Kaip ir daugelyje kitų šalių, Norvegijos valdžios institucijos siunčia gyvybės pažymėjimus užsienyje gyvenantiems asmenims.

Gyvybės pažymėjimai užtikrina, kad pensijos ir neįgalumo išmokos būtų mokamos tikriems gavėjams. Tokiu būdu NAV sumažina klaidų riziką mirties atveju.

Tie, kuriems bus suteiktas gyvybės pažymėjimas, gaus gyvybės pažymėjimo formą ir informacinį laišką iš NAV. Formos pateikimo laiške rasite galutinį terminą.

Sertifikatą gavėjas turi pasirašyti pats. Be to, gavėjo gyvenamosios vietos valstybinė institucija arba du liudytojai (du suaugę asmenys) turi patvirtinti, kad gavėjas yra gyvas.

Jei negavote sertifikato, gali būti, kad NAV nebuvo informuota apie jūsų adreso pasikeitimą arba dėl to, kad yra problemų su pašto paslauga. Tokiu atveju galite atsispausdinti gyvybės pažymėjimo formą (leveattestskjema) iš mūsų tinklalapio.

Užpildykite formą su savo vardu, tapatybės kodu (11 skaitmenų) ir, jei reikia, savo nauju adresu ir atsiųskite ją NAV. Atminkite, kad forma turi būti pasirašyta ir patvirtinta.

Išmokų sustabdymas

Jei NAV negauna iš jūsų gyvybės pažymėjimo, jei nėra jūsų parašo arba trūksta liudytojų patvirtinimo, mokėjimai bus sustabdyti po priminimo.

Dažniausiai užduodami klausimai apie gyvybės pažymėjimus

Paprastai yra daug žmonių, kurie kreipiasi į NAV dėl gyvybės pažymėjimo. Žemiau rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

  •  NAV gaus gyvybės pažymėjimą per vėlai. Ar galima pratęsti pateikimo terminą?

Negalime pratęsti termino. Taip yra todėl, kad gyvybės sertifikatų išsiuntimas ir registracija yra automatinė procedūra. Todėl atskirų terminų neįmanoma įregistruoti rankiniu būdu. Jei per nustatytą terminą nepateiksite sertifikato, gausite priminimą. Nors ir informavote apie vėlavimą, gausite priminimo laišką su gyvybės pažymėjimu ir naują terminą. Mokėjimai nebus sustabdyti, kol nustos galioti naujas terminas.

  •   Aš neseniai atsiunčiau patvirtinimą, kad esu gyvas. Ar taip pat turiu siųsti naują gyvybės pažymėjimą?

 Taip. Jei gavote laišką iš NAV su gyvybės pažymėjimu, turite jį grąžinti pasirašytą ir patvirtintą liudininkų. Taip yra todėl, kad gyvybės sertifikatų išsiuntimas ir registracija yra automatinė procedūra. Todėl atskirų terminų neįmanoma įregistruoti rankiniu būdu.

  •  Ar galiu nuskenuoti gyvybės pažymėjimą ir išsiųsti jį el. paštu?

Ne. Gyvybės sertifikate yra asmeninės informacijos, o elektroninis paštas nėra laikomas saugiu tokios informacijos pateikimo kanalu.

  •  Ar NAV gali siųsti patvirtinimą, kad gautas mano gyvybės sertifikatas?

NAV kiekvienais metais siunčia gyvybės sertifikatų formas tūkstančiams pensijų gavėjų. Jei gyvybės sertifikatas neatvyko arba jis buvo pamestas pašte, NAV su jumis susisieks. Prašome susisiekti su NAV, kad gautumėte gyvybės sertifikatą.

Ar turite kitų klausimų apie gyvybės pažymėjimus?

Skambinkite NAV, tel.: +47 55 55 33 34.