Taxfreesalg

Korzystając z “kalkulatora przemytnika” możecie obliczyć ile będzie Was kosztowała każda dodatkowa butelka w bagażu.

Za każdą dodatkową butelkę wina w bagażu otrzymacie karę 400NOK, a butelka zostanie skonfiskowana. Jeśli zabraliście ze sobą zbyt dużo mocnego alkoholu również go utracicie, a mandat będzie kosztował ponad 400NOK. Kary za przewóz mocnych alkoholi są wyższe niż za przewóz takiej samej ilości wina.

Kary rosną proporcjonalnie do ilości – czym więcej butelek próbowaliście przemycić, tym wyższa będzie kara. Jeśli przewozicie tylko jedną butelkę za dużo, zapłacicie za nią 400NOK,  ale za przewóz 5 dodatkowych butelek otrzymacie karę 680 NOK (za każdą butelkę).

Każda osoba powyżej 20 roku życia ma prawo przywieźć ze sobą 1 litr wódki, 1,5 litra wina oraz 2 litry piwa. Poniżej znajdziecie możliwe warianty:

brennevin_vin_ol1

vin_ol2-300x111

vin_ol_tobakk4-300x100

brennevin_vin_ol_tobakk3-300x104

Jeśli nie przewozicie tytoniu macie prawo do zabrania ze sobą 1,5 litra wina lub piwa dodatkowo.

Rekomendowane ilości dla obywateli Unii Europejskiej:

  • 10 litrów wódki (lub mocnego alkoholu)
  • 90 litrów wina
  • 110 litrów piwa

Wszystkie przywiezione alkohole muszą być przeznaczone na użytek własny.

Odpowiedzialność karna

Obywatele pochodzący z krajów znajdujących się poza Unią Europejską mogą przewieźć mniejsze ilości alkoholu niż obywatele UE. Do odpowiedzialności karnej zostaną pociągnięte osoby spoza UE, które próbowały przemycić więcej niż:

  • 5 litrów mocnego alkoholu
  • 10 litrów wina
  • 1000 sztuk papierosów

Jeśli próba przemytu obejmowała mniejszą ilość niż wskazana powyżej, osoba zostanie ukarana jedynie karą finansową, ale nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

Jeśli zostaniecie przyłapani na przemycie małych ilości 2 razy, nie unikniecie odpowiedzialności karnej. Również przewóz narkotyków, zwierząt, mięsa z zakazanych krajów oraz broni naraża Was na odpowiedzialność karną.

Kalkulator przemytnika

Do kalkulatora wprowadzacie jedynie ilości produktów, które przewyższają wskazane limity np. jeśli możecie przywiźć 2 litry wódki, a planujecie przywieźć 3 do kalkulatora wprowadzacie tylko 1 litr. Kalkulator pokaże Wam w jakiej wysokości karę otrzymacie.

Tutaj znajdziecie kalkulator: Kalkulator przemytnika

Inne kalkulatory

Kalkulator celny – dzięki niemu obliczycie w jakiej wysokości cło będziecie musieli zapłacić za importowane produkty

Kalkulator alkoholu i tytoniu – oblicza i pokazuje wszystkie możliwe warianty przewozu podanych ilości alkoholu i tytoniu