Darbuotojui baigus darbo santykius, visi sukaupti atostoginiai pinigai, įskaitant neapmokėtas atostogas, turi būti išmokėti paskutinę įprastą mokėjimo dieną prieš išėjimą iš darbo. Tai apima atostoginius, uždirbtus praėjusiais metais, ir atostoginius, kurie sukaupti iki išėjimo iš darbo. Jei visi pinigai negali būti apskaičiuoti iki šio laiko, likusi dalis gali būti išmokėta kartu su paskutiniu atlyginimu.

Vyresniems nei 60 metų darbuotojams, kurie baigia darbo santykius arba išeina į pensiją, priskaičiuojama papildoma atostogų savaitė. Ši savaitė uždirbama nuo to metinio pajamų laikotarpio, kai darbuotojui sueina 59 metai. Darbuotojai, kurie išeina iš darbo iki metų pabaigos, turėtų gauti visas sukauptas atostogines sumas, įskaitant papildomą savaitę, net jei jie sulauks 60 metų tik kitais metais.

Atostoginiai už praėjusius metus iki išėjimo yra išmokami be išankstinio pajamų mokesčio. Atostoginiai, uždirbti einamaisiais metais išmokami iki metų pabaigos dėl darbo santykių pabaigos, yra apmokestinami iš anksto. Daugelis darbuotojų norėtų, kad atostoginiai, uždirbti darbo pabaigoje, būtų išmokėti tik kitais metais.

Nepanaudotų atostogų dienų išmokėjimas

Jei darbo santykiai baigiasi po to, kai atostoginiai jau yra išmokėti ir atostogų dienos jau yra apskaičiuotos, darbuotojui turi būti sumokėta už nepanaudotas atostogų dienas. Tai yra papildomai prie atostoginių, uždirbtų einamaisiais metais.

Ankstesnių laikotarpių atostogų dienų apskaičiavimas (nepanaudotos atostogos)

Jeigu darbo santykiai baigiasi prieš atostoginių išmokėjimą, būtina patikrinti, ar darbuotojui priklausė atostogos, už kurias praėjusiais metais nebuvo apskaičiuotas atlyginimas. Jei taip, už šias dienas turi būti išmokėtas atlyginimas paskutinę darbo santykių dieną arba paskutinę atlyginimo dieną. Praėjusių metų nepanaudotos atostogos jau yra apskaičiuotos prieš metų atostoginių išmokėjimą.