajā datorā.
 • Uzlabota pašapkalpošanās mājaslapā www.nav.no Tas nozīmē nepārtrauktu pieejamību NAV sniegtajiem pakalpojumiem, jo vietne darbojas 24 stundas diennaktī, kur pieejams ir arī NAV tiešsaistes čats. Kontaktēties ar NAV iespējams arī sociālajos tīklos.
 • Ja joprojām būs nepieciešama konsultācija klātienē, NAV lūgs Jums iepriekš pazvanīt un pieteikt tikšanos konkrētā datumā. Tādā veidā Jūs un NAV konsultants varēsiet labāk sagatavoties sarunai un NAV piedāvātā palīdzība būs labākas kvalitātes.
 • Pieslēdzoties NAV mājaslapai, varēsiet piekļūt savai personiskajai lapai, kuras nosaukums būs “Jūsu NAV”. Pieslēgties NAV mājaslapai var vienkārši, izmantojot bankas ID, MinID kodus u.c. Kad būsiet pierakstījies, pieejams būs daudz noderīgas informācijas par Jūsu lietām, kā arī varēsiet izsekot Jūsu iesniegumu statusu par izmaksām (pabalstiem) un daudz ko citu.
 • Visos NAV departamentos ir publiski pieejami interneta piekļuves punkti. NAV darbinieks parādīs Jums, kā izmantot dažādus tiešsaistes risinājumus.

Uzlabots lietotāju atbalsts

 • Augstāka profesionalitāte NAV departamentos. Savācot vienkopus zem viena jumta lielākās pieredzes, NAV lietotājiem tiks sniegta vispusīga palīdzība.
 • NAV departamentiem piešķirta lielāka darbību brīvība, pielāgojot pakalpojumus atsevišķiem NAV lietotājiem. Tiesību akti joprojām ir tie paši, bet atbalsta pasākumi atšķirsies vairāk.
 • Darbs un aktivitātes kā “medicīna”. NAV lietotājam tiks piedāvātas pielāgotas darbības, lai izvairītos no klienta pasivitātes.
 • NAV strādās ciešāk ar izglītības un veselības aprūpes nozari, lai sniegtu visaptverošu palīdzību NAV lietotājiem ar sarežģītiem/kompleksiem traucējumiem.
 • NAV būs tuvāk darba tirgum un ciešāk sadarbosies ar uzņēmējdarbības un personāla nozarēm. Tas atvieglos bezdarbnieku integrēšanu darba tirgū.

Papildu investīcijas 2017. gadā

 • No oktobra sākuma stājās spēkā jauni noteikumi vecākiem, kuru aprūpē ir smagi slimi bērni. Vairākiem ir iespēja būt mājās un rūpēties par viņu slimajiem bērniem.
 • Ir izdoti jauni rehabilitācijas pabalsta noteikumi (APP), kuri tiks ieviesti jaunā gadā. Klientu situācija tiks uzraudzīta pastiprināti, tiks nodrošināts lielāks apmācību kursu apjoms un saīsināts pabalsta izmaksas periods.
 • Darbības pienākums jaunajiem sociālās palīdzības saņēmējiem tika ieviests šā gada sākumā. Jaunatnei jādarbojas, lai iegūtu NAV naudu.
 • NAV ir ieviesis jaunus noteikumus attiecībā pret jauniešu centieniem iekļūt darba tirgū. Jaunieši, kuri jaunāki par 30 gadiem un ir vairāk kā astoņas nedēļas bez darba piedāvājuma, skolas vai citām saistītām aktivitātēm, tiek pakļauti individuālai NAV aprūpei.
 • NAV pieliek lielākas pūles, lai aktīvāk uzņemtu darba tirgū imigrantus un bēgļus, nodrošinot profesionālu vadību uzņemšanas procesā un uzlabojot sociālās integrācijas programmu. NAV ir uzlabojis arī to imigrantu ātrāku integrāciju darba tirgū, kuriem ir pieprasītas prasmes.
 • Personām, kuras ir jaunākas par 30 gadiem, un imigrantiem, kuri nav no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, ir priekšroka darba tirgū. Tāpat priekšroka ir cilvēkiem, kuri kļuva par bezdarbniekiem naftas nozares attīstības dēļ dienvidu un rietumu Norvēģijā.
 • Vairāk izmantotas algas subsīdijas. Tas nozīmē, ka NAV daļēji subsidē uzņēmumiem darbinieku algas, ja darbinieks nodarbināts caur NAV. Tas sniedz lielākas iespējas tiem, kuri nav veiksmīgi integrējušies darba tirgū.
 • NAV digitalizē darbnespējas lapu. Vairākums cilvēku tagad, ja saslimst, var saņemt savu darbnespējas lapu digitāli. Vairāk lasīt: nav.no/digitalsykmelding.

Raksta avots: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/–mye-nytt-i-nav/id2570731/