Jei esate laikomas Norvegijos rezidentu, privalote mokėti mokesčius už visas pajamas ir turtą, kurį turite tiek Norvegijoje, tiek užsienyje. Jei nesate rezidentas, mokėsite mokesčius tik už tam tikras pajamas ir turtą, susijusį su Norvegija. Tai reiškia, kad jūsų mokesčių našta gali skirtis priklausomai nuo jūsų statuso.

Pajamų mokestis

Kaip Norvegijos rezidentas, mokate mokesčius už visas pajamas, kurias gaunate per kalendorinius metus. Tai gali būti darbo užmokestis, palūkanos, pajamos iš nuomos, pajamos iš akcijų ar bet kokios kitos pajamos. Pajamų mokestis Norvegijoje yra 22 procentai ir jis apskaičiuojamas nuo jūsų bendrųjų pajamų, atėmus visus leidžiamus atskaitymus. Kuo didesnės jūsų pajamos, tuo didesnis gali būti mokestinis įsipareigojimas. Žmonės, kurie uždirba mažiau, mokės proporcingai mažiau mokesčių nei tie, kurie uždirba daugiau. Tai reiškia, kad mokestinė sistema yra progresyvi ir skirta tam, kad labiau prisidėtų tie, kurie turi didesnes pajamas.

Turto mokestis

Norvegijoje taip pat turime turto mokestį, kurį reikia mokėti už visą turtą, kurį turime metų pabaigoje, t. y. gruodžio 31 dieną. Tai apima banko indėlius, akcijas, automobilius, nekilnojamąjį turtą ir kitą turtą. Turto mokestis mokamas tiek savivaldybei, tiek valstybei, todėl mokesčių suma gali skirtis priklausomai nuo jūsų turto dydžio ir vietos. Turto mokestis apskaičiuojamas nuo jūsų grynojo turto, t. y. turto vertės po to, kai atimama visa jūsų skola. Kuo didesnis jūsų turtas, tuo daugiau mokesčių turėsite sumokėti. Jei turite turtą užsienyje, taip pat gali tekti mokėti mokesčius už tą turtą Norvegijoje, priklausomai nuo dvišalių sutarčių tarp šalių.

Papildoma informacija

Norvegijoje taip pat egzistuoja socialinio draudimo įmokos, kurias mokate kartu su pajamų mokesčiais. Šios įmokos padeda finansuoti viešąsias paslaugas, tokias kaip sveikatos apsauga ir pensijos. Be to, yra pridėtinės vertės mokestis (PVM), kuris yra netiesioginis mokestis ir taikomas prekėms ir paslaugoms. Šie mokesčiai prisideda prie valstybės biudžeto ir padeda finansuoti viešąsias paslaugas ir infrastruktūrą. Norvegijos mokesčių sistema yra sukurta taip, kad užtikrintų teisingumą ir socialinę lygybę, todėl didesnes pajamas ir turtą turintys asmenys prisideda daugiau.