Motina gali gauti vienkartinę išmoką gimdymo ar įvaikinimo atveju, jei ji neturi teisės gauti tėvystės išmokų. Jei tėvas yra vienintelis besirūpinantis vaiku asmuo – jis taip pat gali gauti vienkartinę išmoką.

Kas gali gauti vienkartinę išmoką gimimo ar įvaikinimo atveju?

Kad galėtumėte gauti vienkartinę išmoką, privalote būti nacionalinės draudimo sistemos nariu tuo metu, kai pagimdėte ar įsivaikinote vaiką.

Jei pagimdėte vaiką ir neturite teisės gauti tėvystės išmokų, jums gali būti skiriama vienkartinė išmoka. Vienkartinė išmoka suteikiama kiekvienam vaikui, kurį pagimdote.

Jei įsivaikinote vaikų iki 15 metų ir neturite teisės į tėvystės išmokas, už kiekvieną įvaikį gali būti skiriama vienkartinė išmoka. Tai taip pat galioja, jei įsivaikinate būdamas vienišas vyras.

Sutuoktinio vaiko įsivaikinimo atveju vienkartinė išmoka neskiriama.

 

Tėvo teisės

Tam tikrais atvejais tėvas taip pat gali gauti vienkartinę išmoką. Tai gali būti taikoma:

  • už kiekvieną vaiką, kurį įsivaikinsite vienas pats;
  • kai visiškai perimsite vaiko globą, jei miršta kitas tėvas;
  • kai jums paskiriama vaiko globa;
  • jei per 56 savaites nuo gimimo ar įvaikinimo buvote vienintelis vaiko globėjas.

Tėvas gali įgyti savo teisę į tėvystės išmoką.

 

Kokio dydžio išmoką gausite?

Norvegijos parlamentas nustato vienkartinės išmokos dydį.

Išmoka neapmokestinama.

 

Kaip pateikti paraišką?

Turite pateikti raštišką paraišką vienkartinei išmokai gauti. Jei teikiate prašymą vienkartinei išmokai gauti (gimimo atveju), turite naudoti formą „Prašymas išmokėti vienkartinę išmoką gimimo atveju (NAV 14-05.07)“. Jei teikiate prašymą vienkartinei išmokai gauti (įvaikinimo atveju), turite naudoti formą „Prašymas išmokėti vienkartinę išmoką įvaikinimo atveju (NAV 14-05.08)“.

Jei vaiką gimdote, privalote pateikti gydytojo pažymą nuo 26 nėštumo savaitės ir vėliau.

Turite kreiptis dėl vienkartinės išmokos per šešis mėnesius nuo gimimo, o įvaikinimo atveju – nuo paskirtos globos datos.

Pasirinkę formą, jūs automatiškai nekreipiamas į formos užpildymo gidą. Čia bus nurodyta, kokią informaciją ir kokius dokumentus turite pateikti kartu su savo paraiška. Taip pat bus sukurtas pirmasis puslapis (viršelis). Norint padėti NAV apdoroti jūsų paraišką greitai ir efektyviai, pateikite informaciją, pateiktą šiame viršelio puslapyje. Prašome pridėti viršelio puslapį savo laiško priekyje (šis vadovas yra tik norvegų kalba)