Bedarbio pašalpa skirta iš dalies kompensuoti prarastas pajamas, kai jūs tampate bedarbiu. Kad galėtumėte gauti bedarbio pašalpą, pirmiausia turite užsiregistruoti kaip darbo ieškotojas NAV.

Kam skiriama bedarbio pašalpa?

Pagrindiniai reikalavimai gauti bedarbio pašalpą:

 • jūsų darbo valandos yra sumažinamos bent per pusę (50 proc.);
 • gaunate minimalias pajamas iš mokamo darbo, kurios per praėjusius metus yra mažiausiai 1,5 karto didesnės už nacionalinį draudimo bazinį dydį (G) arba per paskutinius tris kalendorinius metus bent 3 kartus didesnės už bazinę sumą;
 • esate užregistruotas kaip darbo ieškantis asmuo ir pateikiate savo darbo užimtumo statuso formą kas 14 dienų;
 • esate aktyvus darbo ieškotojas;
 • esate legalus Norvegijos gyventojas.

Specialios taisyklės tam tikroms grupėms

Sužinokite daugiau apie specialias taisykles, kurios jums gali būti taikomos, jei esate:

 • visiškai arba iš dalies atleistas iš darbo;
 • bedarbis dėl darbovietės bankroto;
 • Norvegijos pilietis ir ieškote darbo ar persikeliate į kitą EEA šalį;
 • EEA šalių pilietis ir ieškote darbo arba persikeliate į Norvegiją;
 • esate neseniai atleistas iš savo pirminės tarnybos ginkluotosiose pajėgose.

Kada teikti paraišką?

Žr. daugiau informacijos apie tai, kada turėtumėte teikti paraišką.

Pirmiausia galite pateikti prašymą dėl bedarbio pašalpos likus vienai savaitei iki pirmosios dienos, kai tampate visiškai arba iš dalies bedarbiu.

Svarbu, kad nepateiktumėte paraiškos per anksti, nes ji gali būti atmesta. Tačiau neturėtumėte laukti per ilgai. Daugiau apie tai skaitykite skyriuje “Kada jūs galite pradėti reikalauti bedarbio pašalpos?“.

Kaip teikti prašymą bedarbio pašalpai gauti?

Kad galėtumėte gauti bedarbio pašalpą, pirmiausia turite užsiregistruoti kaip kaip darbo ieškantis asmuo. (Žr. video anglų kalba.) Jei reikės pagalbos, NAV skambučių ir aptarnavimo centras gali jums padėti. Skambinkite tel.: 5555 3333.

Kreiptis dėl bedarbio pašalpos.

Kai pateikiate prašymą skirti bedarbio pašalpą, NAV reikalinga tam tikra informacija, kurią turite pridėti prie prašymo.

Jei bedarbio pašalpą gavote beveik 52 savaites ir vėl norite teikti prašymą bedarbio pašalpai gauti, paprastai galite kreiptis dėl nedarbo išmokų mokėjimo atnaujinimo.

Kada galite pradėti reikalauti bedarbio pašalpos?

Jei užsiregistravote kaip darbo ieškantis asmuo, galite gauti bedarbio pašalpą nuo registracijos datos, jei per keturias savaites pateikėte visus dokumentus dėl bedarbio pašalpos. Tai reiškia, kad turite iki keturių savaičių, kad gautumėte visą NAV dokumentaciją, neprarasdami bedarbio pašalpos. Jei jums reikia daugiau laiko nei keturios savaitės, turite susisiekti su NAV.

Tai reiškia, kad turėtumėte užsiregistruoti pirmąją nedarbo dieną ir pateikti paraišką ne vėliau kaip per 4 savaites.

Jei gaunate išeitinę išmoką iš buvusio darbdavio, paprastai jūs neturite teisės į bedarbio pašalpą kol baigsis išeitinės išmokos laikas. Tačiau jūs galite nuspręsti prašyti bedarbio išmokų nuo pirmosios bedarbystės dienos, kad NAV galėtų įvertinti, nuo kurios datos jūs turite teisę į bedarbio pašalpą. Prie paraiškos turite pridėti išeitinės išmokos atsisakymo iš darbdavio kopiją.

Koks yra laukimo laikotarpis?

Jei jums buvo suteikta bedarbio pašalpa, jūs negausite išmokų už pirmas 3 dienas. Šios dienos vadinamos laukimo laikotarpiu.

Jūs turite nedelsdami užsiregistruoti, nors laukimo laikotarpiu ir negausite bedarbio išmokų.

Laukimo laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kai jums buvo suteikta bedarbio pašalpa.

Laukimo laikotarpiu turi būti įvykdytos visos sąlygos gauti bedarbio pašalpą. Tai reiškia, kad jūs negalite „apeiti“ laukimo laikotarpį, jei sergate ar atostogaujate, arba jei esate nuolatinis darbo ieškantis asmuo, kuris dirbo daugiau nei 50 procentų savo įprastų savaitės darbo valandų. Šeštadieniai ir sekmadieniai neįskaičiuojami į laukimo laiką, net jei jūs šiomis dienomis dirbote.

Jūs negausite NAV sprendimo laiško, informuojančio, kad jūsų bedarbio pašalpa buvo sustabdyta, todėl jūs turite tai sekti pats. Jei jūsų bedarbio pašalpos mokėjimas bus sustabdytas ir jūs vis dar neturite darbo, turite vėl kreiptis dėl bedarbio pašalpos. Jūs privalote baigti laukimo laikotarpį per pirmąsias 15 darbo dienų po to, kai gavote bedarbio pašalpą, kitaip jūsų bedarbio pašalpa bus sustabdyta.

Jei jūs pats kaltas dėl to, kad praradote darbą ir neturite pagrįstos priežasties, laukimo laikotarpis pratęsiamas mažiausiai iki 12 savaičių. Jūs vis tiek turite pateikti užimtumo statuso kortelę per visą laukimo laikotarpį. Skaitykite daugiau apie pratęstą laukimo laikotarpį.

Užimtumo statuso formos ir NAV informavimas

Kad galėtumėte gauti bedarbio pašalpą, turite informuoti NAV apie savo padėtį. Užimtumo statuso forma informuoja NAV apie tai, ar norite būti įregistruotas kaip darbo ieškantis asmuo, ar dirbote, ir, jei taip, kiek valandų dirbote per pastarąsias 14 dienų. Taip pat turite pateikti informaciją apie atitinkamas ligas, atostogas, kursus ir kt. Turite tiksliai užpildyti užimtumo statuso formą ir pateikti ją laiku. Sužinokite daugiau apie užimtumo statuso formas.

Jei per vėlai pateikiate savo darbo statuso formą, jūsų bedarbio pašalpos mokėjimas bus sumažintas.

Jūs turite pateikti užimtumo statuso formas nuo tos dienos, kai užsiregistravote kaip darbo ieškantis asmuo, net jei jūsų prašymas dar nepriimtas.

Jei pateikiate NAV melagingą arba neteisingą informaciją, tai gali daryti įtaką jūsų teisei į papildomas išmokas, jums gali būti nurodyta grąžinti klaidingai gautas išmokas, o tai gali būti baudžiamoji atsakomybė. Skaitykite daugiau apie neteisingą ir klaidingą informaciją.

Kokią dydžio bedarbio pašalpą galite gauti?

Bedarbio pašalpa apskaičiuojama remiantis jūsų uždirbtomis pajamomis ir praėjusiais metais gautomis nacionalinio draudimo išmokomis (arba praėjusių trijų metų vidurkiu iki prašymo gauti bedarbio pašalpą). Bedarbio pašalpos išmokos yra lygios maždaug 62,4 proc. visų jūsų bendrųjų pajamų. Pajamos savarankiškai dirbant, pensijos, visos pajamos, viršijančios 6 G arba vienkartinės išmokos, mokamos atsižvelgiant į vaiko gimimą, nėra įtraukiamos skaičiuojant bedarbio pašalpos dydį.

Į bedarbio pašalpos apskaičiavimą įtraukiamos šios išmokos:

 • Ligos pašalpa;
 • Priežiūros pašalpa;
 • Lankymo pašalpa;
 • Mokymų išmokos;
 • Nėštumo išmokos;
 • Tėvystės pašalpa susijusi su gimimu ar įvaikinimu;
 • Bedarbio pašalpa (nuo ankstesnio laikotarpio).

Atkreipkite dėmesį, kad bedarbio pašalpos apskaičiavimas ir jūsų minimalių pajamų atitikimo bedarbio pašalpos reikalavimus apskaičiavimas yra skirtingi.

Jei esate ne biologinis tėvas ar rūpinatės vaikais iki 18 metų, jums bus mokamas 17 NOK už vaiką priedas už 5 dienas per savaitę. Taip pat galite kreiptis dėl išmokų už vaikus, gyvenančius kitoje Šiaurės (Norvegija, Švedija, Suomija) ir (arba) EEA šalyje. Jei abu tėvai gauna bedarbio pašalpas, šis priedas bus mokamas tik vienam iš tėvų.

Bedarbio pašalpos sumažinimas, kai sergate, pradedate dirbti ir pan.

Jūsų bedarbio išmokų mokėjimai gali būti sumažinti, remiantis informacija, kurią pateikiate savo įdarbinimo statuso formoje.

Jei dirbote ar dalyvavote kitoje veikloje, kuri laikoma lygiaverte darbui, jūsų bedarbio išmokos bus sumažintos. Jei dirbote ar dalyvavote veikloje daugiau nei pusę nustatytų įprastų darbo valandų per jūsų įdarbinimo statuso formoje nurodytą laikotarpį, jums nebus mokamos išmokos už šį laikotarpį. „Reguliarios darbo valandos“ apibrėžiamos kaip darbo valandos, kurias dirbote prieš tapdamas visišku arba daliniu bedarbiu. NAV nustato jūsų reguliarias darbo valandas, o jos nurodytos laiške, kurį gavote iš NAV dėl jūsų paraiškos.

Jei jūs buvote nedarbingumo atostogose daugiau nei 50 proc. laiko, jums nebus išmokėta bedarbio pašalpa, tačiau jūs galite gauti ligos pašalpą.

Jei jums buvo skiriamos nedarbingumo atostogos 50 proc. ar mažiau laiko, galite gauti bedarbio pašalpą ir ligos pašalpą.

Atostogaujant ar esant užsienyje, paprastai neturite teisės į bedarbio pašalpą, tačiau yra išimčių. Skaitykite daugiau apie atostogas ir atostogų išmokas.

Jei jūs taip pat gaunate pensijas ar kitas išmokas iš NAV, jūsų bedarbio išmokų mokėjimai gali būti sumažinti atsižvelgiant į šias išmokas.

Jei gaunate priežiūros išmokas (Omsorgsstønad) grynaisiais pinigais kartu su bedarbio pašalpomis, jūsų bedarbio išmokos gali būti sumažintos arba nutraukiamos. Tas pats galioja ir tada, kai gaunate vaiko globos pašalpą.

Kaip ilgai galite reikalauti bedarbio pašalpos?

Laikotarpis, kuriuo galite gauti bedarbio pašalpą, priklauso nuo jūsų uždirbtų pajamų per praėjusius kalendorinius metus arba nuo jūsų vidutinių pajamų per paskutiniuosius tris kalendorinius metus prieš pateikiant prašymą dėl bedarbio pašalpos. Tai reiškia:

 • 104 savaites, jei jūsų pajamos viršijo 2 bazines nacionalinio draudimo sumas;
 • 52 savaites, jei jūsų pajamos buvo mažesnės nei 2 bazinės sumos.

Specialios taisyklės tam tikroms grupėms

 • Tie, kurie neseniai buvo atleisti iš pirminės tarnybos ginkluotosiose pajėgose, gali reikalauti, kad bedarbio pašalpą mokėtų ne ilgiau kaip 26 savaites.
 • Tie, kurie buvo atleisti nuo darbo, 18 mėnesių laikotarpiu gali gauti nedarbo išmokas iki 49 savaičių, jei jų darbo laikas buvo sumažintas bent 50 procentų. Po 30 savaičių bedarbio pašalpų gavimo darbdavys turi sumokėti darbo užmokestį už 1 savaitę (5 darbo dienas). Po to, jei esate laikinai atleistas, galite ir toliau gauti nedarbo išmokas iki 19 savaičių.
 • Tie, kurie buvo atleisti iš žuvininkystės pramonės, 18 mėnesių laikotarpiui gali prašyti bedarbio pašalpos ne ilgiau kaip 52 savaites. Jų darbo valandos turėjo būti sumažintos mažiausiai 40 proc.

Bedarbio pašalpa ir mokslas

Pagrindinė taisyklė yra ta, kad studentai ir moksleiviai negali gauti bedarbio išmokų, tačiau yra šios taisyklės išimčių. Skaitykite daugiau apie bedarbio pašalpą ir mokslą.

Bedarbio pašalpa ir verslas

Jei esate bedarbis ir gaunate bedarbio pašalpą, galite prašyti toliau gauti bedarbio pašalpą verslo planavimo ir formavimo pradiniuose etapuose. Skaitykite daugiau apie bedarbio pašalpą ir verslą.

Teisės į bedarbio pašalpą praradimas

Jei neatitiksite bedarbio pašalpos kriterijų, NAV sustabdys mokėjimą. Sužinokite daugiau apie teisės gauti bedarbio pašalpą praradimą.

Pranešimas apie pakitimus

Jei jūsų pajamos ar šeimos ir (arba) darbo situacija pasikeičia arba planuojate apsigyventi užsienyje, tai gali labai paveikti NAV mokamų išmokų sumą. Štai kodėl jūs turite nedelsdami pranešti apie bet kokius pakeitimus NAV.

Mokėjimai

Bedarbio pašalpa yra apmokestinamos pajamos, o išmokos mokamos pagal darbo užmokesčio formą, kuri turi būti pateikiama kas 14 dienų. Jei teisingai užpildėte užimtumo statuso formą ir pateikėte ją laiku, gausite mokėjimą per 2–3 dienas po datos, kurią NAV užregistravote savo formą.

Mokesčiai bus nustatyti pagal jūsų mokesčių kortelę. Susisiekite su mokesčių administratoriumi, jei pageidaujate kitokio išskaitymo. Sužinokite daugiau apie mokėjimų datas, atostogų išmokas ir atleidimą nuo mokesčių.