Piezīme. Ja nevarat izsūtīt anketu, lūdzu rakstiet uz e-pastu nonotax@gmail.com

 • Personīgā informācija

 • Darbs

 • (*** Pirms kļūstat par pilnīgu vai daļēju (samazinātas darba stundas) bezdarbnieku, jums ir tiesības prasīt, lai tiktu aprēķinātas jūsu darba stundas par pēdējiem 36 mēnešiem. Pārskatīt darba stundas par pēdējiem 36 mēnešiem varat prasīt, ja, Jūsuprāt, var mainīties/ palielināties vidējais darba stundu skaits nedēļā. Ir obligāti dokumentēt visas savas darba stundas visās darba vietās par pēdējiem 36 mēnešiem pirms samazinājies darba laika apjoms.)
 • Paša uzņēmējdarbība

 • Bankrots

  (Uz šiem jautājumiem ir jāatbild, ja bankrots ir iemesls kādēļ palikāt bez darba.)
 • Izmaksas/pabalsti

  Šajā sadaļā rakstiet "Jā", ja saņemat minētās izmaksas/pabalstus, kas varētu ietekmēt jūsu tiesības uz bezdarbnieka pabalstu.
 • Ar grūtniecību saistīti slimības pabalsti

 • Bērni

  Jūsu bērni (gan bioloģiskie, gan adoptētie), kuri ir jaunāki par 18 gadiem, kuri dzīvo Norvēģijā vai citā EEZ dalībvalstī un kurus jūs uzturat. Persona, kura maksā par bērna uzturēšanu, tāpat uzskatāma par apgādātāju.
 • Atbildiet uz šo jautājumu tikai, ja bērna vecāki nedzīvo kopā.
 • Darba meklētājs

 • Ja atbildējāt ar “jā”, jānorāda iemesls, kādēļ nav iespējams veikt darbu. Papildus būs jāpievieno ārsta izdots slēdziens/dokuments.
 • Ja atbildējāt ar “nē”, jānorāda iemesli.
 • Ja atbildējāt ar “nē”, jānorāda iemesli.
 • Norādiet maksimālo darba stundu skaitu, cik jūs vēlētos nostrādāt pa nedēļu.
 • Izglītība

 • Ja “jā”, ir jāiesniedz iesniegums NAV (veidlapa 04-06.05) par studiju esamības apstiprināšanu un atļauju saņemt bezdarbnieka pabalstu. Parasti studējošām personām nav tiesību uz bezdarbnieka pabalstu.