Pensininkai, kuriems sukako 67 metai ir asmenys, gaunantys neįgalumo išmokas, išlaikantys sutuoktinį ir (arba) vaikus iki 18 metų, gali gauti išlaikymo priedą.

Kas gali gauti išlaikymo priedą?

Išlaikymo priedas yra pensijų priemokos. Jis suteikiamas žmonėms, gaunantiems pensiją, išlaikantiems sutuoktinį ir (arba) vaikus, ir gaunantiems tam tikro dydžio pajamas. Pensininkams turi būti sukakę 67 metų ir jie turi gauti pilną senatvės pensiją, kad galėtų gauti išlaikymo priedą.

Išlaikymo priedas yra apskaičiuojamas pagal išlaikomo sutuoktinio/vaiko pajamas, bei numatytas pensininko pajamas. Išlaikomas sutuoktinis negali gauti savo senatvės pensijos arba negali turėti teisės į pilną senatvės pensiją. Vaiko priedas vaikams, kurie gyvena su abiem tėvais, apskaičiuojamas pagal abiejų tėvų pajamas.

Priedas dėl vaiko

 • Pensininkai, kuriems sukako 67 metų ir gauna visą pensiją, gali gauti vaiko priedą, jei jų išlaikomas vaikas ar vaikai neturi pajamų, viršijančių bazinę sumą.
 • Asmenys, gaunantys neįgalumo išmokas, gali gauti vaiko priedą, jei jų išlaikomas vaikas ar vaikai neturi pajamų, viršijančių bazinę sumą.
 • Net jei abu tėvai gauna pensiją, tik vienas iš jų gali gauti vaiko priedą.
 • Vaiko priedas nesuteikiamas sutartinių pensijų gavėjams.

Priedas sutuoktiniui

 • Pensininkai, kuriems sukako 67 metų ir gauna visą pensiją, gali gauti sutuoktinio priedą, jei sutuoktinis negauna socialinio draudimo pensijos, neturi teisės į pilną socialinio draudimo senatvės pensiją ir neturi pajamų, viršijančių bazinę sumą. Sutuoktinio priedas negali būti skiriamas, jei sutuoktinis gauna sutartinę privataus sektoriaus pensiją, kuri buvo suteikta iki 2011 m. sausio 1 d., arba gauna sutartinę valstybinio sektoriaus pensiją.
 • Pensininkai su sutartine pensija, gaunantys sutartinę pensiją, apskaičiuotą socialinio draudimo, t. y. sutartinę valstybinio sektoriaus pensiją arba „seną sutartinę pensiją“ iš privataus sektoriaus, gali gauti sutuoktinio priedą pagal tas pačias taisykles, kurios taikomos senatvės pensininkams, tačiau tik esant su išlaikomu sutuoktiniu, vyresniu nei 60 metų amžiaus.
 • Asmenys, gaunantys neįgalumo išmokas, gali gauti išlaikymo priedą sutuoktiniams, vyresniems nei 60 metų, kurie negauna socialinio draudimo pensijos, neturi teisės į visą socialinio draudimo senatvės pensiją ir neturi pajamų, viršijančių pagrindinę sumą. Sutuoktinio priedas negali būti skiriamas, jei sutuoktinis gauna sutartinę privataus sektoriaus pensiją, kuri buvo suteikta iki 2011 m. sausio 1 d., arba gauna sutartinę valstybinio sektoriaus pensiją. Jei sutuoktinis yra ne jaunesnis kaip 60 metų, sutuoktinio priedas gali būti suteiktas tik tuo atveju, jei yra specialių priežasčių, dėl kurių sutuoktinis negali savęs išlaikyti.
 • Sutuoktinio priedas taip pat gali būti skiriamas kartu gyvenantiems partneriams, jei pora turi vaikų arba anksčiau buvo susituokusi.

Kaip pateikti paraišką?

Išlaikymo priedas apskaičiuojamas remiantis materialinės padėties patikrinimu. Todėl svarbu, kad pateiktumėte kuo tikslesnę ir teisingesnę informaciją apie jūsų uždirbtas pajamas. Gausite greitesnį atsakymą, jei surinksite informaciją, kurią NAV turi apdoroti.

Dokumentai, kuriuos turėtumėte pridėti prie savo paraiškos:

 • jūsų uždirbtų pajamų dokumentai;
 • jūsų sutuoktinio/partnerio uždirbtų pajamų dokumentai;
 • vaikų pajamų dokumentai.

Jūsų išlaikymo priedas bus mokamas kartu su jūsų pensija kiekvieną mėnesį.

Kokią sumą gausite?

Pensininkams bus nustatytas visas sutuoktinio/vaiko priedas:

 • Pilnas sutuoktinio priedas atitinka 25 proc. minimalaus pensijos lygio su aukštu tarifu.
 • Pilnas vaiko priedas atitinka 20 proc. minimalaus pensijos lygio, su aukštu tarifu kiekvienam vaikui.

Neįgalumo išmokos gavėjams bus nustatytas visas sutuoktinio/vaiko priedas:

 • Pilno sutuoktinio priedas atitinka 50 proc. bazinės sumos.
 • Pilnas vaiko priedas atitinka 40 proc. bazinės sumos kiekvienam vaikui.

Tai taip pat taikoma senatvės pensininkams ir asmenims, gaunantiems neįgalumo išmokas:

 • Priedai sumažinami 50 proc. jūsų pajamų, viršijančių kiekvienais metais nustatytą lengvatos sumą.
 • Kai asmuo turi teisę gauti vaiko priedą už vaikus, kurie gyvena su abiem tėvams, abiejų tėvų pajamos turi būti apskaičiuojamos pagal konkrečias taisykles.
 • Priedai taip pat bus sumažinti, jei gavėjui bus sutrumpintas socialinio draudimo laikotarpis.

Asmenims, kurie iki 2011 m. sausio 1 d. gavo sutartinę privataus sektoriaus pensiją arba sutartinę valstybinio sektoriaus pensiją, sutuoktinio priedas bus skaičiuojamas pagal tas pačias taisykles, kurios taikomos senatvės pensininkams.

Persikeliate gyventi į užsienį

Jei po perkėlimo į kitą šalį jūs vis dar turite teisę gauti socialinio draudimo pensiją, jums taip pat gali būti mokamas ir priedas.

Pranešimas apie pakitimus

Jūsų darbo užmokesčio pokyčiai, šeimyninės padėties ir (arba) darbo situacijos pokyčiai gali daryti įtaką iš Norvegijos darbo ir socialinės gerovės administracijos gaunamoms išmokoms. Gyvenimas užsienyje taip pat gali turėti įtakos jūsų išmokoms. Todėl turite nedelsdami pranešti apie tokius pakitimus savo vietiniam NAV biurui.