Išmokos už vaikus skiriamos tėvams, turintiems vaikų iki 18 metų, kurie gyvena Norvegijoje su vienu iš tėvų arba tėvams, kai vienas tėvų gyvena EEE. Išmokos už vaikus skiriamos siekiant padengti vaiko išlaidas.