JOLIN ACCOUNTING AS – autorizuota finansinių paslaugų teikimo bendrovė. Mes atliekame kokybiškas buhalterinės apskaitos paslaugas, padedame įsteigti naują įmonę bei konsultuojame verslo ir kitais finansiniais klausimais. Atsižvelgiame į kiekvieno kliento individualius poreikius ir siūlome palankiausius sprendimus.

BUHALTERINĖS APSKAITOS PASLAUGOS

 • Pirminių apskaitos dokumentų registravimas;
 • Kasos knygos registravimas, apskaita;
 • Avanso apyskaitų registravimas;
 • Banko dokumentų registravimas;
 • Ilgalaikio turto apskaita;
 • Atsargų apskaita;
 • Mokesčių apskaičiavimas ir registravimas;
 • Įmonės vidaus dokumentų rengimas;
 • PVM grąžinimo organizavimas, reikiamų dokumentų tvarkymas;
 • Kuro apskaita;
 • Sąskaitų faktūrų išrašymas, gautinų sumų koordinavimas;
 • Finansinių ataskaitų sudarymas ir kt.

DARBUOTOJŲ ATLYGINIMŲ APSKAITA

 • Darbuotojų įtraukimas į AA registrą;
 • Atlyginimų skaičiavimas;
 • Darbo kortelių „Byggekort“ užsakymas;
 • Darbo sutarčių rašymas ir kt.

ĮMONIŲ STEIGIMAS, ĮTRAUKIMAS Į REGISTRUS

 • Enkeltpersonforetak (individuali, vieno žmogaus įmonė);
 • Aksjeselskap (uždaroji akcinė bendrovė);
 • Ansvarlig selskap med delt ansvar DA (dviejų ir daugiau žmonių įmonė);
 • Įmonių registravimas PVM registre ir kt.

APLEISTOS IR NETVARKINGOS BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMAS

 • Esant poreikiui sutvarkome buhalterinę apskaitą už praėjusius laikotarpius bei pateikiame visas reikiamas ataskaitas.

KONSULTACIJOS VERSLO IR FINANSŲ KLAUSIMAIS

 • Atsakysime į visus Jums iškilusius klausimus ir padėsime išsirinkti racionaliausią sprendimą.

JOLIN ACCOUNTING AS
Org.nr. 915 077 218
Stampehaugen 11
3405 LIER
tel.+47 47373755