Minimalaus lygio pensija – tai garantuojama minimali senatvės pensijos išmoka iš nacionalinės draudimo sistemos.

Nuo 2011 m. sausio 1 d. minimalaus lygio pensija pakeitė bazinės pensijos, skirtos seniems žmonėms, sąvoką. Tai taip pat taikoma tiems, kurie išėjo į pensiją iki 2011 m. (gimusiems 1954–1962 m.), minimalaus lygio pensija palaipsniui bus pakeista terminu garantuota pensija.

Kas gali gauti minimalaus lygio pensiją?

Turite gauti 100 proc. senatvės pensiją ir turėti bent trijų metų nacionalinę draudimo apsaugą, kad galėtumėte gauti minimalaus lygio pensiją. Gausite visą minimalaus lygio pensiją, jei 40 metų ar daugiau būsite nacionalinės draudimo sistemos narys. Jei nacionalinį draudimą turite tik trumpą laikotarpį, minimalaus lygio pensija bus proporcingai sumažinta. Išeiti į senatvės pensiją iki 67 metų galima tik tada, jei sukauptas pensijos stažas yra lygus minimalaus lygio pensijos dydžiui.
Taigi neturėsite teisės į minimalaus lygio pensiją, iki kol sueis 67 metai.

Kaip apskaičiuojama minimalaus lygio pensija?

Minimalaus lygio pensijos dydis priklauso nuo jūsų šeimyninio statuso. Jei esate vedęs ar turite partnerį, minimalaus lygio pensijos dydis taip pat priklauso nuo jūsų sutuoktinio/partnerio pajamų ir pensijos.

Jūs turite teisę į minimalaus lygio pensiją, esant mažam procentui, jei gyvenate su savo sutuoktiniu, gaunančiu senatvės pensiją arba sutartinę pensiją iš viešojo sektoriaus. Jei jūs ir jūsų sutuoktinis abu gaunate pilną senatvės pensiją, jums suteikiama garantija, nurodant, kad jūsų kolektyvinė pensija atitiks bent dvi minimalaus lygio pensijas.

Jei jūs gyvenate su savo sutuoktiniu, gaunančiu invalidumo pensiją, jūs turite teisę į minimalią įprastinio tarifo pensiją.

Jei jūs gyvenate su sutuoktiniui, kuris negauna jokių iš aukščiau paminėtų išmokų, bet gauna metines pajamas, įskaitant kapitalo pajamas, kurios yra dvigubai didesnės už bazinę sumą, jūs turite teisę į įprastinio tarifo pensiją.

Jūs taip pat turite teisę į minimalaus lygio pensiją pagal įprastą tarifą, jei per dvylika paskutinių iš 18 mėnesių jūs bendrai gyvenote su asmeniu, kuris:

  • gauna senatvės pensiją, sutartinę pensiją ar neįgalumo išmokas,
  • gauna išmokas kaip našlys (ė) ar buvęs neatlygintinis šeimos nario slaugytojas,
  • turi metines pajamas, įskaitant kapitalo pajamas, kurios yra dvigubai didesnės už bazinę sumą.

Jeigu jūs išlaikote sutuoktinį, vyresnį nei 60 metų ir turite teisę gauti sutuoktinio priedą , jūs turite teisę į minimalaus lygio pensiją pagal specialų tarifą.

Jei jūs su partneriu turite bendrų vaikų arba kartu gyvenate su partneriu, kuris anksčiau buvo jūsų sutuoktinis, tos pačios taisyklės taikomos ir sutuoktiniui, ir jums.

Jūs turite teisę į aukšto tarifo minimalaus lygio pensiją, jei esate susituokęs/bendrai gyvenęs ir aukščiau paminėtos nuostatos jums netaikomos (t. y. jei jūsų sutuoktinis/partneris gauna pajamas, dvigubai mažesnes už bazinę sumą ir kurioms netaikoma nė viena aukščiau minėta pensijų sistema).

Pabėgėliai, kurie yra nacionalinės draudimo sistemos nariai, turi teisę į minimalaus lygio pensiją, neatsižvelgiant į jų nacionalinio draudimo laikotarpį.

Minimalaus lygio pensijos dydis nustatomas pagal metinę senatvės pensiją.

Pranešimas apie pakitimus

Jei jūsų pajamos ar šeimos ir (arba) darbo situacija pasikeičia arba planuojate apsigyventi užsienyje, tai gali labai paveikti NAV mokamų išmokų sumą. Štai kodėl jūs turite nedelsdami pranešti apie bet kokius pakitimus NAV.

Galite patikrinti savo mokėjimus internete, skiltyje „jūsų mokėjimai“/“Dinner utbetalinger”.