Piezīme. Ja nevarat izsūtīt anketu, lūdzu rakstiet uz e-pastu nonotax@gmail.com

  • *Aizpildiet, ja esat pašnodarbinātais vai strādājat ārzemēs:

  • (Ja esat darba ņēmējs, Jūsu darba devējam ir jāizsniedz informācija par Jūsu ieņēmumiem jeb veidlapa NAV 08-30.01)
  • **Informācija par cita veida ieņēmumiem

  • INFORMĀCIJA PAR OTRU VECĀKU

  • (Jūs varat uzsākt vecāku pabalsta izmaksas periodu vismaz trīs nedēļas pirms bērna piedzimšanas.)
  • (Ja visu vecāku pabalstu neplānojat izņemt uzreiz, tad Jums jāiesniedz iesniegums par atlikšanu. Iesniegumu par pabalsta atlikšanu (veidlapu NAV 14-16.05) var iesniegt elektroniski internetā vai aizsūtot pa pastu uz NAV).
  • ***Ja vēlaties pārņemt otra vecāka kvotu:

  • TĒVA vecāku pabalsta izmaksas periods (pildīt tikai tēvam):

  • PAPILDUS INFORMĀCIJA