Net jei jūs gyvenate užsienyje, galite gauti alimentus vaikui iš Norvegijoje gyvenančio, vaiko globos neturinčio tėvo.

NAV ar kitos šalies valdžios institucijos tvarko vaiko alimentų bylą, kai vienas iš tėvų ar vaikas gyvena užsienyje.

NAV adresas: Postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslas, Norvegija.

Telefonas: (+47) 21 07 37 00.

Kaip nustatomi alimentai?

Alimentus galima nustatyti trimis būdais:

  • Galite sudaryti privatų susitarimą.
  • Galite pateikti prašymą dėl vaiko alimentų, kuriuos nustato NAV nacionalinis socialinio draudimo užsienyje biuras.
  • Galite kreiptis dėl to, kad mokėjimas būtų nustatytas šalyje, kurioje jūs gyvenate.

 

Kaip sudaryti privatų susitarimą?

Galite laisvai susitarti dėl mokamų alimentų dydžio. Tai leidžia jums pritaikyti alimentų sumą pagal jūsų konkrečią situaciją. Skaitykite daugiau apie privatų susitarimą

 

Kaip NAV nustato alimentus?

Alimentai visada nustatomi pagal šalies įstatymus, kai vienas iš tėvų ar vaikas gyvena užsienyje. Atskaitos taškas vistiek yra tai, kaip alimentai buvo nustatyti, kai abu tėvai gyveno Norvegijoje. Alimentai nustatomi atsižvelgiant į pragyvenimo išlaidas tose šalyse, kuriose gyvena vaikas ir kiekvienas tėvas, pajamų lygį kiekvienoje šalyje ir valiutos skirtumus.

Kai vaikas ir abu tėvai gyvena Norvegijoje, kiekvienas iš tėvų privalo sumokėti mokestį, kai NAV nustato alimentus. Kai vienas iš tėvų gyvena užsienyje, NAV nustato alimentus be mokesčio.

 

Kaip nustatomi alimentai užsienyje?

Daugumoje šalių alimentai nustatomi teismo sprendimu arba nutarimu. Jei norite, kad mokėjimai būtų nustatyti toje šalyje, kurioje jūs gyvenate, turite susisiekti su atitinkama institucija / teismu.

Jei jūs gyvenate šalyje, kuri ratifikavo Lugano konvenciją (Šveicarija, Islandija ir visos ES šalys), jūs, kaip globą turintis tėvas galite laisvai pasirinkti, kurioje šalyje norite nustatyti alimentus. Tačiau, kaip taisyklė, Konvencija numato, kad globos neturintis tėvas turi kreiptis dėl nustatymo toje šalyje, kurioje gyvena globą turintis tėvas. Norvegija ratifikavo Lugano konvenciją.

 

Kiek laiko gausite alimentus?

Pagal Norvegijos teisės aktus vaiko teisė gauti alimentus nustoja galioti praėjus mėnesiui po to, kai vaikui sukanka 18 metų. Kai vaikui sukanka 18 metų, vaikas ir tėvas, kuris atliko mokėjimus, sudaro sutartį, kad tęstų alimentų mokėjimą. Jei, sulaukęs 18 metų, vaikas turėtų tęsti įprastą išsilavinimą, vaikas gali pateikti prašymą NAV, kad būtų nustatytas alimentų mokėjimas po 18 metų. Pretenzijos nagrinėjimo išankstinė sąlyga yra ta, kad vienas iš tėvų ar vaikas turi gyventi Norvegijoje. Paprastas mokymasis, pirmiausiai yra mokymasis panašus į vidurinį išsilavinimą Norvegijoje. Kai NAV nustato alimentus vaikams nuo 18 metų, mokėjimai visada yra ribojami.

 

Alimentų išskaitymas

Iš pradžių alimentai turi būti mokami privačiai, tiesiogiai pervedant mokėjimus jums. Jei negausite mokėjimo tokiu būdu, paprastai turėsite galimybę gauti valdžios institucijų pagalbą išskaitant alimentus. Tai priklauso nuo to, kurioje šalyje jūs gyvenate.

Kai Norvegija ir šalis, kurioje jūs gyvenate, turi abipusį susitarimą dėl alimentų išskaitymo, arba abi šalys sujungė (ratifikavo) vieną iš kelių taikytinų išskaitymo konvencijų, galite gauti Norvegijos valdžios institucijų pagalbą mokėjimų išskaitymui ir pervedimui. Jei prašymas Norvegijai teikiamas iš užsienio institucijos (tai yra įprasta procedūra), NAV paprastai siunčia išskaitytą mokestį šiai institucijai, kuri ją vėliau perduoda jums. Kai NAV išskaito alimentus, nėra jokio skirtumo, ar alimentus nustato NAV, ar užsienio valstybės institucija ar tai padaryta pagal privatų susitarimą. Tačiau NAV visada turi gauti sprendimo / nuosprendžio / susitarimo kopiją.

 

Ar galite gauti išankstinį alimentų mokėjimą, kai gyvenate užsienyje?

Išimtiniais atvejais jūs galite specialiomis sąlygomis gauti išankstinį alimentų mokėjimą iš Norvegijos, kai esate užsienyje. Tai galioja, jei esate pilnateisis nacionalinio draudimo sistemos narys, o apsilankymas užsienyje netruko ilgiau nei 6 mėnesius arba jei dirbate Norvegijos darbdaviui. Paprastai ši paslauga nebus teikiama Norvegijoje, kai gyvenate užsienio šalyje. Tačiau jūs galite gauti atitinkamą paslaugą toje šalyje, kurioje jūs gyvenate, jei ši šalis teikia tokias paslaugas savo gyventojams.

Sužinokite daugiau apie vaiko išankstinį alimentų mokėjimą

 

Ką daryti, jei norite gauti alimentus, nustatytus NAV?

Turite užpildyti formas NAV 54-00.05 ir NAV 54-00.15 Pildydami paraišką rasite dokumentų, kuriuos reikia pateikti kaip priedus, apžvalgą.

Yra apribojimų, kokia atgaline data gali būti nustatomi alimentai. Jei negalite pasiekti privataus susitarimo ir nusprendėte, kad norite pateikti savo paraišką Norvegijai, o ne gauti pagalbą iš šalies, kurioje gyvenate, valdžios institucijų, turėtumėte tai padaryti kuo greičiau.

Jei prašote pakeisti einamąjį mokėjimą, paprastai mokėjimas bus pakeistas praėjus mėnesiui po paraiškos gavimo (jei yra įvykdytos alimentų pakeitimo sąlygos).

 

Pranešimas apie sprendimą

Jūs ir tėvas, kuriam netaikoma globa, gausite pranešimą apie NAV priimtą sprendimą,.