"*" žymi būtinus įvesti laukus

ASMENINĖ INFORMACIJA

Ar jau išvykote iš Norvegijos?*

DĖL KO TEIKIATE PARAIŠKĄ?

Jums reikės siųsti dokumentus už tą laikotarpį, dėl kurio kreipiatės:

-

Už kokį laikotarpį kreipiatės dėl U1?

DARBO SĄLYGOS

(informacija apie darbą ir darbdavį)

DARBAS

Fiksuotas darbo laikas (Jei NE, turite pridėti darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kuriuose būtų nurodytos tikslios dirbtos dienos.)
Ar turėjote prašomu laikotarpiu atostogų ar nemokamų atostogų?*
Jei Taip, tai kokiu laikotarpiu?
Nuo
Iki
 
Ar dirbote visą įspėjimo dėl atleidimo laikotarpį?
Ar dirbote rotacijos būdu?
Kada buvo jūsų paskutinė faktinė darbo diena (imtinai)?
Nuo
Iki
Ar dirbote keliose šalyse?

NUOSAVAS VERSLAS

Ar tuo laikotarpiu, dėl kurio kreipiatės dėl U1, dirbote savarankiškai Norvegijoje?

AR GAVOTE KOKIŲ NORS IŠ ČIA IŠVARDYTŲ IŠMOKŲ IŠ NORVEGIJOS?

Bedarbio pašalpos
Ligos pašalpos
Ligos pašalpos
Priežiūros pašalpa
Nėštumo pašalpa
Mokymosi pašalpa