Pārliecinieties, kuras personas, atpūšoties ārzemēs, var saņemt NAV pabalstus un kuras nevar saņemt. Ja saņemat pabalstus no NAV, pārliecinieties, vai varat doties atpūtā uz ārzemēm, savādāk Jūs riskējat ar pabalsta nesaņemšanu par arzemēs pavadītajām dienām.
Šie ierobežojumi attiecas un ir atkarīgi no tā, kādu pabalstu saņemat. Iegaumējiet, ka NAV ir iespēja pārbaudīt, vai bijāt izceļojis.

Bezdarba pabalstu saņemošie, to var nedabūt

Bezdarba pabalstu saņemošie bezdarbnieki ir starp tām personām, kuras var zaudēt visu pabalstu par ārzemēs pavadīto laiku. Jums ir jāatzīmē apūtas dienas ziņojumu kartiņā, kuru sūtīsiet uz NAV ik pēc divām nedēļām. Par atzīmētajām dienām, Jūs nedabūsiet NAV pabalstu.

Ja saņemat rehabilitācijas pabalstu (arbeidsavklaringspenger), tad, esot ārzemēs, to varat saņemt izņēmuma gadījumos, piemēram, ja gaidāt ārstēšanos. Papildus NAV ir jāseņem apstiprinājums, ka ceļojums uz ārzemēm ir ne ilgāks par 4 nedēļām un ka tas saskan ar Jūsu saistībām ar NAV, piemēram, kursi, ārstēšanās.

Vai varat atpūsties, saņemot invaliditātes pabalstu

Ja saņemat invaliditātes pabalstu, tad varat doties atpūtā uz ārzemēm, bet nesaņemsiet pabalstu no NAV par laiku, kuru tur pavadāt.

Noteikumi attiecas arī uz brīvdienām Norvēģijā

Jūs varat rakstīt ieniegumu, lai Jums nepārtrauc invaliditātes pabalsta sniegšanu laika periodā, kurā esat ārzemēs. Tādā gadījumā Jums ir jāiesniedz apstiprinoši dokumenti, ka ceļojums uz ārzemēm nepasliktinās Jūsu veselības stāvokli, nepaildzinās Jūsu ārstēšanās laiku un neārstēsieties laikā, kad Jums būs tikšanās ar NAV darbiniekiem. Ja saņemat invaliditātes balstu no NAV un vēlaties doties ceļojumā, ir jāaiznes iesniegums uz tuvāko NAV filiāli. NAV izskatīs Jūsu iesniegumu.

Trīs brīvdienu nedēļas saņemat NAV pabalstu

Ja meklējat darbu un saņemat gaidīšanas algu (ventelønn), tādā gadījumā varat doties brīvdienās līdz 3 nedēļām kalendārajā gadā un saņemt gaidīšanas algu, pat tad, ja šijās trīs nedēļās būsiet arzemēs.

Gaidīšanas algas saņēmējiem nav jāmeklē darbs, jāpieņem piedavājums vai jāierodas uz NAV brīvdienu laikā. Ja gaidīšanas algas saņēmēji grib atpūsties vairāk nekā trīs nedēļas, gaidīšanas alga par paildus dienām netiks izmaksāta. Tiklīdz gaidīšanas algas saņēmēji grib doties brīvdienās, par to obligāti ir jāinformē NAV darbinieki.

NAV kontrole

NAV ir priviliģēti daudzos veidos pārbaudīt, vai Jūs nebijāt izceļojs. Piemēram, valūtas maiņa; kredītkartes lietošana ārzemēs; valūtas pārdošana un pirkšana tiklīdz summa pārsniedz 5000 kronas; valūtas sūtīšana vai saņemšana no ārzemēm, neatkarīgi no summas lieluma.

Informācijas avots: dinside.no