Do złożenia wniosku potrzebne będą następujące dokumenty:

  • Umowa o pracę
  • Odcinki wynagrodzenia
  • Dokumenty potwierdzające, że firma, w której jesteście Państwo zatrudnieni jest zarejestrowana w Norwegii

O wniosku E106:

  • Zaświadczenie E106 jest używane do rozszerzenia ubezpieczenia z Norwegii na Polskę, zarówno dla osoby tam pracującej jak i członków rodziny.
  • Urzędem odpowiedzialnym za wydawanie zaświadczeń jest zakład ubezpieczeń społecznych.