Pastaba. Jeigu jums neišsisiunčia anketa – prašome kontaktuoti telefonu arba el. paštu.

 • Asmeninė informacija

 • Darbas

 • (*** Jūs galite prašyti, kad jūsų darbo laikas būtų apskaičiuojamas pagal paskutinius 36 mėnesius, prieš tampant visiškai arba iš dalies bedarbiu (sumažintos darbo valandos). Jūs turėtumėte prašyti peržiūrėti darbo laiką tik per pastaruosius 36 mėnesius, jei manote, kad tai suteiks jums aukščiausią darbo valandų vidurkį per savaitę. Jūs privalote dokumentuoti visas darbo valandas visose savo darbovietėse per pastaruosius 36 mėnesius prieš sumažėjus darbo laikui. )
 • Savo verslo veikla

 • Bankrotas

  (Atsakykite šiuos klausimus, jei netekote darbo dėl bankroto)
 • Išmokos

  Šioje dalyje parašykite „Taip“, jei gaunate bet kokias kitas finansines išmokas, galinčias turėti įtakos jūsų teisei į bedarbio išmokas.
 • Su nėštumu susijusios ligos išmokos

 • Vaikai

  Jūsų vaikai (biologiniai ir įvaikinti) iki 18 metų amžiaus, gyvenantys Norvegijoje ar kitoje EEE valstybėje narėje ir kuriuos jūs išlaikote. Asmuo, kuris moka už vaiko išlaikymą, taip pat laikomas išlaikytoju.
 • Atsakykite į šį klausimą tik jei tėvai negyvena kartu.
 • Darbo ieškantis asmuo

 • Jei atsakymas yra „Taip“, turite nurodyti priežastis ir pridėti gydytojo pažymą.
 • Jei atsakymas yra „Ne“, turite nurodyti priežastis.
 • Jei ieškote tik nepilno etato darbo, turite nurodyti priežastis.
 • Nurodykite didžiausią darbo valandų skaičių, kurį jūs norite dirbti per savaitę:
 • Išsilavinimas

 • Jei „Taip“, turite pateikti paraišką NAV 04-06.05 forma studijų patvirtinimui su teise gauti bedarbio išmokas. Paprastai studijuojantis/besimokantis asmuo neturi teisės į bedarbio išmokas.
 • Papildoma informacija