Teisė nuolat gyventi Norvegijoje

Gyvenote Norvegijoje ilgiau nei penkerius metus?

Jei esate Norvegijoje bent penkerius metus, galite kreiptis dėl teisės nuolat gyventi Norvegijoje. Turėdami šią teisę galite nuolat gyventi ir dirbti Norvegijoje. Jūsų šeimos nariai taip pat gali turėti turėti teisę nuolat gyventi Norvegijoje, nepriklausomai nuo to, ar jie yra ES/EEE piliečiai.

Kai kreipsitės dėl teisės nuolat gyventi Norvegijoje, UDI nuspręs, kuriai grupei priklausote ir ar atitinkate reikalavimus. Čia galite patikrinti, kokie reikalavimai taikomi įprastai prašančiųjų nuolat gyventi grupei. Turėkite omenyje, kad galite priklausyti daugiau nei vienai grupei.

 

Kuriai grupei jūs priklausote?

Įmonės darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo

Reikalavimai gauti teisę nuolat gyventi Norvegijoje

Norėdami gauti teisę nuolat gyventi Norvegijoje, Norvegijoje turite būti pragyvenę penkis metus be pertraukų nuo tada kai gavote registracijos patvirtinimą.

Jei esate įmonės darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo, jums gali būti suteikta teisė nuolat gyventi Norvegijoje po trumpesnio laikotarpio, jei jūs:

 • išeinate į pensiją anksčiau laiko ar išeinate į pensiją pagal nustatytą amžiaus ribą ir Norvegijoje be pertraukų gyvenote daugiau nei tris metus ir dirbote bent pastaruosius 12 mėnesių;
 • Norvegijoje be pertraukų gyvenote bent du metus;
 • tapote nuolatiniu bedarbiu dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, dėl kurios jums buvo suteikta teisė į visas ar dalį išmokų (tokiais atvejais netaikomi reikalavimai dėl Norvegijoje pragyvento laiko);
 • dirbote ir gyvenote Norvegijoje tris metus be pertraukų, tačiau dabar dirbate kitoje EEE šalyje ir bent kartą per savaitę važiuojate į savo gyvenamąją vietą Norvegijoje.

Šios išimtys taip pat bus taikomos jūsų šeimos nariams, kurie gyvena su jumis.

Norvegijoje pragyvento laiko apskaičiavimas

Pragyventas laikas pradedamas skaičiuoti nuo to laiko, kai pirmą kartą užsiregistravote policijoje ir gavote registracijos patvirtinimo pažymėjimą.

Nebuvimo šalyje laikas, kuris nebus įtrauktas į apskaičiuojamą pragyventą laiką Norvegijoje

„Gyvenimo šalyje laikotarpis be pertraukų“ reiškia, kad jūs negyvenote užsienyje ilgiau nei šešis mėnesius per metus. Ilgesni vizitai užsienyje yra galimi, jei jie yra trumpesni nei 12 mėnesių ir užsienyje gyvenote dėl šių priežasčių:

 • nėštumo arba gimdymo;
 • sunkios ligos;
 • atlikote mokslinius tyrimus, studijavote ar buvote stažuotėje;
 • užsienyje atlikote komandiruotę;
 • atlikote karinę arba pilietinę nacionalinę tarnybą (šiuo atveju, užsienio šalyje galite gyventi ilgiau nei 12 mėnesių).

Jei buvo laikotarpiai, kai nedirbote dėl nuo jūsų nepriklausomų priežasčių, dirbote su pertraukomis ar negalėjote dirbti dėl sunkios ligos ar nelaimingo atsitikimo, šį laikotarpį privalote įtraukti į šalyje pragyventą laiką (https://www.udi.no/en/want-to-apply/permanent-residence/permanent-right-of-residence-for-eueea-nationals/employee-or-self-employed-person/how-to-apply-for-permanent-right-of-residence/?c=ltu).

 

Šeimos nariai

Reikalavimai gauti teisę nuolat gyventi Norvegijoje

Norėdami gauti teisę nuolat gyventi Norvegijoje, Norvegijoje turite būti pragyvenęs penkis metus be pertraukų nuo tada kai gavote registracijos patvirtinimą.

Kai kuriems asmenims teisė nuolat gyventi Norvegijoje gali būti suteikta nepasibaigus penkių metų terminui

Jei jūsų šeimos narys Norvegijoje dirba arba atlieka savarankišką veiklą, jums gali būti suteikta teisė nuolat gyventi Norvegijoje po trumpesnio laikotarpio, jei jūsų šeimos narys:

 • išėjo pensiją anksčiau laiko ar išėjo į pensiją pagal nustatytą amžiaus ribą ir Norvegijoje be pertraukų gyveno daugiau nei tris metus ir dirbo bent pastaruosius 12 mėnesių;
 • Norvegijoje be pertraukų gyveno bent du metus;
 • tapo nuolatiniu bedarbiu dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos,  dėl kurios jam buvo suteikta teisė į visas ar dalį išmokų (tokiais atvejais netaikomi reikalavimai dėl Norvegijoje pragyvento laiko);
 • dirbo ir gyveno Norvegijoje tris metus be pertraukų, tačiau dabar dirba kitoje EEE šalyje ir bent kartą per savaitę važiuoja į savo gyvenamąją vietą Norvegijoje.

Jeigu jūsų šeimos narys dirba Norvegijoje, jums taip pat gali būti suteikta teisė nuolat gyventi Norvegijoje, jei:

 • darbuotojas mirė ir jūs teisėtai gyvenote Norvegijoje du metus be pertraukų;
 • darbuotojas mirė dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar susirgęs profesine liga.

Norvegijoje pragyvento laiko apskaičiavimas

Pragyventas laikas pradedamas skaičiuoti nuo to laiko, kai pirmą kartą užsiregistravote policijoje ir gavote registracijos patvirtinimo pažymėjimą.

Nebuvimo šalyje laikas, kuris nebus įtrauktas į apskaičiuojamą pragyventą laiką Norvegijoje

„Gyvenimo šalyje laikotarpis be pertraukų“ reiškia, kad jūs negyvenote užsienyje ilgiau nei šešis mėnesius per metus. Ilgesni vizitai užsienyje yra galimi, jei jie yra trumpesni nei 12 mėnesių ir užsienyje gyvenote dėl šių priežasčių:

 • nėštumo arba gimdymo;
 • sunkios ligos;
 • atlikote mokslinius tyrimus, studijavote ar buvote stažuotėje;
 • užsienyje atlikote komandiruotę;
 • atlikote karinę arba pilietinę nacionalinę tarnybą (šiuo atveju, užsienio šalyje galite gyventi ilgiau nei 12 mėnesių).

 

Kiti ES/EEE piliečiai

Reikalavimai gauti teisę nuolat gyventi Norvegijoje

Norėdami gauti teisę nuolat gyventi Norvegijoje, jūs privalote:

 • Norvegijoje turite būti pragyvenęs penkis metus be pertraukų nuo tada kai gavote registracijos patvirtinimą.
 • gyventi Norvegijoje ir dirbti, užsiimti savarankiška veikla, dirbti paslaugų tiekėju, turėti pakankamai asmeninių lėšų, arba studijuoti.

Norvegijoje pragyvento laiko apskaičiavimas

Pragyventas laikas pradedamas skaičiuoti nuo to laiko, kai pirmą kartą užsiregistravote policijoje ir gavote registracijos patvirtinimo pažymėjimą.

Nebuvimo šalyje laikas, kuris nebus įtrauktas į apskaičiuojamą pragyventą laiką Norvegijoje

„Gyvenimo šalyje laikotarpis be pertraukų“ reiškia, kad jūs negyvenote užsienyje ilgiau nei šešis mėnesius per metus. Ilgesni vizitai užsienyje yra galimi, jei jie yra trumpesni nei 12 mėnesių ir užsienyje gyvenote dėl šių priežasčių:

 • nėštumo arba gimdymo;
 • sunkios ligos;
 • atlikote mokslinius tyrimus, studijavote ar buvote stažuotėje;
 • užsienyje atlikote komandiruotę;
 • atlikote karinę arba pilietinę nacionalinę tarnybą (šiuo atveju, užsienio šalyje galite gyventi ilgiau nei 12 mėnesių).

Gyvybės liudijimo forma senatvės bei neįgalumo išmokos gavėjams

Kaip ir daugelyje kitų šalių, Norvegijos valdžios institucijos siunčia gyvybės pažymėjimus užsienyje gyvenantiems asmenims.

Gyvybės pažymėjimai užtikrina, kad pensijos ir neįgalumo išmokos būtų mokamos tikriems gavėjams. Tokiu būdu NAV sumažina klaidų riziką mirties atveju.

Tie, kuriems bus suteiktas gyvybės pažymėjimas, gaus gyvybės pažymėjimo formą ir informacinį laišką iš NAV. Formos pateikimo laiške rasite galutinį terminą.

Sertifikatą gavėjas turi pasirašyti pats. Be to, gavėjo gyvenamosios vietos valstybinė institucija arba du liudytojai (du suaugę asmenys) turi patvirtinti, kad gavėjas yra gyvas.

Jei negavote sertifikato, gali būti, kad NAV nebuvo informuota apie jūsų adreso pasikeitimą arba dėl to, kad yra problemų su pašto paslauga. Tokiu atveju galite atsispausdinti gyvybės pažymėjimo formą (leveattestskjema) iš mūsų tinklalapio.

Užpildykite formą su savo vardu, tapatybės kodu (11 skaitmenų) ir, jei reikia, savo nauju adresu ir atsiųskite ją NAV. Atminkite, kad forma turi būti pasirašyta ir patvirtinta.

Išmokų sustabdymas

Jei NAV negauna iš jūsų gyvybės pažymėjimo, jei nėra jūsų parašo arba trūksta liudytojų patvirtinimo, mokėjimai bus sustabdyti po priminimo.

Dažniausiai užduodami klausimai apie gyvybės pažymėjimus

Paprastai yra daug žmonių, kurie kreipiasi į NAV dėl gyvybės pažymėjimo. Žemiau rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

 •  NAV gaus gyvybės pažymėjimą per vėlai. Ar galima pratęsti pateikimo terminą?

Negalime pratęsti termino. Taip yra todėl, kad gyvybės sertifikatų išsiuntimas ir registracija yra automatinė procedūra. Todėl atskirų terminų neįmanoma įregistruoti rankiniu būdu. Jei per nustatytą terminą nepateiksite sertifikato, gausite priminimą. Nors ir informavote apie vėlavimą, gausite priminimo laišką su gyvybės pažymėjimu ir naują terminą. Mokėjimai nebus sustabdyti, kol nustos galioti naujas terminas.

 •   Aš neseniai atsiunčiau patvirtinimą, kad esu gyvas. Ar taip pat turiu siųsti naują gyvybės pažymėjimą?

 Taip. Jei gavote laišką iš NAV su gyvybės pažymėjimu, turite jį grąžinti pasirašytą ir patvirtintą liudininkų. Taip yra todėl, kad gyvybės sertifikatų išsiuntimas ir registracija yra automatinė procedūra. Todėl atskirų terminų neįmanoma įregistruoti rankiniu būdu.

 •  Ar galiu nuskenuoti gyvybės pažymėjimą ir išsiųsti jį el. paštu?

Ne. Gyvybės sertifikate yra asmeninės informacijos, o elektroninis paštas nėra laikomas saugiu tokios informacijos pateikimo kanalu.

 •  Ar NAV gali siųsti patvirtinimą, kad gautas mano gyvybės sertifikatas?

NAV kiekvienais metais siunčia gyvybės sertifikatų formas tūkstančiams pensijų gavėjų. Jei gyvybės sertifikatas neatvyko arba jis buvo pamestas pašte, NAV su jumis susisieks. Prašome susisiekti su NAV, kad gautumėte gyvybės sertifikatą.

Ar turite kitų klausimų apie gyvybės pažymėjimus?

Skambinkite NAV, tel.: +47 55 55 33 34.

NAV pagalba telefonu

Informacija apie NAV teikiamą pagalbą telefonu.

Kodėl turite pateikti savo asmens kodą?

Kai norite gauti bendrą informaciją ar pagalbą, jums nereikia pateikti savo asmens kodo. Tačiau, jei jums prireikia specifinės informacijos apie konkretų atvejį ar išmokas, mes privalome paklausti asmens kodo, kad užtikrintume, ar šnekame su konkrečiu asmeniu. Tai, kartu su kitomis procedūromis, padeda mums užtikrinti, kad informacija neperduodama neįgaliotiems asmenims.

Kainos

Skambučiai iš laidinio telefono: kaina yra tokia pati, kaip ir skambinant vietiniu numeriu. Skambučiai, palaikantys nav.no linijas yra nemokami.

Skambučiai iš mobiliojo ryšio telefono: skirtingi tarifai priklauso nuo jūsų naudojamo plano.

 

NAV skambučių ir paslaugų centras: tel.: (+47) 55 55 33 33
NAV skambučių ir paslaugų centras gali atsakyti į klausimus susijusius su NAV paslaugomis bei išmokomis, išskyrus senatvės pensijas ir pagalbines technologijas. Mes galime padėti jums ir konsultuoti dėl jūsų teisių bei pareigų. Dažniausiai galime padėti, nenukreipdami į kitą konsultaciją.
Darbo valandos: darbo dienomis 08.00–15.30.

 • Spausti 1: Finansinė pagalba, laikinas apgyvendinimas (skubus atvejis) ar kita socialinė konsultacija.
 • Spausti 2: Darbas, nedarbingumo pašalpa, darbo apmokestinimo pašalpa, darbingumo statuso forma arba nedarbingumo pažyma.
 • Spausti 3: Su šeimos nariais susijusios išmokos.
 • Spausti 4: Invalidumo pensija.
 • Spausti 5: Kiti klausimai.

 

Darbdaviai ir gydytojai: tel.: (+47) 55 55 33 36 (darbdaviai: spausti 1, gydytojai: spausti 2)
Atsakome į klausimus dėl kompensacijų, nedarbingumo eigos, įdarbinimo, atleidimo iš darbo ir pertvarkymų.
Darbo valandos: darbo dienomis 08:00–15:30.

 

Pensijos: tel.: (+47) 55 55 33 34
Konsultuojame dėl jūsų atvejo bei jūsų teisių ir pareigų, susijusių su pensijomis.
Darbo valandos: darbo dienomis 08:00–15:30.
Dėl klausimų, susijusių su neįgalumo pensija, skambinkite: tel.: (+47) 55 55 33 33.

 

Pagalba nav.no – savitarna: tel.: (+47) 55 55 33 39 (spausti 3)

Ar patiriate problemų su nav.no naudodamiesi savitarna, ar savo naudotojo vardu bei slaptažodžiu? Mes galime jums padėti.
Darbo valandos: darbo dienomis 08:00–15:30.

 

Finansiniai patarimai: tel.: (+47)  55 55 33 39

NAV skolų konsultacijos tel.: (+47) 55 55 33 39 (spausti 1) konsultacijos metu suteikiami jums reikalingi finansiniai patarimai. Mes galime suteikti jūsų finansinės padėties apžvalgą. Mes taip pat galime atsakyti į konkrečius klausimus ir pateikti bendrąsias rekomendacijas dėl tokių dalykų kaip skolų išieškojimas, priverstinis namų pardavimas, atskaitymai iš darbo užmokesčio ir teisminės bei neteisminės skolų sureguliavimo procedūros. Šia pagalbos linija galite skambinti anonimiškai.
Darbo valandos: darbo dienomis 09.00–15.00.

 

NAV EURES: tel.: (+47)  55 55 33 39 (spausti 2)

Patarimai ir konsultacijos dėl darbuotojų atrankos iš Europos.
Darbo valandos: darbo dienomis 08.00–15.30.

 

Tarptautinis: tel.: (+47) 21 07 37 00

Mes galime atsakyti į klausimus apie vartotojus, kurie yra užsienyje, bet turi socialinės apsaugos teises Norvegijoje. Mes taip pat galime atsakyti į vartotojų, esančių Norvegijoje klausimus, kurie turi socialinės apsaugos teises kitose šalyse, su kuriomis Norvegija pasirašė socialinės apsaugos sutartį.
Darbo valandos: darbo dienomis 08.00–15.30.

 

Valstybinis darbdavių ir darbuotojų registras: tel.: (+47) 62 02 40 50

Centrinis darbo santykių registras Norvegijoje (tiek kranto, tiek jūros). Registras rodo ryšį tarp įmonės organizacijos numerio ir darbuotojo asmens kodo. Registre taip pat yra sąskaitų numeriai įmonėms ligos išmokų kompensavimui ir tėvų išmokoms.[/swpm_protected]

Dažnai užduodami klausimai apie mokesčių atskaitymo kortelę (Skattekort)

Negavau mokesčių atskaitymo kortelės. Ką turėčiau daryti?

Mokesčių kortelė (Skattekort) yra skaitmeninė. Tai reiškia, kad begausite mokesčių atskaitymo kortelės paštu savo namų adresu. Jums taip pat nereikia nieko pateikti savo darbdaviui.

Vietoj mokesčių atskaitymo kortelės bus išsiųsta informacija apie jūsų mokesčių atskaitymo kortelę (mokesčių pranešimas). Jei esate registruotas elektroninis naudotojas, gausite informaciją savo pranešimų skiltyje Altinn puslapyje.

Jei iki sausio 9 d. negausite informacijos apie savo mokesčių kortelę, gali būti, kad Mokesčių administracijai nepakanka pagrindinės informacijos apie ją. Tokiu atveju galite užsisakyti mokesčių atskaitymo kortelę ir patys įvesti informaciją.

Svarbu! Prisiminkite, kad jūsų darbdavys gali pasinaudoti jūsų praėjusių metų mokesčių kortele už jūsų sausio mėnesio atlyginimą.

Kas yra elektroninė mokesčių kortelė?

Mokesčių administracija pristo elektronines mokesčių atskaitymo korteles. Jums nereikia nieko pateikti savo darbdaviui.

Kaip veikia elektroninė mokesčių kortelė:

 • Nebegausite popierinės mokesčių atskaitymo kortelės.
 • Gruodžio mėn. jums bus išsiųsta informacija apie jūsų mokesčių kortelę (mokesčių pranešimas). Čia rasite informaciją apie mokesčių atskaitymo pagrindą. Patikrinkite, ar šis paskaičiavimas yra teisingas. Jei esate registruotas elektroninis vartotojas, gausite informaciją savo pranešimų skiltyje Altinn puslapyje.
 • Jums nereikia nieko pateikti savo darbdaviui. Darbdaviai gauna jūsų mokesčių atskaitymo kortelę elektroniniu būdu.
 • Jei mokesčių atskaitymo kortelėje esantis mokesčių pagrindas yra neteisingas, galite pakeisti mokesčių atskaitymo kortelę.
 • Jei metų eigoje pakeisite mokesčių kortelę, apie jūsų darbdaviai bus apie tai informuoti, kad visada turėtų prieigą prie jūsų naujausios mokesčių išskaičiavimo kortelės.

Kaip apskaičiuojama mokesčių kortelė?

Paprastai jis bus grindžiama paskutiniu mokestiniu atsiskaitymu. Bus apskaičiuota, kiek jūsų pajamos ir atskaitymai pasikeis nuo paskutinio atskaitymo Paskutinio mokestinio atsiskaitymo duomenys yra beveik dvejų metų senumo nuo mokesčių išskaičiavimo kortelės išdavimo.

Tuo tarpu jūsų finansai galėjo labai pasikeisti, todėl svarbu patikrinti mokesčių išskaičiavimo kortelę.

Koks skirtumas tarp lentele grįstos kortelės ir procentinės kortelės?

Lentele grįsta kortelė

Naudojant lentele grįsta kortelę, daugiau mokesčių išskaičiuojamos kuo didesnės jūsų pajamos. Yra keletas skirtingų lentelių kodų, pagal kuriuos apskaičiuojami turto pajamų dydį ir įvestus atskaitymus. Darbo užmokesčio dydis arba pensija neturi reikšmės lentelės numeriui, jei viskas yra mokama to paties darbdavio.

Tai reiškia, kad tol, kol turite lentele grįstą kortelę ir tą patį darbą ar gaunate tą pačią pensiją, jūs pasiliekate tą patį lentelės numerį, net jei pasikeičia atlyginimas / pensija, kol kitos pajamos / atskaitymai yra vienodi.

Lentele grįsta kortelė susideda iš dviejų dalių. 1 dalyje yra lentelės numeris ir pagal šią lentelę pagrindinis darbdavys atskaito mokesčius. Mokesčių atskaitymo kortelės 2 dalyje yra procentinė norma, kuri naudojama, jei turite kelis darbdavius, taip pat, pavyzdžiui, už priemokas. Tai reiškia, kad jūsų pagrindinės pajamos nėra atskaičiuojamos procentais.

Ar gaunate lėšų iš Darbo ir socialinės gerovės tarnybos (NAV) ir gaunate pajamų iš darbo? Tokiu atveju turite atkreipti ypatingą dėmesį. NAV gauna mokesčių atskaitymo kortelės duomenis elektroniniu būdu ir ne visada informuojama, ar turite kitą pagrindinį darbdavį. Įsitikinkite, kad pagrindinis darbdavys ir NAV mokesčių neatskaitytų naudodami 1 dalį pagal lentelę.

Procentinė kortelė

Pagal procentinę kortelę atskaitomas tas pats mokesčių procentas, net jei jūsų pajamos pasikeis. Tai reiškia, kad jei uždirbsite daugiau nei pagrindas, naudojamas apskaičiuojant mokesčių kortelę, sumokėsite per mažai mokesčių. Jei uždirbsite mažiau, per daug mokesčių bus atskaičiuota.

Ką daryti, kai turiu kelis darbdavius?

Jei turite kortelę su atskaičiavimais pagal lentelę ir kelis darbdavius, pensijų fondus ar pan., turėtumėte informuoti, ar jie yra jūsų pagrindiniai darbdaviai (kur jūs daugiausiai uždirbate), ar jie yra antriniai darbdaviai. Atsižvelgiant į tai, Darbo ir socialinio aprūpinimo tarnyba (NAV) taip pat laikoma darbdaviu.

Pagrindinis darbdavys atskaito mokesčius pagal lentelę (anksčiau – mokesčių atskaitymo kortelės 1 dalis), o kiti darbdaviai atskaito procentus (anksčiau – 2 dalis).

Jei gaunate kelių rūšių išmokas iš NAV, turite nurodyti NAV atskaityti pagal pagrindines išmokų mokėjimo lenteles (anksčiau 1 dalį) ir kitus mokėjimus procentais (ankstesnė 2 dalis). Jei lentelės atskaičiavimai naudojami visiems mokėjimams iš NAV, jūsų mokesčių atskaitymai bus neteisingi ir yra didelė rizika, kad atsiras mokestinių įsiskolinimų.

Taip pat galite kreiptis dėl procentinės kortelės, kad išvengtumėte mokesčių sumažinimo klaidų. Iš esmės kiekvienam, turinčiam kelis darbdavius laikui bėgant, išduodama procentinė kortelė, tačiau Mokesčių administracijos skaičiavimai grindžiami paskutiniuoju mokestiniu atsiskaitymu arba paskutiniais mokesčių atskaitymo kortelės pakeitimais, o tai reiškia, kad po to padaryti pakeitimai neįtraukiami.

Ar gaunate lėšų iš Darbo ir socialinės gerovės tarnybos (NAV) ir gaunate pajamų iš darbo? Tokiu atveju turite atkreipti ypatingą dėmesį. NAV gauna mokesčių atskaitymo kortelės duomenis elektroniniu būdu ir ne visada informuojama, ar turite kitą pagrindinį darbdavį. Įsitikinkite, kad pagrindinis darbdavys ir NAV mokesčiai nėra atskaityti pagal lentelę.

Kaip gauti informaciją kopiją apie mokesčių atskaitymo kortelę (apie mokesčių pranešimą)?

Prisijunkite ir peržiūrėkite informaciją apie savo mokesčių kortelę.

Kaip turėčiau pakeisti mokesčių kortelę?

 1. Skaitykite, kaip pakeisti mokesčių atskaitymo kortelę
 2. Nežinote, ar reikia pakeisti mokesčių atskaitymo kortelę? Skaitykite daugiau apie tai, kada turėtumėte apsvarstyti galimybę pakeisti mokesčių atskaitymo kortelę.
 3. Prisijunkite.
 4. Įveskite išsamią informaciją apie užmokestį, pensiją ir sumokėtus mokesčius šiais metais. Ši informacija pateikiama paskutiniame algalapyje, kurį gavote iš savo darbdavio, arba paskutiniame pensijų fondo pranešime.
 5. Kai kurios pensijų įmonės to nepateikia kaip bendros sumos. Tokiu atveju jūs pats turite pridėti mokesčius, kurie buvo išskaičiuoti iš kiekvieno apmokėjimo.
 6. Jei negavote jokio atlyginimo, pensijos ar pajamų iš sužvejotų žuvų kiekio iš žvejybos ir iki šiol nemokėjote mokesčių šiais metais, galite įrašyti „0“. Šie elementai nėra rodomi iki sausio 1 d. kiekvienais metais.
 7. Įveskite laukiamą/nuspėjamą visų metų pajamų sumą. Kai kurios skiltys yra užpildytos pagal jūsų paskutinį mokesčių pranešimą ar paskutinį mokesčių kortelės pakeitimą. Jei šios sumos neatitinka jūsų duomenų, galite įvesti naują sumą.
 8. Įveskite numatomus atskaitymus, kitaip tariant, sumas, kurias galima atskaityti. Paprastai jūs turite teisę į atskaitymus už palūkanas. Jei skola priklauso keliems žmonėms, jūs turite teisę į atskaitymus tik už savo skolos dalį. Pavyzdžiui, atskaitymų apima kelionės išlaidas ir palūkanas už paskolas.
 9. Įveskite, kiek tikitės turėti turto ir paskolų metų pabaigoje.
 10. Galite pridėti elementus naudodami paieškos laukelį savo ekrano viršuje arba spustelėdami „Pridėti …“ pagal skirtingas kategorijas. Norėdami pašalinti elementą, galite įvesti „0“ arba spustelėkite šiukšlių dėžės simbolį ant elemento.
 11. Puslapio apačioje galite matyti, kaip jūsų pakeitimai įtakoja jūsų naują mokesčių atskaitymo kortelę.
 12. Paspauskite „Siųsti“ puslapio apačioje.

Darbdavys gauna jūsų mokesčių atskaitymo kortelę elektroniniu būdu. Tada gausite informacija apie jūsų mokesčių kortelę (mokesčių pranešimas) Altinn. Jums nereikia nieko pateikti savo darbdaviui.

Prieš keisdami mokesčių kortelę, turite turėti šiuos dokumentus:

 • Atlyginimas: Jūs gaunate algalapių popierinę arba elektroninę versiją iš darbdavio.
 • Pensija: Jei esate pensininkas, jums reikia dokumentų iš Darbo ir Socialinės Rūpybos tarnybos (NAV) arba iš to, kas moka pensiją.
 • Paskolos / turtas. Dokumentai iš banko parodys jūsų paskolas, palūkanas už paskolas ir bet kokį turtą.

Kada turėčiau pakeisti mokesčių kortelę?

Ar įsigijote namą ir paėmėte paskolą, ar pakeitėte darbo vietą ir gaunate didesnį atlyginimą? Jei taip, tai yra gera idėja pakeisti savo mokesčių atskaitymo kortelę, kad jūsų mokesčių atskaitymai būtų teisingi.

Priežastys mokesčių atskaitymo kortelės pakeitimui:

 • Jei mokesčių kortelės duomenys nėra teisingi;
 • Jei pradėsite dirbti;
 • Jei kelionė tarp jūsų namų ir darbo vietos tapo ilgesnė arba trumpesnė;
 • Jei tapote neįgaliu;
 • Jei per pastaruosius metus tapote pensininku;
 • Jei pradėjote gauti pilną ar dalinę senatvės pensiją;
 • Jei pakeisite savo pensijos dydžio procentus;
 • Jei pradėjote gauti AFP;
 • Jei paliksite samdomą darbą ir pradėsite gauti tik pensiją;
 • Jei jūsų pensija pasikeičia iš neįgalumo pensijos į senatvės pensiją;
 • Jei jūsų pensija pasikeičia iš likusio gyvo sutuoktinio pensijos į senatvės pensiją;
 • Jei pasikeičia jūsų apmokestinamoji nacionalinio draudimo išmoka;
 • Jei tapote našliu/našle;
 • Jei jūsų vaikas pradėjo eiti į dieninės priežiūros įstaigą;
 • Jei įsigijote namą ar automobilį ir paėmėte paskolą;
 • Jei jūsų palūkanų išlaidos pasikeičia;
 • Jei tapote vienišu tėvu;
 • Nustojus gauti pereinamojo laikotarpio išmokas.

Ar reikia į ką nors atsižvelgti, jei aš per einamuosius metus pakeisiu mokesčių išskaičiavimo kortelę?

Svarbu, kad jūs pateiktumėte ataskaitą apie tai, kiek uždirbote ir kiek buvo atskaityta nuo sausio iki jūsų paraiškos. Šią informaciją rasite paskutiniame algalapyje arba įvedę visus savo algalapius / pensijų mokėjimus. Taip pat turite pranešti apie savo metines pajamas ir kitas pajamas bei atskaitymus. Sumos turi būti nurodomos bruto.

Galite pakeisti savo mokesčių atskaitymo kortelę.

Aš gaunu pinigus iš NAV ir turiu klausimų apie mokesčių atskaitymo kortelę

Jei turite klausimų apie tai, ar mokesčių kortelė yra teisinga, mokesčių administracija atsakys į tai. Klausimai apie faktinį mokesčių atskaitymą turėtų būti siunčiami Darbo ir socialinio aprūpinimo tarnybai (NAV).

Nereikia pateikti savo mokesčių atskaitymo kortelės į NAV, nes NAV mokesčių korteles elektroniniu būdu gauna iš Mokesčių Administracijos.

NAV ne visada yra informuoti, jei turite kitą pagrindinį darbdavį. Jei turite lentele grįstą kortelę, turite užtikrinti, kad šią kortelę naudos tik jūsų pagrindinis darbdavys.

Ką daryti, jei noriu atskaityti daugiau nei nurodyta mokesčių kortelėje?

Jums nereikia naujos mokesčių atskaitymo kortelės iš mokesčių inspekcijos. Susisiekite su savo darbdaviu / darbo užmokesčio įstaiga (arba pensijų fondu) ir paprašykite atskaityti daugiau mokesčių. Mokesčių mokėjimo aktas (5 skyrius, 5-5 skirsnis, 2 dalis) įpareigoja darbdavį atskaityti daugiau mokesčių, jei to paprašysite.

Jei nesate tikri, kiek daugiau mokesčių norite atskaityti, galite apskaičiuoti savo mokesčius naudodami skaičiuoklę. Jūsų darbdavys gali reikalauti, kad jūsų prašymas būtų pateiktas raštu.

Kas gali gauti jūsų mokesčių atskaitymo kortelę?

Norint gauti mokesčių atskaitymo kortelę, darbdaviui reikia asmens nacionalinio ID numerio. Pagal įstatymą darbdaviai gali gauti mokesčių korteles asmenims, kuriems jie ketina apmokestinti darbo užmokestį.

Darbdavys turi teisę gauti mokesčių kortelę dėl jų įsipareigojimo atlikti išankstinius atskaitymus. Elektroninėje mokesčių kortelėje yra ribotas informacijos kiekis, pvz., mokesčių lentelės, mokesčių tarifas ir mokesčių savivaldybės duomenys.

Kai kurie darbdaviai neturi pilnos naujausios informacijos savo darbo užmokesčio sistemose, todėl gali atsitikti taip, kad jie gauna mokestines korteles asmenims, kurie šiuo metu nėra jų darbuotojai.

Jei pastebėsite, kad kitas nei jūsų dabartinis darbdavys gavo jūsų mokesčių atskaitymo kortelę, turėtumėte susisiekti, kad tai ištaisytų.


Užpildykite mokesčių deklaravimo anketą ir sužinokite, kokią sumą galite susigrąžinti ir kokius dokumentus reikia pateikti. Mes nemokamai paskaičiuosime, kiek mokesčių galite susigrąžinti papildomai. Atsakymą pateiksime per kelias dienas. Spauskite čia


 

Ką daryti, jei mokesčių išskaičiavimo kortelėje neteisingas mokesčių išskaitymas?

Galbūt jūs turite kitokį mokesčių atskaitymą nei kolegos, kurie yra tokioje pačioje situacijoje kaip jūs? Jei norite sužinoti, ar jūsų mokesčių atskaitymo kortelė yra teisinga, galite kreiptis dėl kortelės keitimo. Jums reikia užpildyti formą „Prašymas išduoti užsienio mokesčių mokėtojų kortelę užsienio piliečiams“ RF-1209, ir pateikti bet kokią naują informaciją arba naudoti formą „Prašymas dėl naujos ar pakeistos mokesčių kortelės / išankstinių mokesčių“ (RF-1102) .

Jei iš Mokesčių administracijos gavote PIN kodus, galite kreiptis dėl naujos mokesčių atskaitymo kortelės internete apsilankę skatteetaten.no.


Užpildykite mokesčių deklaravimo anketą ir sužinokite, kokią sumą galite susigrąžinti ir kokius dokumentus reikia pateikti. Mes nemokamai paskaičiuosime, kiek mokesčių galite susigrąžinti papildomai. Atsakymą pateiksime per kelias dienas. Spauskite čia


 

Noriu atgauti mokesčių grąžinimą į kitą sąskaitą. Kaip ir iki kada galiu pasikeisti banko sąskaitos numerį?

Elektroninės sąskaitos keitimo terminas yra gegužės 15 d. Mokesčių permokos išmokamos į tą banko sąskaitą, kuri yra nurodyta jūsų paskutinėje mokesčių deklaracijoje. Turite prisijungt prie Altinn, paspausti “Endre kontonummer eller utbetalingsmåte”  ir bus pateiktas sąskaitos numerių sąrašas, iš kurių galėsite pasirinkti. Daugiau apie sąskaitų numerių keitimą, galite paskaityti čia.

Esu vieniša mama. Kokias išmokas galiu gauti?

Jei esate vieniša mama, galite gauti pereinamojo laikotarpio (Overgangsstønad), padidintas išmokas už vaikus (Utvidet barnetrygd), mokymosi (Stønad til skolepenger) ir persikėlimo, susijusio su darbu (Tilleggsstønader) išmokas. Kokios išmokos priklausys jums, galite sužinoti čia.

Kokios yra taisyklės gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd) ir piniginę paramą mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte), jei esu darbuotojas iš užsienio? Ar vaikas privalo gyventi Norvegijoje? Kokių dokumentų reikia?

Vaikas gali gyventi arba Norvegijoje, arba Lietuvoje. Pagrindinis reikalavimas, kad abu tėvai turi būti Socialinio draudimo nariai Norvegijoje arba EEE šalyje mažiausiai 5 paskutinius metus. Jeigu buvote socialiniai drausti Lietuvoje, turite pristatyti E104 formą už paskutinius 5 metus. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Ar galiu gauti išmokas mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte), jeigu mano šeima gyvena Lietuvoje? Kokią sumą galiu gauti ir ar galiu susigrąžinti už praėjusį laikotarpį?

Jūs galite išmokas mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte), nepriklausomai, ar jūsų šeima gyvena Lietuvoje, ar Norvegijoje. Tačiau, kad gautumėte išmokas, turite atitikti tam tikrus reikalavimus. Plačiau apie reikalavimus, skaitykite čia.

Pilna išmokos suma yra 7500 NOK per mėnesį. Išmokas galima susigrąžinti už 3 praėjusius mėnesius, todėl labai svarbu kreiptis laiku.

Dirbu Norvegijoje, šeima gyvena Lietuvoje. Ar galiu gauti išmokas už vaikus? Kokią sumą galiu gauti ir ar galiu susigrąžinti už praėjusį laikotarpį?

Taip, jei jūs auginate vaiką iki 18 metų vaikų, Jūs turite teisę gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd). Nesvarbu, ar vaikas gyvena Norvegijoje, ar Lietuvoje. Išmokas galima susigrąžinti už 3 praėjusius metus. Daugiau apie išmokas už vaikus Norvegijoje galite paskaityti čia.

Pilna išmoka už vaikus Norvegijoje yra 1054 NOK per mėnesį už 1 vaiką, bet jei jums priklauso išmokos už vaikus Lietuvoje, norvegiška išmoka bus sumažinta atitinkama suma, kuri jums priklausytų Lietuvoje.